Rekolekcje zimowe Lipusz 2008

    To niesamowite jak wielka radość panuje w sercach ludzi podążających za Chrystusem! Przekonali się o tym również uczestnicy rekolekcji zimowych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej, którzy w dniach 11 - 15 stycznia 2008 roku spotkali się w Lipuszu, aby rozważać temat, a zarazem hasło programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce – „Bądźmy uczniami Chrystusa”. Rekolekcje zorganizował Zarząd Diecezjalny naszej diecezji na czele z Prezes Justyną Wołoszyn i Ks. Asystentem diecezjalnym Antonim Bączkowskim. Pomocą służyli klerycy WSD i wolontariusze.   

    To niesamowite jak wielka radość panuje w sercach ludzi podążających za Chrystusem! Przekonali się o tym również uczestnicy rekolekcji zimowych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej, którzy w dniach 11 - 15 stycznia 2008 roku spotkali się w Lipuszu, aby rozważać temat, a zarazem hasło programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce – „Bądźmy uczniami Chrystusa”. Rekolekcje zorganizował Zarząd Diecezjalny naszej diecezji na czele z Prezes Justyną Wołoszyn i Ks. Asystentem diecezjalnym Antonim Bączkowskim. Pomocą służyli klerycy WSD i wolontariusze.    

            Do tej pięknej, kaszubskiej miejscowości położonej w powiecie kościerskim przybyło 116 uczestników z 24 parafii Diecezji Pelplińskiej, po raz kolejny swoją obecnością zaszczyciła nas także młodzież Archidiecezji Gdańskiej mieszkająca na Półwyspie Helskim przybyła wraz z s. Violetą Nicą – elżbietanką.                                                                                                                                    

 Podczas rekolekcji zastanawialiśmy się jak stać się uczniami Chrystusa we współczesnym świecie: w rodzinie, szkole, pracy, życiu społecznym.

 Pierwszego dnia rozmawialiśmy o powołaniu: o tym co jest dla nas ważne w życiu, co daje nam to, że jesteśmy ludźmi wiary. To wspaniałe, że każdy z nas posiada wiele talentów - ,,ziarenek”, które są darem od Pana Boga - jednak nie możemy zapominać o ciągłym rozwijaniu i pielęgnowaniu ich. Czas rekolekcji jest wspaniałą okazją, by podzielić się tymi talentami z członkami wspólnoty - dlatego nie zabrakło gry na gitarze, śpiewu, a jeden z uczestników przygotował pokaz sztuk magicznych. Jednak by ziarno przyniosło owoc potrzeba wiele czasu... Aby uświadomić sobie ile wysiłku i poświęcenia wymaga pielęgnacja i rozwój naszych talentów każdy z nas otrzymał ziarenko – symbol talentu, które należy zasiać. Ciekawe czy dobrze wywiążemy się z tego zadania i co wyrośnie z naszych ziarenek.

Ten dzień przyniósł nam sporo niespodzianek. Jedną z nich był punkt programu pt. „Moja mała Ojczyzna”. Panie Katarzyna Butowska i Teresa Wejer – nauczycielki języka kaszubskiego z Kamienicy Szlacheckiej, gdzie w ubiegłym roku gościliśmy podczas rekolekcji zimowych, uczyły nas języka kaszubskiego. Chociaż wielu z nas wywodzi się z Kaszub, to jednak dla części rekolektantów nauka języka kaszubskiego była czymś zupełnie nowym. Usłyszeliśmy legendy o powstaniu tego regionu, uczyliśmy się także śpiewać i tańczyć. Dużo emocji wzbudziła nauka gry na burczybasie i diabelskich skrzypcach – każdy z nas mógł na moment spróbować gry na tych instrumentach.  Oprócz zdobycia nowych umiejętności nauka języka kaszubskiego przysporzyła nam wiele radości. Może niektórzy odkryli nowe talenty?

Aby nieco bardziej zapoznać się z pięknem kaszubskiego krajobrazu w niedzielne popołudnie wyruszyliśmy na spacer ścieżką edukacyjną, położoną na terenie leśnictwa Płociczno.

Po tej lekcji w terenie i obserwacji przyrody udaliśmy się do szkoły na spotkanie w grupach. Tego dnia tematem naszej pracy było poznanie Jezusa. Prawdziwy uczeń zna swego Mistrza i pilnie wypełnia Jego przykazania. Rozmawialiśmy o naszych relacjach z Bogiem i spotkaniach z Nim. Podsumowaniem tego dnia był głęboko wszystkim zapadający w sercu  film pt. ,,Szkoła uczuć”.

            Następnego dnia mówiliśmy o naśladowaniu Chrystusa. Rozmawialiśmy o przykładach Jego naśladowców we współczesnym świecie. Wzorami do naśladowania niewątpliwie są dla nas bł. Karoliny Kózkówna oraz św. Stanisław Kostka - Patronowie Stowarzyszenia, którzy mimo młodego wieku wykazali się odwagą w naśladowaniu Chrystusa. Olbrzymie wrażenie wywarła na nas postać siedmioletniej Antonietty Meo, która mimo kalectwa i młodego wieku wykazała się ogromną heroicznością i oddaniem Panu Bogu. Świadectwem tego jest zbiór listów pisanych przez tę kilkuletnią dziewczynkę do Jezusa i Mamusi - bo tak nazywała Najświętszą Maryję Pannę. Antonietta już niedługo będzie najmłodszą błogosławioną w historii Kościoła. Dzięki tym przykładom uświadomiliśmy sobie, że święci są wokół nas i że nas także Chrystus zaprasza dzisiaj do tego, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Podsumowaniem tych rozważań było przygotowanie prezentacji: każda grupa musiała ukazać portret współczesnego świętego.

            Wśród chwil radości i wzruszeń, które towarzyszyły podczas tych rekolekcji nie zabrakło czasu na modlitwę. Każdego dnia gromadziliśmy się razem na modlitwie, by poznawać naukę Pana Jezusa. Jednak najważniejszym punktem każdego dnia była wspólna Eucharystia, która dawała nam siły do podejmowania tych trudnych tematów.

            Poniedziałek był ostatnim dniem naszych rekolekcyjnych rozważań. Już tradycyjnie zakończyliśmy go wspólną  zabawą - „potupajką”. Po tej zabawie zgromadziliśmy się na modlitwie wieczornej. Był to czas podsumowań tego o czym mówiliśmy podczas tych rekolekcji; a jednocześnie moment, aby każdy z nas mógł podjąć postanowienia i odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób chce być lepszym uczniem Chrystusa? Popłynęło wiele łez...    

            Wtorkowy poranek upłynął na pożegnaniach i podziękowaniach. Szczególne wyrazy podziękowania za życzliwość oraz pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu rekolekcji złożyliśmy na ręce ks. kanonika Jana Ostrowskiego – proboszcza parafii Lipusz i p. Andrzeja Hoppe – dyrektora szkoły, oraz p. Mirosława Ebertowskiego – wójta gminy Lipusz. Nasze spotkanie nie byłoby możliwe, gdyby nie uprzejmość wielu ludzi, za którą serdecznie dziękujemy!

Podczas rekolekcji posługę sprawowali: ks. Antoni Bączkowski – Asystent Diecezjalny; s.Violeta Nica – elżbietanka, członkowie Zarządu Diecezjalnego: Justyna Wołoszyn – prezes, Marta Buchowska – delegat, Łukasz Kempiński – skarbnik; klerycy WSD: Damian Lampka, Piotr Pruski, Przemysław Rezmer oraz dk. Damian Kajfasz, a także Joanna Lokś i Małgorzata Wałaszewska.

            Spotkanie w Lipuszu dobiegło końca. Wymienialiśmy się adresami i numerami telefonów obiecując, że wspólnie spotkamy się podczas rekolekcji letnich. Jednak mimo żalu rozstania powróciliśmy do domów wewnętrznie rozradowani, ze świadomością, że najpierw trzeba się stać uczniem Jezusa, by następnie być Jego apostołem. Niech ziarenka, które otrzymaliśmy na tych rekolekcjach przyniosą owoc....

 

 

Marta Buchowska – delegat ZD

Justyna Wołoszyn – prezes ZD

 

Szkolenie Liderów 2008

 
W dniach 20-22 czerwca 2008 roku w Pelplinie odbyło się Szkolenie Liderów. Głównym celem tych szkoleń jest wykształcenie grupy młodych osób, które w przyszłości będą prowadziły szkolenia, warsztaty, oraz pomagały podczas  rekolekcji letnich i zimowych. Szkolenie takie pozwala uporządkować wiedzę, rozwinąć umiejętności, spowodować lepszą organizację pracy, podział zadań oraz współpracę z innymi.

 

 

          W dniach 20-22 czerwca 2008 roku w Pelplinie odbyło się Szkolenie Liderów. Głównym celem tych szkoleń jest wykształcenie grupy młodych osób, które w przyszłości będą prowadziły szkolenia, warsztaty, oraz pomagały podczas  rekolekcji letnich i zimowych. Szkolenie takie pozwala uporządkować wiedzę, rozwinąć umiejętności, spowodować lepszą organizację pracy, podział zadań oraz współpracę z innymi. W Pelplinie odbył się drugi z trzech stopni szkolenia, po którym młodzi liderzy będą mogli wziąć udział w Szkoleniu Ogólnopolskim i dzięki temu uzyskać stopień Instruktora Ogólnopolskiego KSM.

 

            W piątek 20 czerwca miało miejsce rozpoczęcie szkolenia i przywitanie wszystkich uczestników przez Panią Prezes Justynę Wołoszyn. Ponadto Zarząd Diecezjalny reprezentowali: Grażyna Wysiecka – Z-ca Prezesa, Marta Buchowska- Członek Delegat oraz Łukasz Kempiński- Skarbnik. Centralnym i stałym punktem każdego szkolenia jest Msza Święta, na którą udaliśmy się do Kościoła Bożego Ciała, a po niej uczestniczyliśmy w punkcie programu przygotowanym przez Grażynę Wysiecką- Ja jako lider. Planowanie własnego rozwoju. Dzień zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim i modlitwami wieczornymi.

 

Sobotni dzień od rana dostarczał nam wielu wrażeń i emocji. Nasze zaproszenie przyjęła Siostra Katarzyna Mierzejewska z Kartuz – Siostra ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, która poprowadziła spotkanie na temat Doskonałymi bądźcie jak Ojciec wasz jest doskonały. Troska o doskonałość własną i bliźnich. Ponadto dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat Zgromadzenia, w którym jest obecnie s. Kasia. Po obiedzie natomiast próbowaliśmy swoich sił podczas kolejnego punktu, kiedy to podzieleni na grupy pracowaliśmy nad konspektem spotkania KSM, posługując się przy tym Metodą Rewizji Życia. Dzięki tej metodzie będziemy mogli sami prowadzić spotkania w swoich oddziałach.

 

Przerywnikiem podczas  intensywnego myślenia był spacer na Górę Jana Pawła II, a tam modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia. Po powrocie do ośrodka czekała na nas już               S. Millena Banach z Gniewa, która przeplatając teorię z zabawami pokazała jaki powinien być lider i jakie musi on posiadać cechy. Każdy z nas ma różne talenty, które powinien przez całe życie odkrywać i rozwijać, a dzięki nim staniemy się prawdziwymi i dobrymi liderami w swoich środowiskach KSM- owskich. Ciekawym punktem był dla nas również konkurs wiedzy o naszym patronie Świętym Stanisławie Kostce.

 

Dzień upłynął nam bardzo intensywnie, a na zakończenie spotkaliśmy się wszyscy na pogodnym wieczorze. Uczyliśmy się w jaki sposób integrować grupę i jakie zabawy wykorzystywać podczas naszych spotkań w oddziałach, aby były one bardziej ciekawe.

 

           Dzień zakończył się modlitwą wieczorną, w ramach której rozważaliśmy  fragment z Pisma Świętego posługując się przy tym jedną z metod biblijnych- Metodą Vastersa. Pracując tą metodą, pytamy jaki był sens słów Pisma Św. dla ówczesnych ludzi, i co te słowa oznaczają dzisiaj oraz do jakiego działania wzywają obecnie.

            Ostatni niedzielny dzień zakończyliśmy uroczystą Mszą Święta w Katedrze. Był to dzień pożegnań. Każde szkolenie KSM posiada swój specyficzny program oraz niezwykłą atmosferę. Tak też było i tym razem. Niedługo spotkamy się na 3-cim, ostatnim już etapie naszego szkolenia. Musimy jednak już teraz uczyć się gotowości do wzięcia odpowiedzialności za drugiego człowieka. GOTÓW!!!

Marta Buchowska