Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w sprawie Adama Darskiego

Poznań, 02.10.2011 r.

 

Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

w sprawie Adama Darskiego

 

 

My, uczestnicy Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, wyrażamy swój sprzeciw wobec obecności pana Adama „Nergala” Darskiego vel „Holocausto” w programach polskiej telewizji publicznej. Nie możemy pozostać bierni wobec jego nagannego postępowania.

Adam Darski nawołuje do nienawiści niszcząc publicznie Pismo Święte – symbol religijny milionów katolików – obywateli Polski. Na sprzeciw zasługują również treści jego utworów oraz niektóre publiczne wypowiedzi („To jest Pismo Święte, tak mówią. Ja mówię – to jest księga kłamstw. Pieprzyć to gówno. Pieprzyć tę hipokryzję.”).

Szczególnie dotyka nas – ponad 25 tysięcy młodych KSM-owiczów – fakt, że poprzez działalność mediów Pan Darski jest lansowany na autorytet dla części dzieci i młodzieży. Wpływa to negatywnie na ich wychowanie, ponieważ dewaluuje wartości chrześcijańskie, sprzyja utracie szacunku wobec symboli religijnych oraz budzi zainteresowanie satanizmem. Niszczy to naszą tożsamość narodową, która wyrasta z tradycji chrześcijańskiej. Obecność Pana Darskiego w mediach publicznych wypacza również wrażliwość młodego pokolenia na kulturę i sztukę.


Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. „audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców, a zwłaszcza chrześcijański system wartości."(art.18 pkt.2) oraz „programy publicznej radiofonii i telewizji powinny respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki"(art.21 pkt.2.6). Dopuszczając do udziału pana Adama Darskiego w jednym z popularnych programów muzycznych TVP działa wbrew ustawie, na co wskazywała Komisja Kultury i Środków Przekazu: „Działanie przeciwko wolności debaty publicznej oraz zgoda na promowanie satanizmu i profanowanie symboliki chrześcijańskiej to zaprzeczenie istoty misji publicznej oraz rażące naruszenie prawa, godzące w fundament wspólnoty narodowej.”

 
Wobec powyższych argumentów, domagamy się odwołania Pana Darskiego z roli jurora w polskim programie muzycznym.

 

                                                           Uczestnicy Ogólnopolskiej Sesji Zarządów

                                                              Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

                                                                      zgromadzeni w Poznaniu

                                                                   w dniach 30.09.-02.10.2011 r.