Zmarł ks. kan. Józef Empel

Śmierć i pogrzeb
ks. kanonika Józefa Empla

 W poniedziałek 29 grudnia 2008 roku dobiegła nas smutna wiadomość – zmarł ks. kan. Józef Empel (w 74 roku życia i 49 roku kapłaństwa), emerytowany proboszcz parafii Dziemiany. W piątek 2 stycznia 2009 roku o godzinie 11.00 odbył się pogrzeb ks. Kanonika.

Mimo, że odszedł od nas, to jego pamięć pozostanie żywa w sercach ludzi, którzy mieli szczęście Go spotkać. Zwłaszcza głęboko wyrył się w sercach członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej. Od 1992 roku corocznie przyjeżdżali oni do Dziemian aby tam przeżywać swoje spotkanie z Bogiem w czasie letniej formacji KSM. Zawsze otwarty, ciepły i niesłychanie skromny, bohater drugiego planu jak w czasie pożegnalnej Eucharystii wspominali koledzy i współpracownicy Ks. Kanonika.

Księże Proboszczu, Twoje kroki odcisnęły się nie tylko w Dziemianach lecz wszędzie gdzie byłeś. Zawsze z gorącym sercem służyłeś młodzieży. Trzeba było ogromnej odwagi, aby w czasach komunizmu z zabudowań gospodarczych uczynić ośrodek rekolekcyjny – Tobie się to udało. Byłeś nauczycielem dla Księży, dla których parafia Dziemiany była ich pierwszą parafią, wzorem kapłaństwa dla wikarych, którzy „przewinęli” się przez Twoją plebanię. Twoje życie i posługa kapłańska jest dla nas ciągle wzorem do naśladowania.

Dziękujemy Ci Ks. Kanoniku i do zobaczenia w Domu Ojca…

GOTÓW!

 

 Zarząd Diecezjalny i zasłużeni dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej w czasie 15-lecia KSM DP 

 

Biskup Henryk Tomasik - ordynariuszem diecezji radomskiej

Delegat Episkopatu ds. KSM Biskupem Radomskim

Pragniemy podzielić się radością, że ks. Biskup Henryk Tomasik z Siedlec delegat Episkopatu ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI, dnia 16 października br. został mianowany Biskupem Radomskim. Pamiętajmy o naszym opiekunie w modlitwach, szczególnie w dniu ingresu do Katedry w Radomiu tj. 14 listopada 2009 roku.

 

Więcej o Biskupie Tomasiku można przeczytać na stronie Światowych Dni Młodzieży.

 

18 - 25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

 
 

 

18 - 25 stycznia
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan!

 
Około roku 1740 w Szkocji rozpoczął działalność ruch zielonoświątkowy, propagujący modlitwę w kościołach chrześcijańskich za siebie nawzajem. W 1820 r. James Haldane Stewart opublikował "Wskazówki dla Zgromadzenia Ogólnego Chrześcijan oczekujących wylania Ducha Świętego". Dwadzieścia lat później Ignatius Spencer, nawrócony na katolicyzm, proponuje utworzenie "Unii Modlitw o Jedność".

Św. Wincenty Pallotti († 1850) włączył do wspólnych modlitw intencje misyjne itp. Umiejscowił tydzień modlitw o jedność chrześcijan w oktawie Objawienia Pańskiego, czyli w dniach 6-13 stycznia (co dotąd pozostało chlubną pamiątką Towarzystwa, które założył).

W 1867 r. w preambule do rezolucji I Międzynarodowej Konferencji Biskupów Anglikańskich "Lambeth" podkreślona zostaje istotna rola modlitwy o jedność chrześcijan. W 1894 r. papież Leon XIII zachęca do praktykowania w okolicach Uroczystości Zesłania Ducha Świętego oktawy modlitw o jedność. Już na początku XX wieku, w 1908 r., Paul Wattson inicjuje zwyczaj obchodzenia Oktawy Jedności między Kościołami. W 1926 r. Ruch "Wiara i Porządek" (Faith and Order) rozpoczyna publikowanie "Wskazówek na Oktawę Modlitw o Jedność Chrześcijan". Francuski kapłan z Lyonu, ks. Paweł Couturier w 1932 r. podjął praktykę wspólnych modlitw przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich. W 1958 Unité Chrétienne (Lyon, Francja) oraz Komisja "Wiara i Porządek" działająca w ramach Światowej Rady Kościołów rozpoczęły wspólne przygotowywanie materiałów na Tydzień Modlitw. W 1964 r. w Jerozolimie papież Paweł VI oraz Pariarcha Athenagoras I odmawiają wspólnie Jezusową modlitwę: "Aby wszyscy byli jedno" (por. J 17).

W 1964 r. Sobór Watykański II wydał Dekret o ekumenizmie, w którym podkreślił, iż sercem ruchu ekumenicznego jest modlitwa. Dekret zachęca jednocześnie do praktyki Tygodnia Modlitw. W 1966 r. Komisja "Wiara i Porządek" oraz Sekretariat ds. Promowania Jedności Chrześcijan (obecnie Papieska Rada ds. Promowania Jedności Chrześcijan) rozpoczynają wspólne przygotowywanie tekstów Tygodnia Modlitw.

Ostatecznie czas Tygodnia Modlitw ustalono na dni od 18-25 stycznia - czas ten kończy pamiątka nawrócenia się św. Pawła (25 stycznia). Symbol jest bardzo wymowny. Nawraca się nagle, rzucony na ziemię łaską Bożą, największy wróg chrześcijaństwa u bram miasta, w którym miał za zadanie aresztować i więzić chrześcijan.
 
Jeszcze więcej znajdziesz pod adresem http://www.brewiarz.pl/czytelnia/ekumenizm.php3

PRZEKAŻ 1 % PODATKU POLSKIEJ MŁODZIEŻY

PRZEKAŻ 1 % PODATKU POLSKIEJ MŁODZIEŻY

 Krajowa Rada Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży powołała do życia „Fundację dla Młodzieży”, której celem jest edukacja oraz rozwój młodego człowieka m.in. rozbudzanie talentów, poczucia piękna

oraz przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim. Fundacja swoje cele zamierza realizować poprzez praktyczne warsztaty, szkolenia, konferencje,

obozy tematyczne, sympozja, a także dofinansowanie udziału młodzieży ubogiej

w przedsięwzięciach edukacyjnych.

 

 

Aby przekazać 1% należy w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38  lub PIT–39 w odpowiednich rubrykach wpisać nazwę: "FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY", Numer KRS 0000339553 z dopiskiem KSM PELPLIN.

 

 

 

 

 

 

Nowe Władze KSM 2010

Sesja Zarządów Diecejzalnych

 28 lutego zakończyła się Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży połączona z wyborem nowych władz krajowych Stowarzyszenia.

 

W obradach uczestniczyło 130 przedstawicieli Zarządów KSM z 33 diecezji, w tym Diecezjalni Księża Asystenci.

 

Gośćmi Sesji byli J.E. Ks. Abp Władysław Ziółek, Metropolita Łódzki oraz J.E. Ks. Bp Henryk Tomasik, Ordynariusz Diecezji Radomskiej i opiekun KSM z ramienia Konferencji Episkopatu Polski.

 

W sobotę członkowie Krajowej Rady wybrali nowe władze krajowe – Prezydium Krajowej Rady KSM oraz Krajową Komisję Rewizyjną. Skład nowego Prezydium przedstawia się następująco:

 

1. Rafał Siwek, Przewodniczący Prezydium, diecezja drohiczyńska,
2. Łukasz Nienartowicz, Zastępca Przewodniczącego, archidiecezja poznańska,
3. Krzysztof Kumięga, Zastępca Przewodniczącego, diecezja tarnowska,
4. Łukasz Brodzik, Sekretarz, diecezja zielonogórsko-gorzowska,
5. Katarzyna Łasek, Skarbnik, diecezja legnicka.

 

Komisję Rewizyjną tworzą:

 

1. Stanisław Żbikowski, Przewodniczący, archidiecezja krakowska,
2. Tomasz Pietrucha, Zastępca Przewodniczącego, diecezja rzeszowska,
3. Katarzyna Korzeń, Członek, archidiecezja krakowska.

 

Podczas spotkania zostały omówione ogólnopolskie projekty realizowane przez KSM tj.: „Dlaczego STOP narkotykom?”, „Młodzi Tej Ziemi”, a także inicjatywy wakacyjne w ramach akcji „Wakacje z wartościami”, oraz obozy i kolonie w ramach prowadzonej przez KSM Ogólnopolskiej Szkoły Języków Obcych „eMKa”. Uchwałą Krajowej Rady przyjęto jednolitą dla całego kraju formę Godła oraz Księgę Identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia. Ponadto przedstawiony został rozwój ogólnopolskiego miesięcznika WZRASTANIE, którego wydawcą jest Wydawnictwo „GOTÓW” Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

 

W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. J.E. Bp. Henryk Tomasik zaznaczył, że dziś Kościołowi potrzeba takich ludzi, którzy będą czytelnymi świadkami Ewangelii w świecie. Zauważył, że aby zrealizować nasze powołanie musimy być przebiegli jak węże i nieskazitelni jak gołębie. Zadał pytanie zgromadzonym uczestnikom Sesji: „Jeśli Wy nie będziecie światłem dla swoich rówieśników, to kto?”

 

J.E. Metropolita Łódzki Abp Władysław Ziółek porównał sytuację organizacji młodzieżowych w Polsce do sytuacji Kościoła lokalnego w diecezji łódzkiej. Nasza przeszłość naznaczona jest męczeństwem kapłanów, prześladowaniami wiernych, stereotypami i brakiem zrozumienia. „Ale mamy tutaj do wykonania pewną misję” i jeśli stworzymy odpowiednie warunki do rozwoju młodzieży, owoce naszych działań przerosną oczekiwania. Kiedyś nie sposób było myśleć o załatwieniu czegokolwiek bez zgody Pierwszego Sekretarza. Dziś nie sposób wyobrazić sobie duszpasterstwa młodzieży bez osób aktywnie zaangażowanych w organizacje katolickie.

 

/za: www.ksm.org.pl/

Życzenia Wielkanocne 2010

Żałoba Narodowa

 O godz. 18:00 w sobotę w całym kraju formalnie rozpoczęła się żałoba narodowa, ogłoszona po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii i ponad 90 innych osób, które zginęły w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem. Żałoba narodowa potrwa do piątku 16 kwietnia.

 

Diecezjalna modlitwa za ofiary katastrofy lotniczej odbędzie się w katedrze pelplińskiej w piątek 16 kwietnia o godz. 18.00.

Mszy św. będzie przewodniczył Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga

 

Oddajmy należyty hołd ofiarom tej tragedii, którzy do ostatniej chwili pełnili służbę ku chwale Ojczyzny.

Obejmijmy modlitwą także tych, których zostawili.

VII Ogólnopolski Konkurs:"Prymas Polski Kard. August Hlond - Bogu i Ojczyźnie"

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Prymas Polski Kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie jest upowszechnianie nauczania oraz wiedzy o życiu i działalności Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda.

Konkurs odbywa się pod Patronatem JE ks. abpa Sławoja Leszka Głódzia – Metropolity Gdańskiego, JM ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka – Rektora KUL, Ks. Krzysztofa Grzelaka - Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii i Księży Inspektorów Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce Ks. Dariusza Bartochy, Ks. Marka Chmielewskiego, Ks. Alfreda Leja, Ks. Sławomira Łubiana.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:  I - Uczniowie klas maturalnych (Indeksy na KUL), II -Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, III - Młodzież akademicka i pracująca, klerycy seminariów duchownych, katecheci, wychowawcy i wszyscy, którzy pragną poznawać życie i działalność Kard. Augusta Hlonda.

Jury przewiduje następujący sposób wyłaniania laureatów:

Kategoria I: 1) Praca pisemna,2) Egzamin ustny - obowiązuje znajomość wszystkich Listów pasterskich Kard. Augusta Hlonda (dostępne na stronie: www.ak.rumia.pomorskie.pl )

Kategoria II i Kategoria III - praca pisemna lub prezentacja multimedialna.

4. Tematy prac pisemnych i prezentacji multimedialnych (jedna do wyboru):

a. Prymas Polski Kard. August Hlond – życie i dzieła duszpasterskie (wybór)

b. Kard. August Hlond wierny propagator encyklik Piusa XI.

c. Prymas Polski Kard. August Hlond w trosce o wychowanie polskiej młodzieży.

d. Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla (Poznań 1937) wyrazem troski Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda o rozwój kultu Chrystusa Króla.

e. Laikat i jego zadania w nauczaniu Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda

f. Posłannictwo Polski w proroctwach Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda.

g. Na podstawie dwóch (dowolnych) Listów Pasterskich omów aktualność nauczania Kard. Augusta Hlonda.

Pracę należy przesłać do 31 stycznia 2012 na adres: Komitet Organizacyjny ds. Propagowania Dzieł i Nauczania Kard. A. Hlonda, Parafia NMP Wspomożenia Wiernych, ul. Dąbrowskiego 26, 84 – 230 Rumia. Głównymi nagrodami są nagrody pieniężne, rzeczowe, indeksy na KUL (Historia, teologia, filozofia, kulturoznawstwo), publikacja w książce. Szczegółowy Regulamin i informacje dot. Konkursu, nauczanie kard. A. Hlonda w układzie chronologicznym i przedmiotowym znajduje się na stronie: www.ak.rumia.pomorskie.pl ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 696 - 333 - 089

M A T E R I A Ł Y  P O M O C N I C Z E

 Z N A J D U J Ą  S I Ę  N A S T R O N A C H

 

www.tchr.org/hlond/

Strona w całości poświęcona kard. Augustowi Hlondowi

 

www.ak.rumia.pomorskie.pl

Strona poświęcona kard. Augustowi Hlondowi. Zawiera w układzie chronologicznym

i przedmiotowym nauczanie kard. Hlonda

 

www.pomorski.civitaschristiana.pl

Na stronie znajdują się referaty poświęcone kard. Augustowi Hlondowi

Prośba o modlitwę

Drodzy KSM-owicze.

Nasza koleżanka Angelika od niedawna zmaga się z chorobą nowotworową. Prosimy o modlitwę w jej intencji.
Bóg zapłać za zrozumienie.

Oddział KSM przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach.
 
 
 
Możesz wpisać się na listę osób wspierających modlitwą Angelikę. Wyślij mail zawierający przynajmniej Twoje imię i miejscowość z jakiej pochodzisz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Lista:

    Imię        Nazwisko       Miejscowość        Modlitwa

1. Michał                         Stara maszyna

2. Grażyna                      Tczew                   jedna 10 Koronki do Miłosierdzia Bożego dziennie

3. Sebastian  Jaworski      Tczew                   jedna dziesiątka różańca dziennie

4. Piotr       Dawidowski     Sianowo

5. Weronika                    Sierakowice

6. Kamil                          Sierakowice

7. Łucja                          Sierakowice          jedna dziesiątka różańca dziennie

8. Jolanta                       Sierakowice

9. Dominika                    Sierakowice

10. Ks. Tomek                 Strasburg/Francja    odprawienie Mszy Świętej (niedziela 11 grudnia)

11 Martyna                     Sierakowice   

            (nr. 12-37)Brusy modlitwa indywidualna oraz we wspólnocie rodzinnej i KSM

12.Alan Durajewski           Brusy

13.Szymon Narloch           Brusy

14.Dominika Mientka       Brusy

15.Klaudia Jutrzenka        Brusy

16.Damian Szmaglik        Brusy

17.Monika Szmaglik         Brusy

16.Kamil Łącki                 Brusy

17.Aneta Łącka               Brusy

18.Agata Januszewska      Brusy

19.Krysia Pałubicka          Brusy

20.Rafał Pałubicki            Brusy

21.Krzysztof Lewiński        Brusy

22.Kasia Kiedrowska         Brusy

23.Mariusz Orzołowski       Brusy

24.Weronika Kobus          Brusy

25.Paweł Nakielski           Brusy

26.Paulina Gromowska      Brusy

27.Jan Loll                      Brusy

28.Beata Lubińska           Brusy

29.Marieta Kloskowska      Brusy

30.Anna Szultka               Brusy

31.Karol Rafiński              Brusy

32.Rafał Rafiński             Brusy

33.Natalia Rafińska          Brusy

34.Ola Wenda                 Brusy

35.Anna Rogala               Brusy

36.Arek Łasak                 Brusy

37.Magdalena Kasprzykowska Brusy

38. Mirosław                    Sierakowice

39. Anna                       Stara Maszyna

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 19 grudnia 2011

 

Informacja końcowa: modlitwa okazała się owocna!

Życzenia 2011

Przekaż 1% podatku dla KSM

Każda osoba płacąca podatki ma prawo przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego. Przy Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży została utworzona „Fundacja dla młodzieży” (www). Cele Fundacji (cele) są również celami działalności KSMu (patrz.  rozdz. 2 statutu KSM) . Skromną część tego co czynimy można zobaczyć na tej właśnie stronie internetowej.

Aby przekazać 1% podatku na działalność naszego Stowarzyszenia, wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wpisać Numer KRS 0000339553, jak na poniższym obrazku.

 

 
Następujący podatnicy mogą przekazać 1% podatku:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
 • 1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1% (źródło ).
Jeśli jesteś KSMowiczem, możesz pobrać następującą wizytówkę i zachęcić swoich bliskich, właścicieli firm, sklepów lub jakiegokolwiek innego podatnika spełniającego powyższe wymogi do przekazania 1%.
 

Życzenia Wielkanocne

Zmarł ks. Biskup Jan Bernard Szlaga

 

 

Z przykrością informujemy, że 25 kwietnia 2012r. o godz. 6.25 w Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim zmarł Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga.

Wyprowadzenie zwłok z Domu Biskupiego do Bazyliki Katedralnej nastąpi w piątek 27 kwietnia o godz. 17.00. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 28 kwietnia o godz. 10.00.

Prosimy o modlitwę za śp. Księdza Biskupa.

 

Informujemy jednocześnie, że Rada Diecezjalna odbędzie się zgodnie z planem. Rozpoczęcie w piątek 27 kwietnia o godz. 17.00 w Katedrze. Zakończenie w niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00.

Spotkanie księży asystentów przed Radą nie dobędzie się.

Nowe Forum

Z dniem 7 maja (o godz. 00.00) rozpoczęło swoje działanie nowe forum Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej.

Głównym celem funkcjonowania forum jest zwiększenie poziomu komunikacji między poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi KSM DP. Stworzenie "miejsca", w którym członkowie Stowarzyszenia mogą wyrazić swoje oczekiwania, opinie i uwagi dotyczące organizowanych inicjatyw, a tym samym przyczynić się do podniesienia ich standardu; "miejsca" gdzie można umieszczać materiały formacyjne, które są niezbędne do funkcjonowania każdego oddziału/koła KSM.

Zgodnie z ustaleniami Rady Diecezjalne forum będzie podzielone na następujące bloki tematyczne:

Ogłoszenia

 • Ogłoszenia Zarządu Diecezjalnego. Ogłoszenia mogą umieszczać tylko administratorzy, a komentować i zadawać pytania dotyczące ogłoszeń mogą wszyscy zalogowani użytkownicy;
 • Pozostałe Ogłoszenia. Ogłoszenia mogą umieszczać wszyscy zalogowani użytkownicy, ale widoczne są one, dopiero po zatwierdzeniu przez któregoś z administratorów (ochrona przed spamem);

W pozostałych działach mogą pisać wszyscy zalogowanie użytkownicy, za wyjątkiem poddziału Uwagi Techniczne, w którym mogą pisać również niezalogowani.

Duchowość

 • Konspekty. Tutaj można umieszczać konspekty, plany, sprawozdania z przeprowadzonych spotkań formacyjnych. Uwaga: na forum nie można umieścić pliku z konspektem, ale można go wysłać pod adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . W odpowiedzi na mail z załączonym konspektem, zostanie przesłany link do pliku, który należy umieścić na forum, pod krótkim opisem realizowanego tematu.
 • Zastanówmy się... Miejsce gdzie można zadać pytanie dotyczące wiary, funkcjonowania Stowarzyszenia... takie pytanie rozpoczyna dyskusję, która powinna wyłonić właściwą odpowiedź.

Wydarzenia

 • Zjazdy i Rady Diecezjalne
 • Rekolekcje
 • Szkolenia
 • Zawody sportowe
 • Pozostałe wydarzenia
Każdy z poddziałów jest miejscem gdzie można wyrazić swoje oczekiwania, uwagi, wnioski dotyczące poszczególnych wydarzeń. Każda uwaga jest niezwykle cenna!

 Wydarzenia w okręgach

Ten dział powstał, po to by usprawnić komunikację między oddziałami w ramach danego okręgu. We wstępie do każdego wątku dobrze jest umieścić informację, jakiego okręgu wątek dotyczy

Inne

 • Pogadanki. Każdy temat jest dobry, by poprowadzić rozmowę na poziomie.
 • Uwagi techniczne. Dział opinii użytkowników o forum i stronie www.pelplin.ksm.org.pl .Jeśli uważasz, że jakieś ograniczenie jest niepotrzebne, bądź powinno być nałożone, to warto napisać; brakuje jakiegoś działu, jeśli nie możesz w jakieś części forum umieścić nowego wątku albo komentarza, to również napisz! Od ilości uwag zależy funkcjonalność forum.

Ponadto do czasu (i pewien czas po) XX lecia KSM DP będzie funkcjonować poddział
XX lecie KSM DP
działu Wydarzania. Można w nim wyrazić sugestie dotyczące tego ważnego wydarzenia, przeczytać informacje Zarządu i wstawić informacje organizacyjne.

Uwaga. Każdy z KSMowiczów otrzymał na chrzcie imię, które warto podać jako część nazwy użytkownika.

Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie - Gotów?