Szkolenie Liderów II stopnia 2012

W dniach 9-11 lutego 2011 roku, w domku przy ul. Starogardzkiej 5, w Pelplinie, odbyło się szkolenie Liderów II stopnia. Wzięło w nim udział 6 osób z 3 oddziałów.
Uczestnicy zostali przywitani, przez Aleksandrę Samulę – Prezes KSM DP. W następnej kolejności udaliśmy się na Drogę Krzyżową i Msze św. Na koniec dnia uczestnicy wzięli udział w konferencji przygotowanej przez kl. Marka Szynkowskiego. Jej tematem przewodnim były cechy prawdziwego lidera. Przez zapytanie młodych, kto według nich jest liderem, przez podanie konkretnych przykładów, udało się dojść do tego, jakie umiejętności powinni nabyć w tych dniach.
Na rozpoczęcie kolejnego dnia, o godz. 8:00, odbyła się Msza św. Następnie, po napełnieniu brzuchów, odbyła się lekcja, prowadzona przez Marcina Kajzer. Miała ona na celu pokazanie uczestnikom, czym jest Metoda Rewizji Życia i jak można ją wykorzystać podczas prowadzenia spotkania w oddziale. Dla sprawdzenia, czy po ponad godzinnym wykładzie, zostało coś w głowach, odbyła się praca w grupach. Podczas niej, przyszli liderzy, mieli za zadanie przygotowania spotkania, które poprowadzą zgodnie z tym, czego się nauczyli.
Po obiedzie i odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego, odbyło się podsumowanie wcześniejszej pracy. Uczestnicy, podzieleni na dwie grupy, pokazali, co udało im się przygotować. Poprowadzone przez nich spotkania wymagały małych poprawek, ale w końcu na tym polega szkolenie.
Następnym punktem programu była Szkoła Liturgii przygotowana przez kleryków. Każdy otrzymał profesjonalnie przygotowaną książeczkę, w której mógł znaleźć wszystko, co usłyszał podczas prezentacji. Między innymi były to informacje dotyczące ksiąg, prawa, szat, czy roku liturgicznego oraz gestów, postaw i wiele, wiele innych. Żeby wykład nie był zbyt suchy, podparty został praktyką, na przykład w formie nauki składania ornatu.
Metody Biblijne zostały zaprezentowane przez Aleksandrę Samule. Było ich sporo, jednak cała prezentacja poszła sprawnie, ponieważ uczestnicy dostali kolejne zadanie. Mieli przygotować fragment z Pisma św. opracowany według metody vasters. Polega ona na zastanowieniu się nad sensem słów oraz na korzystaniu z trzech głównych symboli. Wykrzyknikiem zaznaczamy wersety, które zawierają treści dla nas oczywiste, znakiem zapytania te, których treść jest dla nas niezrozumiała, a strzałka jest oznaczeniem wersetów, które szczególnie nas poruszyły.
Tego dnia przygotowane zostało także oświadczenie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w którym KSM DP wyraziło dezaprobatę w stosunku do działań dyskryminujących telewizję Trwam. Uznaliśmy w nim, że stanowisko KRRiT jest publiczną i instytucjonalną demonstrację przeciwko wartościom chrześcijańskim.
Całodzienna praca przyszłych liderów, tradycyjnie zakończyła się quizem o patronach, a właściwie o jednym - o bł. Karolinie Kózkownie. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, w których wymyślili pytania dla przeciwników. Rywalizacja poszła sprawnie. Młodzi KSMowicze bez zarzutów radzą sobie z życiorysem swoich autorytetów.
Po quizie i Apelu Jasnogórskim przyszedł czas na ciszę nocną.
Ostatni dzień był poświęcony na sprzątanie, pożegnanie i podsumowanie szkolenia. Do grona pełnoprawnych liderów II stopnia dołączyło 6 osób. Na zakończenie wszyscy udali się na Mszę św. do pelplińskiej katedry.
Zarząd Diecezjalny reprezentowali: Aleksandra Samula – Prezes, Sebastian Jaworski – skarbnik, Marcin Kajzer – delegat na KR, Agata Borowiak – sekretarz oraz Przemysław Bednarski – z-za sekretarza.

Szkolenie III stopnia 2012

W dniach 22-24 czerwca 2012 r. w Pelplinie odbyło się Szkolenie Liderów III stopnia. W spotkaniu wzięło udział dziewięć osób, w tym 7 uczestników: Bogna, Mariola, Asia, Weronika, Gosia, Adrian i Piotr oraz dwie osoby prowadzące: Aleksandra Samula – prezes KSM- u diecezjalnego i Sebastian Jaworski – skarbnik.

Szkolenie rozpoczęło się w piątek Mszą św. o godz.18.00. Następnie udaliśmy się na kolację, a po niej wzięliśmy udział w zabawach integracyjnych jak, np. umiejętność prowadzenia drugiej osoby lub wymyślenie bezpiecznego sposobu, by nie zbić jajka. Potem wspólnie się pomodliliśmy. Następnie udaliśmy się na spoczynek po dniu pełnym wrażeń.

Drugi dzień, sobota rozpoczął się od pobudki o godz.7.30. Następnie odmówiliśmy Jutrznię, zjedliśmy śniadanie oraz wysłuchaliśmy i wzięliśmy czynny udział w konferencji Sebastiana Jaworskiego na temat roku wiary na podstawie encykliki papieża Benedykta XVI. Potem udaliśmy się na najważniejszy moment w ciągu dnia – Mszę św. w katedrze pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Śmigla. Biskup administrator poświęcił płytę nagrobną śp. ks. bpa Jana Bernarda Szlagi. Po powrocie do domku przy ul.Starogardzkiej 5 zjedliśmy obiad – pizzę. O godz. 15.00 wspólnie odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego przy figurce Matki Bożej, po której pracowaliśmy w grupach nad dwiema zasadami KSM-owicza: III i V. Naszym zadaniem było napisanie konspektu spotkania formacyjnego. Otrzymaliśmy pomocne wskazówki, poznaliśmy zalety i wady przygotowanych przez nas spotkań. Później zjedliśmy kolację i wyruszyliśmy na spacer na Górę Jana Pawła II. Potem wzięliśmy udział w Quizie o naszym patronie – św. Stanisławie Kostka. W teleturnieju brały udział dwie drużyny. Wygrany zespół oczywiście otrzymał nagrody. Po zabawie udaliśmy się na modlitwę, a potem na spoczynek.

Trzeci dzień, niedziela rozpoczął się od pobudki o godz. 7.00. Następnie odmówiliśmy Jutrznię i zjedliśmy śniadanie. Po nim odpowiadaliśmy na pytania ankiety. Później Aleksandra Samula podsumowała Szkolenie. Ostatnim punktem była Msza św. w katedrze o godz.10.00. Po niej wszyscy udaliśmy się w drogę powrotną do swoich domów.

Szkolenie było bardzo interesujące i owocne. Dzięki niemu możemy być lepszymi liderami w naszych wspólnotach, przez co zbliżamy innych do Boga.

Weronika Kuczkowska
z-ca prezesa oddziału KSM
przy par. św. Jana Chrzciciela
w Sierakowicach

Rekolekcje Letnie Dziemiany 2012

W dniach od 2 do 10 lipca 2012r. odbyły się letnie rekolekcje Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które tradycyjnie przeżywaliśmy w Dziemianach. Ten czas wakacyjnego, duchowego wypoczynku pod hasłem „Jezus Chrystus – poznajmy się!” przeżywały 42 osoby. Omawialiśmy tematy związane z Bożą miłością, grzechem, odkupieniem, nawróceniem, Duchem Świętym, Wspólnotą i głoszeniem ich we współczesnym świecie.

Rozważania rozpoczęliśmy od dyskusji na temat bezwarunkowej miłości Boga do człowieka oraz jej doświadczenia w codziennym życiu. Zastanawialiśmy się nad różnymi rodzajami miłości i emocjami, które są stwarzają tylko jej pozory. Następnie mogliśmy przejść do problemu grzechu, jako dobrowolnego odrzucenia miłości Boga i konsekwencji tego właśnie wyboru. Świadomi swej grzeszności rozpoczęliśmy z radością rozważanie tematyki odkupienia nas przez Chrystusa na Drzewie Krzyża. Zmotywowaliśmy się wzajemnie do postawy ofiarnej służby Bogu i człowiekowi, mając na uwadze przykład dany nam przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Świadomi wielu aspektów obustronnej relacji Bóg – Ja, świadomi znaczenia tytułu „pan” i cech naszego jedynego Pana mogliśmy przejść do czynów, czyli do dobrowolnego uznania (po raz kolejny, bądź pierwszy raz w życiu) Jezusa za naszego Pana. Wzbogaceni o tę decyzję przeszliśmy do dyskusji o Duchu Świętym i jego roli w Kościele, wspólnocie, rodzinie i naszym żuciu. Wcześniejsza decyzja pomogła nam również otworzyć się na działanie Ducha Świętego, podczas wspólnej modlitwy połączonej z nałożeniem rąk w ramach modlitwy wstawienniczej. To spotkanie z Bogiem okazało się dla wielu bardzo ważnym wydarzeniem, o czym świadczy żarliwość tej modlitwy, wzruszenie i towarzyszące mu łzy. Ubogaceni darami Ducha Świętego byliśmy w stanie rozważać tematykę wspólnot, które są podstawowymi komórkami Kościoła, które pozwalają nam dorastać do rozeznania naszego powołania i jego realizacji. Uwieńczeniem wszystkich wcześniejszych rozważań była ewangelizacja mieszkańców Dziemian – wyszliśmy do ludzi podzielić radością płynącą ze spotkania z Bogiem.

Oczywiście nasze rozważania nie mogłyby trwać, bez codziennej Mszy świętej, modlitwy i pieśni wychwalających naszego Pana.

Rekolekcje to nie tylko czas spotkania z Bogiem, ale również z drugim człowiekiem. Wiele się działo… Codzienne rozgrzewki dla zdrowia ciała i duszy, integracyjne gry i zabawy – kilku nas miało możliwość odpowiedzi na „pytanie” kogo kochasz?. Trzeciego dnia rekolekcji nadszedł czas na zacieśnienie wzajemnych relacji koleżeńskich w poszczególnych zastępach podczas zabaw z pogranicza sportu, quizu dotyczącego życia Jan Pawła II, konkurencji artystycznej (środkiem wyrazu koncepcji artystycznej były szyszki) i literackiej, zagadki matematycznej, szkoły obsługi noża i widelca oraz praktyki w ramach zawodu hydraulika, przygotowanych przez Timmiego (Marcin Kajzer) i jego ziomków.

Podczas rekolekcji wyruszyliśmy na pielgrzymkowy szlak do Kalwarii Wielewskiej. Te kilka kilometrów drogi było dla niektórych jedyną możliwością poznania wspaniałego klimatu pielgrzymki i doświadczenia trudów z nią związanych, dla innych zachętą do pójścia na Jasną Górę i rozgrzewką przed tą właśnie trasą. Podsumowaniem podróży była Droga Krzyżowa, do której rozważania wszyscy przygotowaliśmy.

Wzięliśmy również udział w konkurencjach sportowych takich jak Dwa Ognie, siatkówka, piłka nożna. Ponadto mieliśmy okazję wykazać się talentem wokalnym podczas karaoke.

Kolejnym z wydarzeń wzbudzającym wiele emocji była nocna gra terenowa przygotowana przez członków oddziału w Dziemianach. Każdy z zastępów dostał mapę, na której zostały zaznaczone kolejne punkty kontrolne i punkty bonusowe. Na każdym z przystanków mieliśmy do wykonania proste zadanie albo jakaś informacje do znalezienia. Każdy z nas musiał wykazać się orientacją w terenie, wiedzą z różnych dziedzin i pomysłowością.

Ostatniego dnia formacyjnego wieczorem nadszedł czas na potupajkę, po której odbyło się podsumowanie rekolekcji w ramach adoracji Krzyża świętego, połączonej z rozważaniem tekstów biblijnych, w których Bóg Ojciec zwraca się do nas przez usta proroków i swego Syna, a które były bezpośrednio związane z tematyką rekolekcji.

Wiele by można jeszcze napisać, ale o jednym nie możemy zapomnieć – o podziękowaniach dla osób, bez których te rekolekcje, by się nie odbyły: dziękujemy ks. proboszczowi Adamowi Gadomskiemu za pozwolenie na organizacje rekolekcji, modlitwę i udostępnienie salki katechetycznej, w której mogliśmy przezywać Msze Święte i adoracje, wójtowi gminy Dziemiany panu Leszkowi Pobłockiemu za przychylność w realizacji rekolekcji, pani magister Małgorzacie Weber dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach za udostępnienie obiektu i wszelką inną pomoc, paniom kucharkom za przygotowanie posiłków i wszystkim innym dobroczyńcom, którzy pomogli nam przeżyć to spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem.

W rekolekcjach uczestniczyły 42 osoby – 34 uczestników z 9 oddziałów prowadzonych przez kadrę w składzie: ks. Piotr Pazda, s. Violeta Nica, dk. Sebastian Kowalski, dk. Marek Szynkowski, kl. Paweł Maksymowski, Aleksandra Samula - Prezes ZD, Marcin Kajzer - Delegat i Sebastian Jaworski - Skarbnik.


Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów!

Piękny jest Bóg – zamyślenia o bł. Karolinie

 

W odpowiedzi na potrzebę pogłębiania rozumienia Karoliny oraz przesłania płynącego z Jej życia została wydana płyta CD z konferencjami z okazji jubileuszu 25 lecia beatyfikacji, które zostały wygłoszone przez asystenta generalnego KSM ks. Zbigniewa Kucharskiego w Sanktuarium w Zabawie.

Fragment homilii bł. Jana Pawła II z dnia beatyfikacji oraz słowo o bł. Karolinie, napisane przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ks. arcybpa Józefa Michalika, na okoliczność wydania płyty, zostały umieszczone na okładce.

Prezentowane konferencje są pomocnym materiałem do prowadzenia katechez i spotkań formacyjnych z młodzieżą oraz indywidualnych rekolekcji dla pragnących pogłębić swoje życie duchowe w oparciu przesłanie płynące z życia bł. Karoliny.

W związku z tym, że płyta „Piękny jest Bóg” ma charakter formacyjny z początkiem roku szkolnego na stronach sanktuarium będzie można pobrać specjalnie przygotowane konspekty katechez, które mogą być pomocą do prowadzenia spotkań grup parafialnych z wykorzystaniem tych konferencji.

Wkrótce dostępne będzie specjalne wydanie płyty z okolicznościową książką o bł. Karolinie.

Bliższe informacje i prezentacja materiałów znajduje się na stronie Sanktuarium bł. Karoliny: www.pz.lap.pl
Fragmentu płyty można posłuchać TUTAJ.
Artykuł o wydaniu płyty: http://ekai.pl/

Zaproszenie na rekolekcje kapłańskie 2012

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza księży do wzięcia udziału w ogólnopolskich rekolekcjach kapłańskich prowadzonych przez ks. Stanisława Chodźko wieloletniego asystenta KSM Diecezji Siedleckiej.

Nasze zaproszenie skierowane jest do księży zainteresowanych Stowarzyszeniem oraz do kapłanów pełniących funkcję asystentów oddziałów i kół KSM.

Uczestnicy na zakończenie otrzymują potwierdzenie o odbytych rekolekcjach kapłańskich oraz zaświadczenie do szkół o ukończeniu kursu z zakresu wiedzy i form pracy z młodzieżą.

Rekolekcje odbędą się w dniach 22–25 października 2012 r. w Diecezjalnym Centrum Kultury w miejscowości Zamek Bierzgłowski k/Torunia, ul. Jagiellońska 2 w diecezji toruńskiej.

Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 1800 kolacją. Zakończenie w dniu wyjazdu obiadem o godz. 1300. Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 300 zł. Prosimy o zabranie ze sobą alby i stuły.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Biuro Prezydium Krajowej Rady KSM, ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, tel.: 022 531 72 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , www.ksm.org.pl

Skupienie w Chełmnie

„Miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5,14)
Serdecznie zapraszamy dziewczęta na skupienie
(gimnazjum, szkoły średnie, studentki)

w dniach 7-9 września 2012 r.
do Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo
w Chełmnie, ul. Dominikańska 40.
Rozpoczęcie - godz. 17:00, zakończenie - godz. 13:00

Weź ze sobą różaniec, Pismo Święte oraz śpiwór.
Koszt 10 zł.

Zgłoszenia: S. Katarzyna Mierzejewska
Tel. 608857123 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

(Osoby poniżej 18 roku życia proszę o wzięcie ze sobą zgody rodziców.)

Komunikat nr 3/2012

Białogóra, 1 września 2012 r.
Komunikat nr 3/2012

 

Drodzy KSM-owicze!

1. Rekolekcje letnie KSM. Odbyły się w dniach 2 - 10 lipca br. w Dziemianach. Uczestniczyły w nich 42 osoby z 9 oddziałów. Hasłem tych dni było Jezus Chrystus- poznajmy się! Podsumowanie i zdjęcia są dostępne na naszej stronie internetowej: www.pelplin.ksm.org.pl. Wszystkim dziękujemy za uczestnictwo i wspólnie spędzony czas oraz zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach formacyjnych.

2. Święta naszych patronów. Św. Stanisława Kostki. 18 września (wtorek) i bł. Karoliny Kózkówny 18 listopada (niedziela). Tego dnia zachęcamy do aktywnego włączenia się w obchody w parafiach (uroczysta oprawa Mszy św., przygotowanie dodatkowego nabożeństwa i inne inicjatywy).

3. XII Dzień Papieski. Przypada 14 października. Dzień ten będziemy przeżywać pod hasłem Jan Paweł II – papież rodziny. Tego dnia odbędzie się zbiórka pieniędzy organizowana przez Fundację Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia na stypendia dla zdolnej, pochodzącej z ubogich środowisk młodzieży. Zachęcamy do organizacji wraz z innymi zrzeszeniami świeckich w parafii spotkania, np. nabożeństwo, apel, wieczornica itp., które będą wyrazem pamięci i wdzięczności za pontyfikat bł. Jana Pawła II.

4. Ogólnopolskie rekolekcje kapłańskie - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza księży do wzięcia udziału w rekolekcjach prowadzonych przez ks. Stanisława Chodźko wieloletniego asystenta KSM Diecezji Siedleckiej. Rekolekcje odbędą się w dniach 22-25 października w Diecezjalnym Centrum Kultury, w miejscowości Zamek Bierzgłowski k/Torunia, ul. Jagiellońska 2, w diecezji toruńskiej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ksm.org.pl.

5. Szkolenie kandydatów przed przyrzeczeniem. Zachęcamy wszystkich członków zwyczajnych i juniorów (ukończone 16 lat i co najmniej półroczny staż w KSM; patrz też Statut KSM §18 i §20) do uroczystego złożenia przyrzeczenia KSM. Aby dobrze przygotować się do tego wydarzenia zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie, które odbędzie się w dniach 26-28 października w Pelplinie, ul. Starogardzka 5. Należy przywieźć ze sobą zdjęcie legitymacyjne (o wymiarach 3.5 cm × 4.5 cm) oraz opinię ks. asystenta i kierownictwa oddziału (zgodnie z wytycznymi na naszej stronie internetowej). Opłata wynosi 40 zł: 20 zł za pobyt i 20 zł za znaczek i legitymację. Zgłoszenia należy przesłać do 19 października na nasz adres mailowy lub telefonicznie do Aleksandry Samuli (tel. 668 500 641).

6. Rada Okręgu. Przypominamy o obowiązku zorganizowania spotkań w swoich okręgach przed Zjazdem Diecezjalnym KSM. O terminach spotkań poinformujcie członków Zarządu Diecezjalnego, aby umożliwić im uczestnictwo w spotkaniu.

7. XXI Zjazd Diecezjalny. Tegoroczny Zjazd Diecezjalny odbędzie się w dniach 23-25 listopada w Pelplinie. Zjazd Diecezjalny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, a składa się z przedstawicieli wszystkich oddziałów i kół w diecezji. Zapraszamy do uczestnictwa w Zjeździe dwóch przedstawicieli każdego oddziału i koła (prezesa i delegata wybranego przez Walne Zgromadzenie Oddziału). Ze względu na zbliżające się wybory do Zarządu Diecezjalnego czekamy na zgłoszenia kandydatów. Termin zgłoszeń upływa 21 października.

8. XX-lecie KSM w Diecezji Pelplińskiej. Podczas tegorocznego Zjazdu Diecezjalnego pragniemy wspólnie przeżyć XX-lecie pracy formacyjnej i organizacyjnej naszego Stowarzyszenia. Ufamy, że będzie to święto nas wszystkich. Okolicznościowe zaproszenie do wszystkich oddziałów przekażemy w odrębnym komunikacie. Już teraz prosimy o mobilizację i liczny, osobisty udział członków Stowarzyszenia wszystkich oddziałów i kół.

9. Ankieta. Aby dobrze przygotować roczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, do komunikatu dołączona jest ankieta. Prosimy o jej uzupełnienie i odesłanie na nasz adres mailowy do 26 października lub przekazanie na szkoleniu kandydatów przed przyrzeczeniem. Na ankiecie prosimy także podać adresy mailowe Prezesa i Ks. Asystenta oddziału.

10. Akcja Stary Telefon. Przypominamy o akcji Stary Telefon, która ma na celu ochronę środowiska, wsparcie krajów trzeciego świata oraz pozyskanie środków na realizację celów statutowych naszego Stowarzyszenia. Telefony i inne akcesoria można przywozić np. na zjazdy, rekolekcje, szkolenia i inne inicjatywy.


Z KSM-owskim pozdrowieniem
GOTÓW!

 Podpisali:
Ks. Antoni Bączkowski - Asystent Kościelny
Aleksandra Samula - Prezes

Spotkanie Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej

Papież Benedykt XVI w liście pasterskim Porta Fidei ogłosił nadchodzący rok liturgiczny Rokiem Wiary. Potrzeba Nowej Ewangelizacji i planowanie wydarzeń nadchodzącego roku stały się głównymi tematami spotkania Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej, które odbyło się 4 wrześnie br. w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Wyjątkowym gościem Rady był ks. Bp Administrator Wiesław Śmigiel, który ubogacił spotkanie nie tylko pasterskim słowem, ale także rzeczowymi uwagami organizacyjnymi.

Po powitaniu wszystkich obecnych i krótkim sprawozdaniu działania sekretariatu Rady osoby obecne na Kongresie ds. Nowej Ewangelizacji, który odbył się w lipcu br. w Kostrzynie nad Odrą w połączeniu z Przystankiem Jezus, podzieliły się swoimi przeżyciami i odczuciami. Był to początek dyskusji nt. Roku Wiary i wprowadzania w diecezji zaleceń z nim związanych. Zwrócono uwagę, iż Nowa Ewangelizacja to nie tylko kontynuowanie tradycyjnych praktyk duszpasterskich takich jak pielgrzymki, ale również wyjście poza Kościół do ludzi, którzy Boga poszukują. Aby to osiągnąć, ewangelizatorzy sami muszą posiadać podstawy duchowe i dzielić się świadectwem życia.

Ostatnim roboczym punktem spotkania były ustalenia dotyczące Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej, który odbędzie się w przyszłym roku. Podjęto wstępne decyzje dotyczące przygotowań zarówno materialnych jak i duchowych. Będzie to okazja do wzajemnego poznawania się członków zrzeszeń oraz dzielenia się doświadczeniami. Warto to wydarzenie wykorzystać nie tylko na szczeblu ogólno diecezjalnym, lecz skupić się na współpracy grup przy parafii, bo właśnie tam, najbliżej wiernych, może ona przynieść największe owoce.

XII Dzień Papieski

XII Dzień Papieski

Internetowy Żywy Różaniec

W ubiegłym roku Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy parafii MB Fatimskiej w Chojnicach wyszło z inicjatywą zorganizowania, w miesiącu październiku, modlitwy różańcowej w intencji kapłanów i o powołania do kapłaństwa w diecezji pelplińskiej.

Wzorem ubiegłego roku, z poczuciem sensu wracamy zatem do idei październikowego Internetowego Żywego Różańca w intencji powołań. Bądźmy apostołami tej modlitwy. Niech zmobilizuje nas rozpoczynający się Rok Wiary.

Mamy głęboką nadzieję, że uda nam się odmawiać wspólnymi siłami cały różaniec codziennie - wszystkie cztery części. Jak? Prosimy Was, abyście:
· sami podjęli się tylko jednej dziesiątki różańca, wybierając jeden konkretny dzień i tajemnicę
· zachęcili jak najwięcej innych osób do takiej modlitwy (np. przesyłając link do tej strony przez maila lub wklejając go na "nk", facebooka itd.)

W ten sposób każdego dnia 20 innych osób stworzy Żywy Różaniec i ogarnie swoją modlitwą następujące intencje:
· za wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych posługujących w naszej diecezji
· za kleryków i o nowe powołania dla diecezji

Jedna Tajemnica, to zaledwie kilka minut z 1440, które otrzymujemy od Boga każdego dnia! Nie rozczarowaliśmy się w ubiegłym roku. Liczymy zatem i teraz na gorliwość i ewangelizacyjny zapał. Do tej modlitwy mogą włączać się różne wspólnoty świeckie i zakonne oraz osoby indywidualne.

Chęć przyłączenia się do tego żywego różańca należy jak najszybciej zgłaszać przez wysłanie maila na nasz adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . W treści maila należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz proponowany dzień i tajemnicę. Można też wpisać: "pierwsza wolna", co oznacza, że sami wybierzemy dla Was dzień i tajemnicę. Stanie się tak również wtedy, gdy Wasza propozycja będzie już zajęta. Małżeństwa zachęcamy do podjęcia tej jednej dziesiątki jako modlitwy małżeńskiej. Każde zgłoszenie otrzyma potwierdzenie przyjęcia do naszej wspólnoty październikowego różańca. Jeśli nie przyjdzie ono w ciągu 3 dni znaczy, że zgłoszenie nie doszło. Tabela będzie stale aktualizowana i dostępna na naszej głównej stronie. Będzie można obserwować zapełnianie się poszczególnych rubryk i łatwo przypomnieć sobie o swojej kolejności.

GORĄCO ZAPRASZAMY DO MODLITWY ZA KAPŁANÓW I O POWOŁANIA W NASZEJ DIECEZJI !!!

„Święty różaniec jest potężną bronią. Używaj jej z ufnością, a zadziwią cię wyniki.”
Bł. J. M. Escriva

 

AKTUALNA LISTA ZAPISANYCH OSÓB

III Marsz na Orientacje im. Jana Pawła II.

Jako oddział przy parafii p.w. św. Michała Archanioła w Zblewie serdecznie zapraszamy na marsz na orientacje, który odbędzie się 13 października, rozpoczęcie o godz. 8.30 na placu przy kościele p.w. św. Rocha w Bytoni, zakończenie ok. godz. 15.00. Termin zgłoszenia drużyny (od 2 do 12 osób) do 7 października, wpisowe: 5 zł od osoby. Zgłoszenia należy przesyłać mailowo do prezesa oddziału Magdaleny Dunst (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ). Regulamin imprezy stanowi załącznik.

Pozdrawiamy,
KSM Zblewo

Dni skupienia u Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Chełmnie

Diecezjalna inauguracja Roku Wiary

Rok wiary

Notka o szkoleniu przed przyrzeczeniem i kandydaturach do ZD

Zachęcamy wszystkich członków zwyczajnych i juniorów (ukończone 16 lat i co najmniej półroczny staż w KSM; patrz też Statut KSM §18 i §20) do uroczystego złożenia przyrzeczenia KSM.
Aby dobrze przygotować się do tego wydarzenia zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie, które odbędzie się w dniach 26-28 października w Pelplinie, ul. Starogardzka 5. Należy przywieźć ze sobą zdjęcie legitymacyjne (o wymiarach 3.5 cm × 4.5 cm) oraz opinię ks. asystenta i kierownictwa oddziału (zgodnie z wytycznymi). Opłata wynosi 40 zł: 20 zł za pobyt i 20 zł za odznakę i legitymację. Zgłoszenia należy przesłać do 19 października na nasz adres mailowy lub telefonicznie do Aleksandry Samuli (tel. 668 500 641).


Przypominamy, że nadal czekamy na zgłoszenia kandydatów do Zarządu Diecezjalnego. Chęć kandydowania do Zarządu Diecezjalnego należy zgłaszać do Aleksandry Samuli. Termin zgłoszeń upływa 28 października.

Posługa w Zarządzie Diecezjalnym to nie tylko odpowiedzialność za funkcjonowanie KSM w Diecezji, ale również okazja do zdobycie doświadczenia, które trudno gdzie indziej zdobyć, jak i radość ze wszystkich inicjatyw, których stajesz się współorganizatorem. Właśnie tumożesz wypełnić chrześcijański obowiązek głoszenia Ewangelii.