Hymn KSM

Hymn - stanowi jeden z ważniejszych elementów tożsamości stowarzyszenia. Jest to pieśń śpiewana na melodię „Roty”. Zawarte są w nim cele i ideały młodych ludzi. Hymn śpiewamy na uroczystych spotkaniach, zjazdach, uroczystościach, w chwilach szczególnie ważnych. Znajomość hymnu na pamięć powinna być jednym z warunków pełnego członkostwa.

Hej, do apelu stańmy wraz,
Budować Polskę nową!
Ojczyzna wolna wzywa nas,
Do pracy ręką, głową.
Nie wydrze nam jej żaden wróg.

Tak nam dopomóż Bóg! /x2

Młodzieży Polskę nową twórz,
Potężną, Bogu miłą.
Gdy z nami Bóg, przeciw nam któż,
On jest najwyższą siłą.
Zwyciężym znój i stromość dróg.

Tak nam dopomóż Bóg! /x2

Sztandarem naszym będzie krzyż,
Co ojców wiódł do chwały,
I nas powiedzie także wzwyż
Gdzie buja orzeł biały.
Ojczyźnie spłacim święty dług.

Tak nam dopomóż Bóg! /x2