Szkolenie Liderów 2008

 
W dniach 20-22 czerwca 2008 roku w Pelplinie odbyło się Szkolenie Liderów. Głównym celem tych szkoleń jest wykształcenie grupy młodych osób, które w przyszłości będą prowadziły szkolenia, warsztaty, oraz pomagały podczas  rekolekcji letnich i zimowych. Szkolenie takie pozwala uporządkować wiedzę, rozwinąć umiejętności, spowodować lepszą organizację pracy, podział zadań oraz współpracę z innymi.

 

 

          W dniach 20-22 czerwca 2008 roku w Pelplinie odbyło się Szkolenie Liderów. Głównym celem tych szkoleń jest wykształcenie grupy młodych osób, które w przyszłości będą prowadziły szkolenia, warsztaty, oraz pomagały podczas  rekolekcji letnich i zimowych. Szkolenie takie pozwala uporządkować wiedzę, rozwinąć umiejętności, spowodować lepszą organizację pracy, podział zadań oraz współpracę z innymi. W Pelplinie odbył się drugi z trzech stopni szkolenia, po którym młodzi liderzy będą mogli wziąć udział w Szkoleniu Ogólnopolskim i dzięki temu uzyskać stopień Instruktora Ogólnopolskiego KSM.

 

            W piątek 20 czerwca miało miejsce rozpoczęcie szkolenia i przywitanie wszystkich uczestników przez Panią Prezes Justynę Wołoszyn. Ponadto Zarząd Diecezjalny reprezentowali: Grażyna Wysiecka – Z-ca Prezesa, Marta Buchowska- Członek Delegat oraz Łukasz Kempiński- Skarbnik. Centralnym i stałym punktem każdego szkolenia jest Msza Święta, na którą udaliśmy się do Kościoła Bożego Ciała, a po niej uczestniczyliśmy w punkcie programu przygotowanym przez Grażynę Wysiecką- Ja jako lider. Planowanie własnego rozwoju. Dzień zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim i modlitwami wieczornymi.

 

Sobotni dzień od rana dostarczał nam wielu wrażeń i emocji. Nasze zaproszenie przyjęła Siostra Katarzyna Mierzejewska z Kartuz – Siostra ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, która poprowadziła spotkanie na temat Doskonałymi bądźcie jak Ojciec wasz jest doskonały. Troska o doskonałość własną i bliźnich. Ponadto dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat Zgromadzenia, w którym jest obecnie s. Kasia. Po obiedzie natomiast próbowaliśmy swoich sił podczas kolejnego punktu, kiedy to podzieleni na grupy pracowaliśmy nad konspektem spotkania KSM, posługując się przy tym Metodą Rewizji Życia. Dzięki tej metodzie będziemy mogli sami prowadzić spotkania w swoich oddziałach.

 

Przerywnikiem podczas  intensywnego myślenia był spacer na Górę Jana Pawła II, a tam modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia. Po powrocie do ośrodka czekała na nas już               S. Millena Banach z Gniewa, która przeplatając teorię z zabawami pokazała jaki powinien być lider i jakie musi on posiadać cechy. Każdy z nas ma różne talenty, które powinien przez całe życie odkrywać i rozwijać, a dzięki nim staniemy się prawdziwymi i dobrymi liderami w swoich środowiskach KSM- owskich. Ciekawym punktem był dla nas również konkurs wiedzy o naszym patronie Świętym Stanisławie Kostce.

 

Dzień upłynął nam bardzo intensywnie, a na zakończenie spotkaliśmy się wszyscy na pogodnym wieczorze. Uczyliśmy się w jaki sposób integrować grupę i jakie zabawy wykorzystywać podczas naszych spotkań w oddziałach, aby były one bardziej ciekawe.

 

           Dzień zakończył się modlitwą wieczorną, w ramach której rozważaliśmy  fragment z Pisma Świętego posługując się przy tym jedną z metod biblijnych- Metodą Vastersa. Pracując tą metodą, pytamy jaki był sens słów Pisma Św. dla ówczesnych ludzi, i co te słowa oznaczają dzisiaj oraz do jakiego działania wzywają obecnie.

            Ostatni niedzielny dzień zakończyliśmy uroczystą Mszą Święta w Katedrze. Był to dzień pożegnań. Każde szkolenie KSM posiada swój specyficzny program oraz niezwykłą atmosferę. Tak też było i tym razem. Niedługo spotkamy się na 3-cim, ostatnim już etapie naszego szkolenia. Musimy jednak już teraz uczyć się gotowości do wzięcia odpowiedzialności za drugiego człowieka. GOTÓW!!!

Marta Buchowska