Rodzina Bogiem silna... czyli Rekolekcje Zimowe Kamienica 2007

Jak zwykle podczas rekolekcji KSM praca formacyjna odbywała się w małych grupach. Podczas kolejnych dni zgłębialiśmy relacje braterskie, synowskie i rodzicielskie. Podsumowaniem tematu dni były przygotowywane przez uczestników scenki, plakaty oraz teksty modlitw, które pozwoliły także podzielić się swoimi umiejętnościami i talentami.

    Tegoroczne, piętnaste już rekolekcje zimowe Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej odbyły się w Kamienicy Szlacheckiej, parafia Wygoda, w dniach od 16 do 20 lutego 2007. W tym roku rozważaliśmy temat Rodzina Bogiem silna.

    W Kamienicy Szlacheckiej gościliśmy już po raz czwarty, chociaż po 10 latach przerwy. Na zaproszenie skierowane do młodzieży odpowiedziało 114 osób z diecezji pelplińskiej i archidiecezji gdańskiej. Najliczniejsza, 16. osobowa grupa przybyła z nowopowstałego oddziału KSM w Swarożynie.

    Jak zwykle podczas rekolekcji KSM praca formacyjna odbywała się w małych grupach. Podczas kolejnych dni zgłębialiśmy relacje braterskie, synowskie i rodzicielskie. Podsumowaniem tematu dni były przygotowywane przez uczestników scenki, plakaty oraz teksty modlitw, które pozwoliły także podzielić się swoimi umiejętnościami i talentami.

    Na stałe w program rekolekcji wpisane są takie punkty, jak: nabożeństwo pokutne, modlitwa brewiarzowa oraz codzienna Eucharystia.

    Podczas zajęć popołudniowych mogliśmy uczestniczyć w pokazie pierwszej pomocy przygotowanym przez kleryków WSD oraz w pielgrzymce różańcowej szlakiem przydrożnych krzyży i kapliczek, których na terenie parafii jest blisko 100 (my odwiedziliśmy 5 z nich). Spotkaliśmy się również z psychologiem, panem Tadeuszem Zieliński, z którym rozmawialiśmy na temat zagrożeń, z którymi coraz częściej spotykają się młodzi ludzie, takimi jak alkoholizm, narkomania, przemoc.

    Wspaniałym świadectwem chrześcijańskiego, życia rodzinnego było niedzielne spotkanie z rodzinami KSM-owskimi. Odwiedziło nas 5 rodzin: Katarzyna i Sławomir Butowscy z Grzesiem, Anią i Zosią; Danuta i Kazimierz Klein z Dominikiem; Stella i Krzysztof Łyczko z Anią i Agatką; Małgorzata i Sławomir Szulca z Martą; Dorota i Wiesław Wica z Dawidem i Krzysiem. Nasi goście podzielili się z nami swoimi wspomnieniami z uczestnictwa w rekolekcjach KSM-u oraz opowiedzieli o budowaniu wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej opartej na wartościach wyniesionych z pracy w Katolicki Stowarzyszeniu Młodzieży.

    Te rekolekcje były dla nas czasem szczególnym. Wspaniałym przygotowaniem do przeżycia Wielkiego Postu i radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Pomogły nam lepiej zrozumieć nasze obowišzki i zadania, które pełnimy w rodzinie obecnie oraz te, które czekają na nas w przyszłości.

    Pomogli nam dobrze przeżyć ten święty czas: ks. Antoni Bączkowski - Asystent Diecezjalny KSM, ks. Łukasz Pałubicki - asystent oddziału KSM w Lipuszu, siostra Violeta Nica, członkowie Zarządu Diecezjalnego KSM: Justyna Wołoszyn, Grażyna Wysiecka, Marta Buchowska, Łukasz Kempiński, klerycy WSD w Pelplinie: Tomasz Syldatk, Piotr Pruski, Robert Kierbic, a także: Barbara Brzezińska, Joanna Gołębiewska, Iwona Kosiedowska i Małgorzata Szulca.

    Możliwość zorganizowania rekolekcji w Kamienicy Szlacheckiej zawdzięczamy otwartości Pani dyrektor tamtejszego Zespołu Kształcenia i Wychowania - Bernadecie Kucyk oraz proboszcza parafii Wygoda - ks. kanonika Bogdana Drozdowskiego. Nieoceniona jest również pomoc członków oddziału KSM w Wygodzie wraz z asystentem ks. Łukaszem Pierowiczem.

    Każdego kto nie był na rekolekcjach, zachęcamy do uczestnictwa. Warto spróbować, bo może to być wspaniała lekcja życia, nie tylko rodzinnego.