Rekolekcje Zimowe 2014 - sprawozdanie

  • Drukuj

Papa Francesco – będzie niebiesko

Czas ferii zimowych to dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej kolejne zaproszenie do formacji. W tym roku, dla nas, KSM-owiczów, był to też czas przygotowania formacyjnego do kanonizacji Jana Pawła II, papieża. To już 21 rok naszych rekolekcji zimowych, które organizuje dla członów Stowarzyszenia (i nie tylko) Zarząd Diecezjalny. Tym razem gościliśmy na kaszubskiej ziemi, w Somoninie, w dniach od 17 do 21 stycznia 2014. Bezpośredniego przygotowania tych dni podjęli się członkowie oddziału KSM z Hopowa wraz z ks. proboszczem Tadeuszem Łąckim. Gościnność gospodarzy pozwoliła spotkać się nam w liczbie 159 osób reprezentujących 33 parafie naszej diecezji. Było to jedno z najliczniejszych spotkań wśród dotychczasowych 25 turnusów zimowych rekolekcji w historii naszego Stowarzyszenia.

Tematem rekolekcyjnych rozważań była postać papieża Franciszka i jego posługa w Kościele w myśl hasła zaproponowanego przez młodzież: Papa Francesco – będzie niebiesko. Każdego dnia podejmowaliśmy inne zagadnienie: wiary, skromności i otwartości. Podczas spotkań w zastępach dzieliliśmy się naszymi przemyśleniami, odczuciami i doświadczeniami odnosząc je do tych trzech elementów wybranych z nauczania Ojca Świętego. Uczestnicząc w rekolekcjach poprzez modlitwę, pracę w zastępach i elementy integracyjne pogłębialiśmy osobistą relację z Panem Bogiem i drugim człowiekiem.

Rozpoczęliśmy ten czas od nabożeństwa pokutnego, po którym mogliśmy przystąpić do sakramentu pojednania. Wiara to budowanie na skale, którą jest Chrystus. Na tym fundamencie próbowaliśmy rozstrzygnąć nasze niepokoje, trudy i zwątpienia, ale też „pobudować” nadzieje i odnaleźć furtki do szczęśliwego życia. Codzienna wspólnotowa Msza święta i modlitwa stała się źródłem nowego zaufani i zawierzenia. Skromność staraliśmy się zobrazować na przykładzie budowy domu, który „wyposażaliśmy” w wartości, aby być dla świata znakiem sprzeciwu i nie poddawać się modzie. Mówiliśmy też o otwartości. Jej ilustracją był ogród. Jest to dla nas przestrzeń, która staje się zaproszeniem do drogi z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Piękno i różnorodność ogrodu inspiruje, aby akceptować i szanować drugiego człowieka, bo każdy jest dzieckiem Bożym.

Wśród wielu ważnych spraw podjęliśmy również konwersację na temat powołania. Świadectwem o pięknie realizacji chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny, podzielili się z nami państwo Kamila i Tomasz Sołtysek. Z Siostrami Franciszkankami z Orlika rozmawialiśmy o powołaniu zakonnym, a o powołaniu do kapłaństwa opowiedzieli klerycy naszego Seminarium Duchownego. W zadawanych pytaniach przewijał się niepokój młodzieży związany z wiernością powołaniu.

Za te wyjątkowe dni pragniemy podziękować wielu ludziom dobrego serca i życzliwości: władzom samorządowym, panu Marianowi Kryszewskiemu, Wójtowi Gminy oraz pracownikom gimnazjum, gdzie mieszkaliśmy, a którego patronem jest bł. Jan Paweł II, papież, na czele z panią dyrektor Jolantą Bociańską, paniom pracującym w kuchni za przepyszne posiłki, a także dobrodziejom, którzy za nas się modlili i ofiarowali swoją pomoc. Do podziękowań dołączamy osobę ks. proboszcza Piotra Kardasa.

Trud odpowiedzialności za rekolekcje spoczywał na członkach Zarządu Diecezjalnego KSM z prezes Aleksandrą Samulą, a pomagali im klerycy, siostry Franciszkanki z Orlika oraz członkowie zarządów poprzednich kadencji i przyjaciele Stowarzyszenia. Nad całością czuwali ks. Antoni Bączkowski, asystent diecezjalny KSM oraz ks. Radosław Karczewski.

Pięknym podsumowaniem naszych rekolekcyjnych rozważań są słowa papieża Franciszka, które usłyszeliśmy w niedzielne południe: „Być uczniami Jezusa – Baranka Bożego, oznacza dzisiaj być solidarnymi i otwartymi na bliźnich, stawianie niewinności w miejsce zła, miłości w miejsce siły, pokory w miejsce pychy i służby w miejsce troski o prestiż”. Uczyniliśmy te słowa programem naszej pracy ku przyszłości, na czas wzrostu po rekolekcjach. Przed nami do przepracowania wiele treści, które otrzymaliśmy podczas tych dni. Wiemy, że z Bożą łaską podołamy rozwiązać nasze młodzieńcze dylematy. Wspólnotowy czas pozwolił nam na nowo odkryć prawdę o Bożej nad nami opiece.

Do spotkania na następnych rekolekcjach i szkoleniach.

Paulina Kowalewska
Zastępca Sekretarza Zarządu Diecezjalnego

Pozostałe zdjęcia są dostępne w galerii.

Inne sprawozdanie można znaleźć na stronie sióstr Franciszkanek z Orlika: http://www.siostryzorlika.pl/