Szkolenie Liderów w Piasecznie

  • Drukuj

Jak co roku w czerwcowy weekend przedstawiciele oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej zgromadzili się na kolejnym Szkoleniu dla Liderów, które po raz pierwszy odbyło się w Piasecznie - najstarszym sanktuarium Maryjnym na Pomorzu.

Szkolenie rozpoczęliśmy w piątek 15 czerwca Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Antoni Bączkowski - asystent diecezjalny. Następnie po krótkim wprowadzeniu w tematykę szkolenia odbyły się zabawy integracyjne - zawiązanie wspólnoty, które poprowadziła Marta Buchowska. Później, w celu wyciszenia, udaliśmy się do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu oraz nabożeństwo pokutne.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy poranną Jutrznią. Tego dnia mogliśmy też wysłuchać wykładu ks. Antoniego Bączkowskiego, którego temat brzmiał: "Lider KSM - człowiek zanurzony w życiu Kościoła". Dowiedzieliśmy się m.in., że jednym z głównych zadań lidera jest dawanie przykładu innym poprzez własne życie duchowe, modlitwę, pracę... Kolejne spotkanie poprowadził ks. Zbigniew Rutkowski - proboszcz parafii Gniew. Ukazał nam jak w bardziej przystępny sposób korzystać z Pisma Świętego, a także przedstawił nam różne metody integracji we wspólnocie.

W południe zgromadziliśmy się na wspólnej Eucharystii. Modliliśmy się o owoce naszego spotkania, a także za wszystkich członków i asystentów KSM. Tuż po obiedzie obejrzeliśmy prezentację nt. Jaki powinien być lider, którą przygotowała Grażyna Wysiecka. Naszym zadaniem było narysowanie lidera z wszystkimi przymiotami jakie powinny go charakteryzować. Po pracy w grupach i wspólnym podsumowaniu udaliśmy się do Studzienki - miejsca cudownego objawienia Maryi, gdzie wspólnie odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wieczorem czekało nas jeszcze jedno zadanie. Kolejny punkt programu dotyczył formacji w KSM-ie. Mówiliśmy o tym jak powinno wyglądać spotkanie formacyjne w naszych oddziałach, a Justyna Wołoszyn zaprezentowała nam metodę Rewizji Życia. Potem w grupach układaliśmy konspekt spotkania formacyjnego wg tej właśnie metody.

Po kolacji młodzież zebrała się na wspólnym śpiewie. Delegaci z poszczególnych oddziałów, wcześniej podzieleni na grupy, musieli zaprezentować swoje prace; m.in. odegrali pantomimy ukazując w ten sposób przypowieści O synu marnotrawnym i Miłosiernym Samarytaninie, inni przygotowali reklamę Pisma Świętego. Wieczorny czas umilił nam ks. Marek Król - misjonarz, który już od ponad 3 lat pracuje w Papui - Nowej Gwinei, a obecnie przybył na urlop do Polski wraz ze swoim parafianinem Davidem. Goście chętnie odpowiadali na pytania zadawane przez młodzież dot. m.in. warunków pracy w tym kraju. Opowiedzieli nam także o życiu i pracy w tamtejszej parafii. Dzień zakończyliśmy modlitwą wspólnotową i odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Niedzielę rozpoczęliśmy tradycyjnie Jutrznią. Po śniadaniu udaliśmy się na Mszę Święta, a następnie po krótkim podsumowaniu młodzież udała się do domów.

W szkoleniu uczestniczyło 38 KSM-owiczów z 7 oddziałów. Zarząd Diecezjalny reprezentowały: Justyna Wołoszyn - prezes, Grażyna Wysiecka - z-ca prezesa, Marta Buchowska - delegat, a także Iwona Kosiedowska - instruktor ogólnopolski KSM. Szkolenie to nie odbyłoby się, gdyby nie ofiarność ks. Andrzeja Ossowskiego - proboszcza parafii w Piasecznie oraz pomoc tamtejszego KSM-u. Za wszelką życzliwość jaka nas tam spotkała składamy serdeczne Bóg zapłać.

Wiedza, jaką zdobyliśmy na szkoleniu bardzo ułatwi nam pracę w naszych oddziałach. Jest to jednocześnie zadanie dla nas, byśmy stali się prawdziwymi liderami w Kościele - zwłaszcza poprzez działalność w KSM-ie.

 

Aleksandra Górska
prezes oddziału KSM w Piasecznie
Justyna Wołoszyn
prezes ZD KSM DP