Sprawozdanie z Ogólnopolskiej sesji Zarządów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Porszewicach

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej sesji Zarządów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Porszewicach 

W dniach 21-23 lutego 2020r. odbyła się Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Porszewicach. Naszą diecezję reprezentowali: ks. Piotr Lipkowski - Asystent Diecezjalny KSM Diecezji Pelplińskiej, Aleksandra Samula - Przewodnicząca Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej i Skarbnik Prezydium KSM, Kinga Bartoszewska - Prezes Zarządu Diecezjalnego KSM DP i Agnieszka Dzięgielewska - Delegat na Krajową Radę KSM DP. 

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnej kolacji. Po posiłku zebraliśmy się w kaplicy na adoracji Najświętszego Sakramentu, a potem na Mszy Świętej, której przewodniczył JE. ks. bp Marek Marczak, biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej. W wygłoszonym słowie przekonywał, że czasami trzeba zaprzeć się samego siebie, by iść za Jezusem.

Posileni Chlebem Eucharystycznym mogliśmy rozpocząć obrady. Po przedstawieniu delegacji diecezjalnych Stowarzyszeń Przewodniczący Prezydium Patryk Czech podsumował akcję “Polak z Sercem”, której celem jest wsparcie materialne Polonii na Białorusi i Ukrainie, oraz projekt “Środowisko Młodzieży”. Zostaliśmy też zaproszeni na Zebranie Krajowej Rady, które odbędzie się w maju i będzie inauguracją obchodów 30-lecia reaktywacji Stowarzyszenia w Polsce. Na koniec piątkowych obrad Druh Łukasz Fenisz przedstawił nam nowy format i szatę graficzną miesięcznika “Wzrastanie” oraz nowe produkty oferowane przez wydawnictwo “Gotów”. Asystent Generalny KSM ks. dr Andrzej Lubowicki zaprezentował też nową publikację “KSM-owskie DNA”, która jest zbiorem jego kazań i tekstów. Jak mówi sam autor: „KSM-owskie DNA” jest książką, która przypomina, czym jest Stowarzyszenie, jaki jest cel naszego działania i dokąd zmierzamy. To nasz program.”

 

Sobotę rozpoczęliśmy modlitwą brewiarzową, którą poprowadził JE. ks. bp. Marek Solarczyk, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. KSM. Po śniadaniu powróciliśmy do obrad. Wysłuchaliśmy sprawozdań z działalności wydawnictwa “Gotów” i “Fundacji dla Młodzieży”. Przedstawiono teżi sprawozdania merytoryczne i finansowe Prezydium Krajowej Rady.

Nie zabrakło podziękowań ustępującego Prezydium dla osób, które szczególnie zaangażowały się w działalność naszego Stowarzyszenia w latach 2018-2020.

Po przedstawieniu sprawozdania z kontroli przez Krajową Komisję Rewizyjną, Krajowa Rada zatwierdziła sprawozdania i udzieliła absolutorium Prezydium XIII Kadencji. Następnie odbyły się wybory do władz krajowych.

 

 

Do Prezydium XIV kadencji zostali wybrani:

Przewodniczący Prezydium: Patryk Czech (Diecezja Rzeszowska),

Zastępca Przewodniczącego: Anna Błazińska (Diecezja Płocka),

Zastępca Przewodniczącego: Monika Zubowicz ( Diecezja Ełcka),

Skarbnik: Aleksandra Samula (Diecezja Pelplińska),

Sekretarz: Karolina Błażejczyk (Diecezja Warszawsko-Praska).

 

Krajową Komisję Rewizyjną przez kolejne dwa lata będą tworzyć:

Przewodniczący KKR: Łukasz Tupaj (Archidiecezja Wrocławska),

Zastępca Przewodniczącego: Przemysław Kozak (Diecezja Rzeszowska),

Sekretarz: Kamila Ciupińska (Archidiecezja Krakowska).

 

Po wyborach mieliśmy okazję uczestniczyć w seminarium w ramach projektu “Młodzi 4.0 - Inkubator Organizacji Młodzieżowych”. Poruszono też temat zbliżającego się Rajdu dla Życia i programu formacyjnego przygotowującego do 30-lecia Stowarzyszenia. Wieczornej Eucharystii przewodniczył JE. ks. abp Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki. Ksiądz arcybiskup w swoim słowie nawiązującym do adhortacji Papieża Franciszka “Querida Amazonia” namawiał do włączenia się w misję ewangelizacji: “Wszyscy jesteśmy zobowiązani, aby pomagać Piotrowi naszych czasów. Papież bez pomocy żywego Kościoła może o wiele mniej. Dzieje Apostolskie wyraźnie mówią, że św. Piotr nigdy nie występował sam. Głosił ewangelię, mając ze sobą uczniów, którzy dawali świadectwo jego słowom. Kościół przepowiada zawsze we wspólnocie.”

Na zakończenie tego intensywnego dnia mogliśmy się zintegrować w czasie wspólnej zabawy i tańców.

 

Niedzielę rozpoczęliśmy Eucharystią pod przewodnictwem JE. ks. bp. Ireneusza Pękalskiego, biskupa pomocniczego Archidiecezji Łódzkiej, który w swoim słowie zapraszał nas do bycia świętymi. Po śniadaniu uczestniczyliśmy w warsztatach w ramach projektu Młodzi 4.0 pod czujnym okiem doktora Jerzego Kołodzieja. Próbowaliśmy w grupach odpowiedzieć na pytania dotyczące budowania KSM w naszych diecezjach.

Po warsztatach ks. Andrzej Lubowicki przedstawił nam szczegóły dotyczące powstającego filmu “Powstanie Kardynała”, który będzie opowiadał o życiu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a w którego tworzenie ma zaangażować się KSM. Nasze spotkanie zakończyliśmy wspólnym obiadem.

Mamy nadzieję, że ten krótki, ale intensywny czas modlitwy, pracy i integracji rychło przyniesie owoce.

 

Agnieszka Dzięgielewska

Delegat na Radę Krajową KSM DP