Szkolenie przed Przyrzeczeniem 2009

Jesień jest czasem zadumy, czasem ospałym, kiedy przyroda przygotowuje się do zimowego snu. Jednak dla członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej jest porą roku kiedy od nowa zaczynamy cykl formacyjny dla członków Stowarzyszenia.

 

 W dniach 6 – 8 listopada br. do Pelplina przyjechało 16 osób z 6 oddziałów parafialnych z całej diecezji (Czersk, Hopowo, Lubichowo, Pinczyn, Świecie - par. Niepokalanego Poczęcia NMP, Tczew - par. św. Józefa) i koła kleryckiego przy WSD.

 

Przyrzeczenie KSM jest ważnym etapem w życiu każdego KSM-owicza. Może je składać każdy członek Stowarzyszenia, który ukończył  16-ty rok życia i jest przynajmniej od pół roku w szeregach KSM. Jak sama nazwa mówi przyrzeczenie – czyli uroczyste podjęcie pewnych zobowiązań, powinno być składane w sposób świadomy. Aby dobrze się do niego przygotować na początku roku szkolnego odbywa się corocznie Szkolenie przed Przyrzeczeniem, które od dwóch lat wchodzi w system szkoleń liderskich prowadzonych w naszej diecezji jako Szkolenie Liderów I stopnia.

 

Szkolenie rozpoczęła w piątek od powitania Prezes Zarządu Diecezjalnego – Justyna Wołoszyn oraz ks. Asystent Diecezjalny KSM – ks. Antoni Bączkowski. Następnie wszyscy udaliśmy się do katedry na uroczysta Mszę św., której przewodniczył ks. Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga. Stojąc na grobach tego dnia wspominaliśmy poprzedników ks. Biskupa oraz zmarłych członków Kapituły Katedralnej, którzy odcisnęli swoje ślady wielką ofiarnością w poszczególnych posługach na rzecz Diecezji Chełmińskiej, a potem Pelplińskiej.

 

Po kolacji swoją konferencję rozpoczął ks. Mariusz Drogosz – zastępca Asystenta Diecezjalnego. Jej temat brzmiał „Rozeznanie prawdy o sobie – talenty i zadania”. Każdy z nas ma jakieś talenty, które powinien rozwijać i dzielić się nimi we wspólnocie. Jednym ze sposobów „poznania siebie” jest lektura Pisma Świętego. Głębsza refleksja nad zadanym fragmentem połączona z żarliwą modlitwą pozwala nam znaleźć sposób na odkrycie talentów, o których nawet mogliśmy nie wiedzieć i da nam siłę aby je pomnażać i dzielić się nimi z innymi.

 

Kolejny dzień jak przystało na młodzież katolicką rozpoczęliśmy od modlitwy, a jak jest w tradycji KSM była to modlitwa brewiarzowa – Wezwanie i Jutrznia. Kolejny cykl spotkania wspólnotowego rozpoczęła Grażyna Wysiecka od pogadanki na temat „Mój ideał KSM-owicza”. Celem spotkania było uświadomienie sobie celów KSM-u oraz naszej odpowiedzialności za Stowarzyszenie. Aby być dobrym członkiem KSM musimy się rozwijać, dążyć o obranego celu – do zbawienia. KSM daje nam ku temu pewne wskazówki w postaci 10 zasad KSM-wicza. Oprócz tego, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie jesteśmy odpowiedzialni za Kościół i Ojczyznę. Mówił o tym ks. Antoni Bączkowski w kolejnej konferencji. W południe uczestniczyliśmy w Mszy św. w kaplicy św. Józefa. Kolejna konferencja dotyczyła już samych struktur KSM. Poprowadził ją Artur Eichmann. Jak nazwa KSM mówi jesteśmy stowarzyszeniem. Ta nazwa nakłada na nas konieczność posiadani struktur. KSM może się pochwalić, że jest jedną z dwóch w Polsce organizacji kościelnych powołanych przez Konferencję Episkopatu Polski (druga o Akcja Katolicka). Posiadamy swój Statut, mamy osobowość prawną i mamy usystematyzowane struktury począwszy od szczebla ogólnopolskiego na oddziałach parafiach kończąc.

 

Cykl konferencyjny zakończyła Grażyna Wysiecka sprawdzając stan wiedzy kandydatów do przyrzeczenia o KSMie.  Corocznie ten punkt programu budzi pewne obawy w oczach młodzieży, jednak ma na celu zmotywowanie ich do dalszego pogłębiani wiedzy o Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.

 

Na końcu Justyna Wołoszyn przedstawiła kandydatom treść roty przyrzeczenia, którą będą ślubować w Katedrze Pelplińskiej 22 listopada br. w święto patronalne KSM Chrystusa Króla Wszechświata.

 

Oprócz cyklu konferencji młodzież miała okazję zwiedzić bazylikę katedralną. Oprowadzał nas Marek Chmist – alumn WSD. Mogła sprawdzić się  w czasie quizu wiedzy o KSM-ie. Uczestnicy najpierw musieli wymyślić dla drużyny przeciwnej pytania, a następie zadawali je sobie nawzajem.

 

Jak zostało wcześniej napisane to szklenie to dopiero pierwszy etap. Kolejny dwa odbędą się wiosną 2010 roku.  Zapraszamy na nie młodzież, która złożyła już Przyrzeczenie KSM. Jednak pierwszy etap nie mógłby się odbyć gdyby nie zaangażowanie wymienionych wcześniej księży Asystentów i członków Zarządu Diecezjalnego KSM, a także alumnów WSD: Marka Christa, Maka Szymańskiego, Marka Szynkowskiego, Marcina Woelke.