PRZEKAŻ 1 % PODATKU POLSKIEJ MŁODZIEŻY

PRZEKAŻ 1 % PODATKU POLSKIEJ MŁODZIEŻY

 Krajowa Rada Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży powołała do życia „Fundację dla Młodzieży”, której celem jest edukacja oraz rozwój młodego człowieka m.in. rozbudzanie talentów, poczucia piękna

oraz przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim. Fundacja swoje cele zamierza realizować poprzez praktyczne warsztaty, szkolenia, konferencje,

obozy tematyczne, sympozja, a także dofinansowanie udziału młodzieży ubogiej

w przedsięwzięciach edukacyjnych.

 

 

Aby przekazać 1% należy w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38  lub PIT–39 w odpowiednich rubrykach wpisać nazwę: "FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY", Numer KRS 0000339553 z dopiskiem KSM PELPLIN.