Komunikat nr 3/2012

  • Drukuj

Białogóra, 1 września 2012 r.
Komunikat nr 3/2012

 

Drodzy KSM-owicze!

1. Rekolekcje letnie KSM. Odbyły się w dniach 2 - 10 lipca br. w Dziemianach. Uczestniczyły w nich 42 osoby z 9 oddziałów. Hasłem tych dni było Jezus Chrystus- poznajmy się! Podsumowanie i zdjęcia są dostępne na naszej stronie internetowej: www.pelplin.ksm.org.pl. Wszystkim dziękujemy za uczestnictwo i wspólnie spędzony czas oraz zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach formacyjnych.

2. Święta naszych patronów. Św. Stanisława Kostki. 18 września (wtorek) i bł. Karoliny Kózkówny 18 listopada (niedziela). Tego dnia zachęcamy do aktywnego włączenia się w obchody w parafiach (uroczysta oprawa Mszy św., przygotowanie dodatkowego nabożeństwa i inne inicjatywy).

3. XII Dzień Papieski. Przypada 14 października. Dzień ten będziemy przeżywać pod hasłem Jan Paweł II – papież rodziny. Tego dnia odbędzie się zbiórka pieniędzy organizowana przez Fundację Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia na stypendia dla zdolnej, pochodzącej z ubogich środowisk młodzieży. Zachęcamy do organizacji wraz z innymi zrzeszeniami świeckich w parafii spotkania, np. nabożeństwo, apel, wieczornica itp., które będą wyrazem pamięci i wdzięczności za pontyfikat bł. Jana Pawła II.

4. Ogólnopolskie rekolekcje kapłańskie - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza księży do wzięcia udziału w rekolekcjach prowadzonych przez ks. Stanisława Chodźko wieloletniego asystenta KSM Diecezji Siedleckiej. Rekolekcje odbędą się w dniach 22-25 października w Diecezjalnym Centrum Kultury, w miejscowości Zamek Bierzgłowski k/Torunia, ul. Jagiellońska 2, w diecezji toruńskiej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ksm.org.pl.

5. Szkolenie kandydatów przed przyrzeczeniem. Zachęcamy wszystkich członków zwyczajnych i juniorów (ukończone 16 lat i co najmniej półroczny staż w KSM; patrz też Statut KSM §18 i §20) do uroczystego złożenia przyrzeczenia KSM. Aby dobrze przygotować się do tego wydarzenia zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie, które odbędzie się w dniach 26-28 października w Pelplinie, ul. Starogardzka 5. Należy przywieźć ze sobą zdjęcie legitymacyjne (o wymiarach 3.5 cm × 4.5 cm) oraz opinię ks. asystenta i kierownictwa oddziału (zgodnie z wytycznymi na naszej stronie internetowej). Opłata wynosi 40 zł: 20 zł za pobyt i 20 zł za znaczek i legitymację. Zgłoszenia należy przesłać do 19 października na nasz adres mailowy lub telefonicznie do Aleksandry Samuli (tel. 668 500 641).

6. Rada Okręgu. Przypominamy o obowiązku zorganizowania spotkań w swoich okręgach przed Zjazdem Diecezjalnym KSM. O terminach spotkań poinformujcie członków Zarządu Diecezjalnego, aby umożliwić im uczestnictwo w spotkaniu.

7. XXI Zjazd Diecezjalny. Tegoroczny Zjazd Diecezjalny odbędzie się w dniach 23-25 listopada w Pelplinie. Zjazd Diecezjalny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, a składa się z przedstawicieli wszystkich oddziałów i kół w diecezji. Zapraszamy do uczestnictwa w Zjeździe dwóch przedstawicieli każdego oddziału i koła (prezesa i delegata wybranego przez Walne Zgromadzenie Oddziału). Ze względu na zbliżające się wybory do Zarządu Diecezjalnego czekamy na zgłoszenia kandydatów. Termin zgłoszeń upływa 21 października.

8. XX-lecie KSM w Diecezji Pelplińskiej. Podczas tegorocznego Zjazdu Diecezjalnego pragniemy wspólnie przeżyć XX-lecie pracy formacyjnej i organizacyjnej naszego Stowarzyszenia. Ufamy, że będzie to święto nas wszystkich. Okolicznościowe zaproszenie do wszystkich oddziałów przekażemy w odrębnym komunikacie. Już teraz prosimy o mobilizację i liczny, osobisty udział członków Stowarzyszenia wszystkich oddziałów i kół.

9. Ankieta. Aby dobrze przygotować roczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, do komunikatu dołączona jest ankieta. Prosimy o jej uzupełnienie i odesłanie na nasz adres mailowy do 26 października lub przekazanie na szkoleniu kandydatów przed przyrzeczeniem. Na ankiecie prosimy także podać adresy mailowe Prezesa i Ks. Asystenta oddziału.

10. Akcja Stary Telefon. Przypominamy o akcji Stary Telefon, która ma na celu ochronę środowiska, wsparcie krajów trzeciego świata oraz pozyskanie środków na realizację celów statutowych naszego Stowarzyszenia. Telefony i inne akcesoria można przywozić np. na zjazdy, rekolekcje, szkolenia i inne inicjatywy.


Z KSM-owskim pozdrowieniem
GOTÓW!

 Podpisali:
Ks. Antoni Bączkowski - Asystent Kościelny
Aleksandra Samula - Prezes