Rekolekcje letnie w Dziemianach 2013

W dniach od 1 do 9 lipca w Dziemianach odbyły się letnie rekolekcje Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, w czasie których uczestnicy omawiali temat „Ośmiu błogosławieństw”. W rekolekcjach wzięły udział 42 osoby z 14 oddziałów i 9 osób kadry – ks. Piotr Pazda – wikariusz parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach, ks. Damian Briegmann – wikariusz parafii p.w. św. Marcina w Starej Kiszewie, kl. Andrzej Szynkowski, kl. Jan Żak, Aleksandra Samula – prezes ZD, Weronika Kuczkowska – sekretarz ZD, Sebastian Jaworski - skarbnik ZD, Bogna Haftka – członek delegat, Piotr Kopa Ostrowski – lider diecezjalny ze Starogardu Gdańskiego.

W poniedziałek, 1 lipca, aby dobrze i owocnie przeżyć czas tygodniowego spotkania, uczestnicy rozpoczęli swoje rekolekcje od nabożeństwa pokutnego i pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty. Wieczorem wszyscy zostali przydzieleni do swoich zastępów, w których odmówili modlitwy wieczorne.

We wtorek, pierwszy pełny dzień rekolekcji uczestnicy zastanawiali się nad znaczeniem pierwszego z błogosławieństw – „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. Po południu wszyscy wzięli udział w grach i zabawach integracyjnych, by lepiej się poznać. Wieczorem, podczas pogodnego wieczoru zastępy przedstawiły scenki pt. „Ubodzy są wśród nas” lub „Podaj rękę swemu bratu”, podczas których miała miejsce także prezentacja uczestników.

W kolejnym dniu został omówiony temat „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”. Uczestnicy dowiedzieli się, że nie każdy smutek jest taki sam, oraz tego, w jakim celu się smucimy. W ramach podsumowującego spotkanie formacyjne działania, zastępy stworzyły Instrukcje pierwszej pomocy dla człowieka smutnego. Po południu, po Koronce do Miłosierdzia Bożego młodzież wzięła udział w Team Building. Zastępy miały do wykonania siedem zadań kryjących się pod zagadkowymi hasłami: „Pająk”, „Wyścig”, „Historyczny rolnik”, „Posiłek”, „Mali konstruktorzy”, „Dżungla” i „Spacer Ogrodnika”.

W czwartek, po wczesnej pobudce o 6.15 uczestnicy wyruszyli na pielgrzymkę pieszą do Wiela. Tematem, który towarzyszył pątnikom w czasie wędrówki było błogosławieństwo „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”. Każdy kroczył z własną intencją do Matki Bożej Wielewskiej. W drodze młodzież podziwiała Boga poprzez naturę. We Wielu KSM-owicze wzięli udział w najważniejszym momencie dnia – Mszy św., a następnie przeszli Kalwarię, w ciszy rozważając stacje Drogi Krzyżowej. Niespodzianką dla młodych ludzi był pieszy powrót do Dziemian.

W dniu następnym druhny i druhowie zastanawiali się nad błogosławieństwem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. O 12.00 wszyscy odmówili Anioł Pański, po którym nastąpiło podsumowanie pracy w zastępach. Po przerwie obiadowej, w ramach odwołania do trwającego właśnie Roku Wiary, odbył się quiz dotyczący Ewangelii i patronów KSM: św. Stanisława Kostki i bł. Karoliny Kózkówny. Podczas tradycyjnego pogodnego wieczoru, zastępy zaprezentowały pantominy przedstawiające czynienie uczynków miłosierdzia we współczesnym świecie.

Tematem przewodnim soboty było błogosławieństwo „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. O godz. 9.00 wszyscy odmówili Jutrznię – poranną modlitwę brewiarzową. Po południu, młodzi ludzie wysłuchali wykładu Artura Eichmanna o „Roślinach w Piśmie Świętym”. Wieczorem, zastępy przedstawiły „Reklamę czystości”.

Dzień Pański rozpoczął się Mszą świętą w kościele parafialnym św. Antoniego Padewskigo. Młodzi ludzie poznawali błogosławieństwo „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi”. Uczestnicy rozważali, jakie są przyczyny braku zgody na świecie i jak wprowadzać harmonię w swoim najbliższym otoczeniu. Po południu, zastępy zagrały w siatkówkę, zaś wieczorem, druhny i druhowie spędzili czas przy ognisku. Zostały przeprowadzone liczne zabawy jak np. kalambury.

Tematem przewodnimi poniedziałku było błogosławieństwo „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie”. Młode osoby dowiedziały się, że wiara wymaga od chrześcijanina wysiłku, który niekoniecznie musi być związany z poczuciem porażki. Po południu, młodzież odpowiedziała na pytania ankiety, a następnie wszyscy poszli do kościoła na Mszę św. Wieczorem, nadszedł czas na chwilę zabawy, czyli tradycyjną „potupajkę”. Później, młodzież przeszła do kościoła, gdzie podsumowując i zamykając czas tygodniowej formacji odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, dzięki którym rekolekcje mogły dojść do skutku: ks. Adamowi Gadomskiemu, Proboszczowi parafii w Dziemianch, Pani Małgorzacie Weber, Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania, która po raz kolejny witała na w progach szkoły, Paniom kucharkom za ich smaczne posiłki oraz każdemu, kto wspierał nas swoją modlitwą. Na szczególne podziękowania zasługują członkinie oddziału KSM w Dziemianach: Julia Synak i Malwina Laska, które z wielkim zaangażowaniem podjęły się animacji muzycznej.

Rekolekcje letnie Dziemiany 2013

Zdjęcia z rekolekcji można znaleźć w GALERII1 i GALERII2.