Komunikat 3/2011

  • Drukuj

                                                                                                    Pelplin, 03 września 2011 r.
                                                                                                    Komunikat nr 3/2011  

 

 

 

 

 

Drodzy KSM-owicze!

 

1.  Rekolekcje letnie. Odbyły się w dniach 30 czerwca - 8 lipca br. w Dziemianach. Uczestniczyły w nich 33 osoby z 11 oddziałów. Tematem przewodnim tych dni było pytanie z homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas Mszy beatyfikacyjnej bł. Karoliny Kózkówny: Czyż święci są po to ażeby zawstydzać? Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: www.pelplin.ksm.org.pl, na której znajduje się podsumowanie rekolekcji. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za uczestnictwo i za wspólnie spędzony czas oraz zachęcamy do udziału w innych spotkaniach diecezjalnych.

2.  Święto św. Stanisława Kostki. 18 września wspominamy w liturgii św. Stanisława Kostkę, głównego patrona KSM-u. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w obchody tego dnia w parafiach (uroczysta oprawa Mszy św., przygotowanie dodatkowego nabożeństwa i inne inicjatywy).

3.   Akcja Stary Telefon. Zgadnie z ustaleniami Rady Diecezjalnej zapraszamy oddziały i koła KSM do włączenia się w zbiórkę starych telefonów, która ma na celu ochronę środowiska, wsparcie krajów trzeciego świata oraz pozyskanie środków na realizację celów statutowych naszego Stowarzyszenia. Materiały informacyjne zostaną przekazane podczas Zjazdu Diecezjalnego.

4.   XI Dzień Papieski. W tym roku przypada 9 października. Przeżywać go będziemy pod hasłem Jan Paweł II – człowiek modlitwy. Tego dnia odbędzie się zbiórka pieniędzy organizowana przez Fundację Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia na stypendia dla zdolnej,  pochodzącej z ubogich środowisk młodzieży. Zorganizujcie wraz z innymi zrzeszeniami świeckich w parafii spotkania, np. nabożeństwo, apel, wieczornica itp., które będą wyrazem pamięci i wdzięczności za pontyfikat bł. Jana Pawła II.

5.  Szkolenie kandydatów przed przyrzeczeniem. Zachęcamy wszystkich członków zwyczajnych i juniorów (ukończone 16 lat i co najmniej półroczny staż w KSM; patrz też Statut KSM §18 i §20) do uroczystego złożenia przyrzeczenia KSM. Aby dobrze przygotować się do tego wydarzenia zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie, które odbędzie się w dniach 28 - 30 października w Pelplinie (uwaga zmiana terminu!!!), ul. Starogardzka 5. Należy przywieźć ze sobą zdjęcie legitymacyjne (o wymiarach 3.5 cm × 4.5 cm) oraz opinię ks. asystenta i kierownictwa oddziału (zgodnie z wytycznymi na naszej stronie internetowej). Opłata wynosi 40 zł: 20 zł za pobyt i 20 zł za znaczek i legitymację. Zgłoszenia należy przesłać do
21 października
na nasz adres mailowy lub telefonicznie do Aleksandry Samuli (tel. 668 500 641)

6.   Rada Okręgu.Przypominamy o obowiązku zorganizowania spotkań w swoich okręgach przed Zjazdem Diecezjalnym KSM. O terminach spotkań poinformujcie członków Zarządu Diecezjalnego, aby umożliwić im uczestnictwo w spotkaniu.

7.   XX Zjazd Diecezjalny. Tegoroczny Zjazd Diecezjalny odbędzie się w dniach 18 – 20 listopada w Pelplinie. Zjazd Diecezjalny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, a składa się
z przedstawicieli wszystkich oddziałów i kół w diecezji. Zapraszamy do uczestnictwa w Zjeździe dwóch przedstawicieli każdego oddziału i koła (prezesa i delegata wybranego przez Walne Zgromadzenie Oddziału) – liczymy na wysoką frekwencję. W związku z faktem, że skład naszego Zarządu Diecezjalnego jest niepełny, w tym roku podczas Zjazdu Diecezjalnego odbędą się wybory uzupełniające. Czekamy na zgłoszenia kandydatów do Zarządu Diecezjalnego. Termin zgłoszeń upływa 21 października. Potrzeba ludzi młodych do wzięcia odpowiedzialności za Stowarzyszenie w naszej diecezji jako członkowie Zarządu Diecezjalnego. Jak powiedział Ojciec św. Jan Paweł II podczas audiencji dla KSM-owiczów: Liczy na was Chrystus... właśnie jako KSM.

8.Ankieta. Aby dobrze przygotować roczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia,
do komunikatu dołączona jest ankieta. Prosimy o jej uzupełnienie i odesłanie na nasz adres mailowy do 28 października lub przekazanie na szkoleniu kandydatów przed przyrzeczeniem. Na ankiecie prosimy także podać adresy mailowe Prezesa i Ks. Asystenta oddziału.

 

 

 

Z KSM-owskim pozdrowieniem

GOTÓW!

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ks. Antoni Bączkowski                                                 Justyna Lihs

               Asystent Kościelny                                                            Prezes

 

 

 

 

 

 

P.S. Jeden egzemplarz dla księdza asystenta, drugi dla kierownictwa oddziału. Prosimy o wzajemne przekazanie.