Komunikat 2/2019

                                                                                                                                                        Pelplin, 11.06.2019 r.

                                                                                                                                                        Komunikat nr 2/2019

 

Drodzy KSM-owicze!

Z dniem 3 czerwca br. rezygnację z członkostwa w Zarządzie Diecezjalnym  XIV kadencji złożył Krzysztof Bartoszewski pełniący do tej pory funkcję Członka delegata na Krajową Radę. W związku z powyższym do czasu wyborów uzupełniających jego obowiązki przejmą pozostali członkowie Zarządu.

Obecny skład Zarządu Diecezjalnego:

  1.       Prezes: Kinga Bartoszewska
  2.       Zastępca prezesa: Bogna Haftka
  3.       Skarbnik: Małgorzata Zakrzewska
  4.       Sekretarz: Julia Łangowska.

W związku z niepełnym składem Zarządu Diecezjalnego podczas Zjazdu Diecezjalnego (22-24 listopada) odbędą się wybory uzupełniające. Obecnie wolne są funkcje Członka delegata na Krajową Radę, Zastępcy sekretarza i Członka Zarządu.

Członkostwo w Zarządzie Diecezjalnym to zarówno zaszczyt, jak i odpowiedzialność za funkcjonowanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej diecezji. Polecamy w modlitwie KSM-owiczów, prosząc o właściwe rozeznanie woli Bożej i odwagę do odpowiedzenia „Gotów” na potrzeby KSM. Niech wyrazem tej gotowości będą przemyślane kandydatury, na które czekamy do końca października.

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

– pełna zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat),

– ukończone Szkolenie przed przyrzeczeniem lub Weekend dla Kadydatów,

– Przyrzeczenie KSM-owicza złożone najpóźniej 24.11.2019r.,

– dostarczenie opinii Kierownictwa i Asystenta Oddziału.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z członkami Zarządu Diecezjalnego, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

 

Z KSM-owskim pozdrowieniem:

GOTÓW!

 

 

                   Ks. Piotr Lipkowski                                                                                  Kinga Bartoszewska

                 Asystent Diecezjalny                                                                           Prezes Zarządu Diecezjalnego