Mapa strony

Inne informacje

STRONA W PRZEBUDOWIE

Strona obecnie w przebudowie. Zapraszamy na forum: http://www.pelplin.ksm.org.pl/forum/

Komunikat 2/2019

                                                                                                                                                        Pelplin, 11.06.2019 r.

                                                                                                                                                        Komunikat nr 2/2019

 

Drodzy KSM-owicze!

Z dniem 3 czerwca br. rezygnację z członkostwa w Zarządzie Diecezjalnym  XIV kadencji złożył Krzysztof Bartoszewski pełniący do tej pory funkcję Członka delegata na Krajową Radę. W związku z powyższym do czasu wyborów uzupełniających jego obowiązki przejmą pozostali członkowie Zarządu.

Obecny skład Zarządu Diecezjalnego:

  1.       Prezes: Kinga Bartoszewska
  2.       Zastępca prezesa: Bogna Haftka
  3.       Skarbnik: Małgorzata Zakrzewska
  4.       Sekretarz: Julia Łangowska.

W związku z niepełnym składem Zarządu Diecezjalnego podczas Zjazdu Diecezjalnego (22-24 listopada) odbędą się wybory uzupełniające. Obecnie wolne są funkcje Członka delegata na Krajową Radę, Zastępcy sekretarza i Członka Zarządu.

Członkostwo w Zarządzie Diecezjalnym to zarówno zaszczyt, jak i odpowiedzialność za funkcjonowanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej diecezji. Polecamy w modlitwie KSM-owiczów, prosząc o właściwe rozeznanie woli Bożej i odwagę do odpowiedzenia „Gotów” na potrzeby KSM. Niech wyrazem tej gotowości będą przemyślane kandydatury, na które czekamy do końca października.

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

– pełna zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat),

– ukończone Szkolenie przed przyrzeczeniem lub Weekend dla Kadydatów,

– Przyrzeczenie KSM-owicza złożone najpóźniej 24.11.2019r.,

– dostarczenie opinii Kierownictwa i Asystenta Oddziału.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z członkami Zarządu Diecezjalnego, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

 

Z KSM-owskim pozdrowieniem:

GOTÓW!

 

 

                   Ks. Piotr Lipkowski                                                                                  Kinga Bartoszewska

                 Asystent Diecezjalny                                                                           Prezes Zarządu Diecezjalnego

 

 

 

 

Krajowa Sesja KSM Płock 2016

W dniach 26 - 28.02.2016 r. w Płocku odbyła się Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, w której wzięło udział około 130 osób z 30 diecezji. Pelpliński KSM reprezentowali: prezes Zarządu Diecezjalnego - Piotr Kopa Ostrowski, delegat do Krajowej Rady - Anna Kużyńska oraz sekretarz Komisji Rewizyjnej - Aleksandra Samula. Podczas Sesji miało miejsce ważne wydarzenie dotyczące funkcjonowania KSM w Polsce - wybory do kolejnych kadencji Prezydium Krajowej Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Fakt ten był dla nas szczególnie wyjątkowy ze względu na to, że po raz pierwszy druhna z naszej diecezji złożyła swoją kandydaturę do Prezydium. Decyzją Krajowej Rady KSM Aleksandra Samula została członkiem Prezydium, będzie pełniła funkcję sekretarza. Na przewodniczącą została wybrana Ilona Trojnar,
a pozostałe funkcje objęli: Anna Dzwonkowicz, Wioleta Pietraszko oraz Piotr Kurianowicz. W skład komisji Rewizyjnej weszli: Paweł Kurasz, Mateusz Kuźniar i Łukasz Charuba.

W sobotę w wyborach i obradach towarzyszył nam bp Henryk Tomasik, Biskup Diecezji Radomskiej oraz opiekun KSM
z ramienia Konferencji Episkopatu Polski, natomiast w niedzielę swoją obecnością zaszczycił nas Biskup Diecezji Płockiej Piotr Libera. Odwiedził nas również
ks. dr Paweł Rytel-Andrianik – Rzecznik Prasowy Konferencji Episkopatu Polski, który przedstawił sprawę ewangelizowania za pośrednictwem Internetu  Podczas obrad poruszane zostały tematy m.in.: Światowych Dni Młodzieży, 1050 rocznicy Chrztu Polski, Rajdu dla Życia, Młodzieżowej Akademii Dziennikarstwa, Fundacji dla Młodzieży, Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki, Dni Formacyjnych na Śnieżnicy oraz Kongresu Młodzieży Polonijnej. 

Pobyt uczestników Sesji został urozmaicony zwiedzaniem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, miejsca, gdzie św. Siostrze Faustynie Kowalskiej po raz pierwszy objawił się Pan Jezus. Podczas Sesji mieliśmy możliwość zdobycia wielu interesujących informacji oraz wymienić się doświadczeniami. Z pewnością przyniesie nam ona niemałe owoce.

Anna Kużyńska 
Delegat do Krajowej Rady KSM Diecezji Pelplińskiej