Komunikat 3/2013

Pelplin, 11 września 2013 r.
Komunikat nr 3/2013

Drodzy KSM-owicze!

 1. Rekolekcje letnie KSM. Odbyły się w dniach 1 - 9 lipca br. w Dziemianach. Uczestniczyło w nich 51 osób z 14 oddziałów. Omawianym i przeżywanym tematem było 8 Błogosławieństw. Podsumowanie i zdjęcia są dostępne na naszej stronie internetowej: www.pelplin.ksm.org.pl. Wszystkim dziękujemy za uczestnictwo i wspólnie spędzony czas oraz zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach formacyjnych.
 2. Święta naszych patronów. Wspomnienia liturgiczne przypadają: św. Stanisława Kostki - 18 września (środa) i bł. Karoliny Kózkówny - 18 listopada (poniedziałek). Tego dnia zachęcamy do aktywnego włączenia się w obchody w parafiach (uroczysta oprawa Mszy św., przygotowanie dodatkowego nabożeństwa i inne inicjatywy).
 3. XIII Dzień Papieski. Dzień ten będziemy przeżywać pod hasłem Jan Paweł II – papież dialogu (13 października). Tego dnia odbędzie się zbiórka pieniędzy organizowana przez Fundację Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia na stypendia dla zdolnej, pochodzącej z ubogich środowisk młodzieży. Zachęcamy do wykorzystania tego dnia do wzajemnego poznawania się z innymi zrzeszeniami działającymi w Waszych parafiach oraz do wspólnej organizacji nabożeństw, apeli, wieczornic itp., które będą wyrazem pamięci i wdzięczności za pontyfikat bł. Jana Pawła II.
 4. Ogólnopolskie rekolekcje kapłańskie. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza księży do wzięcia udziału w rekolekcjach prowadzonych przez ks. dra Andrzeja Lubowickiego asystenta KSM Diecezji Drohiczyńskiej, wykładowcę WSD w Drohiczynie. Rekolekcje odbędą się w dniach 15-18 października w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej „Emaus” w miejscowości Turno - Brzeźce k/Białobrzegów Radomskich w diecezji radomskiej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ksm.org.pl.
 5. Szkolenie kandydatów przed przyrzeczeniem. Zachęcamy wszystkich członków zwyczajnych i juniorów (ukończone 16 lat i co najmniej półroczny staż w KSM; patrz też Statut KSM §18 i §20) do uroczystego złożenia przyrzeczenia KSM. Aby dobrze przygotować się do tego wydarzenia zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie, które odbędzie się w dniach 25-27 października w Pelplinie, ul. Starogardzka 2. Należy przywieźć ze sobą zdjęcie legitymacyjne (o wymiarach 3.5 cm × 4.5 cm) oraz opinię ks. asystenta i kierownictwa oddziału (zgodnie z wytycznymi na naszej stronie internetowej). Opłata wynosi 40 zł: 20 zł za pobyt i 20 zł za znaczek i legitymację. Zgłoszenia należy przesłać do 18 października na nasz adres mailowy lub telefonicznie do Prezes Zarządu Diecezjalnego Aleksandry Samuli (tel. 668 500 641).
 6. Szkolenie Liderów 3 stopnia. W tym roku w połączeniu ze szkoleniem przed przyrzeczeniem odbędzie się także Szkolenie Liderów 3 stopnia. Jego koszt wynosi 20 zł. Zgłoszenia należy przesyłać do 18 października na nasz adres mailowy lub telefonicznie (668 500 641). Warunkiem realizacji szkolenia jest zgłoszenie się odpowiedniej ilości uczestników.
 7. Rada Okręgu. Przypominamy o obowiązku zorganizowania spotkań w swoich okręgach przed Zjazdem Diecezjalnym KSM. O terminach spotkań poinformujcie członków Zarządu Diecezjalnego, aby umożliwić im uczestnictwo w spotkaniu. Nowy, przyjęty na Radzie Diecezjalnej, podział okręgów znajduje się na diecezjalnej stronie internetowej. Rady Okręgów warto połączyć z możliwością integracji z członkami innych oddziałów, poprzez organizację czuwania, adoracji, KSM-owskiej potupajki lub innej formy wspólnego spędzenia czasu.
 8. XXII Zjazd Diecezjalny. Tegoroczny Zjazd Diecezjalny odbędzie się w dniach 22-24 listopada w Pelplinie. Rangę tego wydarzenia w Roku Wiary, podnosi fakt, że rozpoczniemy (godz. 1700) go pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny (godz. 1900). Zjazd Diecezjalny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Obecność przedstawicieli wszystkich oddziałów wraz z asystentami będzie świadectwem naszej wspólnotowej pracy organizacyjnej i formacyjnej. Już dziś tak zaplanujmy nasze uczestnictwo na tym historycznym spotkaniu, aby nie zabrakło reprezentacji (prezesa i delegata) żadnego oddziału i koła. Zjazd Diecezjalny będzie poprzedzony piątkowym spotkaniem księży asystentów (godz. 1800), których prosimy o zarezerwowanie tego czasu.
 9. Wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego. W związku z faktem, że skład naszego Zarządu jest niepełny, w tym roku podczas Zjazdu Diecezjalnego odbędą się wybory uzupełniające. Już teraz czekamy na zgłoszenia kandydatów. Termin zgłoszeń upływa 25 października.
 10. Ogniwa wiary. W związku z trwającym właśnie w Kościele Rokiem Wiary, Zarząd Diecezjalny przygotowuje Konkurs Wiedzy o Wierze i Patronach KSM, przeprowadzonym pod nazwą Ogniwa Wiary. Eliminacje prowadzone są w ramach komputerowej Gry Edukacyjnej, którą można pobrać z naszej strony internetowej www.pelplin.ksm.org.pl, w dziale Do pobrania. Finał konkursu odbędzie się podczas Zjazdu Diecezjalnego. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu umieszczonym w folderze zawierającym Grę. Zachęcamy do owocnej rywalizacji oraz ciągłego rozwoju własnej wiedzy.
 11. AnkietaAby dobrze przygotować roczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, do komunikatu dołączona jest ankieta. Prosimy o jej uzupełnienie i odesłanie na nasz adres mailowy do 25 października lub przekazanie na szkoleniu kandydatów przed przyrzeczeniem. Na ankiecie prosimy także podać informację o dniu, godzinie i miejscu cotygodniowych spotkań w oddziałach, aby taka informacja mogła pojawić się na diecezjalnej stronie internetowej.
 12. Akcja Stary Telefon.  Przypominamy o akcji „Stary Telefon”, która ma na celu ochronę środowiska, wsparcie krajów trzeciego świata oraz pozyskanie środków na realizację celów statutowych naszego Stowarzyszenia. Telefony i inne akcesoria, po raz ostatni będzie można przywieźć na szkolenie przed przyrzeczeniem i Zjazd Diecezjalny, kiedy oficjalnie zakończymy akcję w diecezji.

Z KSM-owskim pozdrowieniem

GOTÓW!

Podpisali:
Ks. Antoni Bączkowski - Asystent Kościelny
Aleksandra Samula - Prezes Zarządu Diecezjalnego