Rekolekcje Letnie Dziemiany 2012

W dniach od 2 do 10 lipca 2012r. odbyły się letnie rekolekcje Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które tradycyjnie przeżywaliśmy w Dziemianach. Ten czas wakacyjnego, duchowego wypoczynku pod hasłem „Jezus Chrystus – poznajmy się!” przeżywały 42 osoby. Omawialiśmy tematy związane z Bożą miłością, grzechem, odkupieniem, nawróceniem, Duchem Świętym, Wspólnotą i głoszeniem ich we współczesnym świecie.

Rozważania rozpoczęliśmy od dyskusji na temat bezwarunkowej miłości Boga do człowieka oraz jej doświadczenia w codziennym życiu. Zastanawialiśmy się nad różnymi rodzajami miłości i emocjami, które są stwarzają tylko jej pozory. Następnie mogliśmy przejść do problemu grzechu, jako dobrowolnego odrzucenia miłości Boga i konsekwencji tego właśnie wyboru. Świadomi swej grzeszności rozpoczęliśmy z radością rozważanie tematyki odkupienia nas przez Chrystusa na Drzewie Krzyża. Zmotywowaliśmy się wzajemnie do postawy ofiarnej służby Bogu i człowiekowi, mając na uwadze przykład dany nam przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Świadomi wielu aspektów obustronnej relacji Bóg – Ja, świadomi znaczenia tytułu „pan” i cech naszego jedynego Pana mogliśmy przejść do czynów, czyli do dobrowolnego uznania (po raz kolejny, bądź pierwszy raz w życiu) Jezusa za naszego Pana. Wzbogaceni o tę decyzję przeszliśmy do dyskusji o Duchu Świętym i jego roli w Kościele, wspólnocie, rodzinie i naszym żuciu. Wcześniejsza decyzja pomogła nam również otworzyć się na działanie Ducha Świętego, podczas wspólnej modlitwy połączonej z nałożeniem rąk w ramach modlitwy wstawienniczej. To spotkanie z Bogiem okazało się dla wielu bardzo ważnym wydarzeniem, o czym świadczy żarliwość tej modlitwy, wzruszenie i towarzyszące mu łzy. Ubogaceni darami Ducha Świętego byliśmy w stanie rozważać tematykę wspólnot, które są podstawowymi komórkami Kościoła, które pozwalają nam dorastać do rozeznania naszego powołania i jego realizacji. Uwieńczeniem wszystkich wcześniejszych rozważań była ewangelizacja mieszkańców Dziemian – wyszliśmy do ludzi podzielić radością płynącą ze spotkania z Bogiem.

Oczywiście nasze rozważania nie mogłyby trwać, bez codziennej Mszy świętej, modlitwy i pieśni wychwalających naszego Pana.

Rekolekcje to nie tylko czas spotkania z Bogiem, ale również z drugim człowiekiem. Wiele się działo… Codzienne rozgrzewki dla zdrowia ciała i duszy, integracyjne gry i zabawy – kilku nas miało możliwość odpowiedzi na „pytanie” kogo kochasz?. Trzeciego dnia rekolekcji nadszedł czas na zacieśnienie wzajemnych relacji koleżeńskich w poszczególnych zastępach podczas zabaw z pogranicza sportu, quizu dotyczącego życia Jan Pawła II, konkurencji artystycznej (środkiem wyrazu koncepcji artystycznej były szyszki) i literackiej, zagadki matematycznej, szkoły obsługi noża i widelca oraz praktyki w ramach zawodu hydraulika, przygotowanych przez Timmiego (Marcin Kajzer) i jego ziomków.

Podczas rekolekcji wyruszyliśmy na pielgrzymkowy szlak do Kalwarii Wielewskiej. Te kilka kilometrów drogi było dla niektórych jedyną możliwością poznania wspaniałego klimatu pielgrzymki i doświadczenia trudów z nią związanych, dla innych zachętą do pójścia na Jasną Górę i rozgrzewką przed tą właśnie trasą. Podsumowaniem podróży była Droga Krzyżowa, do której rozważania wszyscy przygotowaliśmy.

Wzięliśmy również udział w konkurencjach sportowych takich jak Dwa Ognie, siatkówka, piłka nożna. Ponadto mieliśmy okazję wykazać się talentem wokalnym podczas karaoke.

Kolejnym z wydarzeń wzbudzającym wiele emocji była nocna gra terenowa przygotowana przez członków oddziału w Dziemianach. Każdy z zastępów dostał mapę, na której zostały zaznaczone kolejne punkty kontrolne i punkty bonusowe. Na każdym z przystanków mieliśmy do wykonania proste zadanie albo jakaś informacje do znalezienia. Każdy z nas musiał wykazać się orientacją w terenie, wiedzą z różnych dziedzin i pomysłowością.

Ostatniego dnia formacyjnego wieczorem nadszedł czas na potupajkę, po której odbyło się podsumowanie rekolekcji w ramach adoracji Krzyża świętego, połączonej z rozważaniem tekstów biblijnych, w których Bóg Ojciec zwraca się do nas przez usta proroków i swego Syna, a które były bezpośrednio związane z tematyką rekolekcji.

Wiele by można jeszcze napisać, ale o jednym nie możemy zapomnieć – o podziękowaniach dla osób, bez których te rekolekcje, by się nie odbyły: dziękujemy ks. proboszczowi Adamowi Gadomskiemu za pozwolenie na organizacje rekolekcji, modlitwę i udostępnienie salki katechetycznej, w której mogliśmy przezywać Msze Święte i adoracje, wójtowi gminy Dziemiany panu Leszkowi Pobłockiemu za przychylność w realizacji rekolekcji, pani magister Małgorzacie Weber dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach za udostępnienie obiektu i wszelką inną pomoc, paniom kucharkom za przygotowanie posiłków i wszystkim innym dobroczyńcom, którzy pomogli nam przeżyć to spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem.

W rekolekcjach uczestniczyły 42 osoby – 34 uczestników z 9 oddziałów prowadzonych przez kadrę w składzie: ks. Piotr Pazda, s. Violeta Nica, dk. Sebastian Kowalski, dk. Marek Szynkowski, kl. Paweł Maksymowski, Aleksandra Samula - Prezes ZD, Marcin Kajzer - Delegat i Sebastian Jaworski - Skarbnik.


Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów!