Komunikat 5/2015

Kościerzyna,19 grudnia 2015 r.

Komunikat nr 5/2015

 

 

 Drodzy KSM-owicze!

 

 

 

1. XXIV Zjazd Diecezjalny KSM. Odbył się w dniach 20 - 22 listopada 2015 r. w Pelplinie. Uczestniczyło w nim 42 osoby z 21 oddziałów i kół. W czasie Zjazdu zostały przeprowadzone wybory uzupełniające  do Zarządu Diecezjalnego XII kadencji. W święto patronalne KSM, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 27 osób złożyło przyrzeczenie w Katedrze Pelplińskiej. Uczestnikom Zjazdu bardzo dziękujemy za wspólną pracę na rzecz rozwoju naszego Stowarzyszenia. Oddziały, które nie uczestniczyły w Zjeździe prosimy o uzupełnienie dokumentacji (przesłanie sprawozdań rocznych, programu formacyjnego i ankiet) do dnia 6 stycznia 2016 r. Kalendarz pracy na rok 2016 dostępny jest na naszej stronie internetowej: www.pelplin.ksm.org.pl. Prosimy o zapoznanie się z nim i zarezerwowanie czasu na wydarzenia diecezjalne. Przypominamy, że są one ważnym elementem formacji KSM-owicza i pomagają w tworzeniu jedności naszego Stowarzyszenia.

 

2. Wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego XII kadencji. W wyniku wyborów członkami Zarządu zostali:  Weronika Chmist (Czersk), która objęła funkcję zastępcy sekretarza i Sylwester Kutyła (oddział przy parafii pw. PKŚ w Tczewie), który jest nowym członkiem zwyczajnym Zarządu. Funkcję delegata na Krajową Radę objęła Anna Kużyńska. Opieka nad okręgami została podzielona następująco: okręg chojnicki – Weronika Chmist i Sylwester Kutyła, kartuski – Anna Kużyńska, starogardzki – Bogna Haftka, tczewski – Karolina Laskowska.

 

3. Rekolekcje ewangelizacyjne. Odbędą się one w dniach 15-17 stycznia w Pelplinie. Planowany koszt to 40 zł. Są one pierwszym etapem 4-stopniowego kursu, którego efektem będzie stworzenie sekcji ewangelizacyjnej, która będzie pomagać Wydziałowi Duszpasterskiemu naszej diecezji w organizowaniu rekolekcji ewangelizacyjnych dla osób przygotowujących się do bierzmowania. Do 31 grudnia zgłoszenia są ograniczone do liderów diecezjalnych Stowarzyszenia, następnie lista zostanie otwarta także dla pozostałych członków KSM. Zgłoszenia należy przesyłać do 8 stycznia 2016 roku na adres mailowy Zarządu Diecezjalnego (patrz stopka).

 

4. Szkolenie liderów II stopnia. Odbędzie się w dniach 22-24 stycznia 2016 r. w Pelpinie (Dom Rekolekcyjny, al. Cystersów 3). Zapraszamy do wzięcia w nich udziału wszystkich, którzy złożyli przyrzeczenie KSM-owicza i chcą rozwijać swoje umiejętności pracy w oddziale KSM.. Koszt szkolenia to  40 zł. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 stycznia 2016 roku na adres mailowy Zarządu Diecezjalnego.

 

5. Rekolekcje zimowe. Odbędą się w Wierzchucinie. Zostaną przeprowadzone równocześnie w dwóch szkołach (Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Szkolna 22 oraz Gimnazjum im. ks. Alfonsa Radomskiego, ul. Antoniego Abrahama 34) w dniach 12-16 lutego 2016 r. Podczas rekolekcji rozważać będziemy temat: „Nie bądź mierny, lecz miłosierny”. Koszt rekolekcji wynosi 130 zł. Dla członków oddziałów, które mają uregulowane składki koszt jest obniżony do 120 zł. Imienne zgłoszenia oraz przedpłatę w wysokości 70 zł należy przesłać najpóźniej do 5 lutego 2016 r. na adres mailowy Zarządu Diecezjalnego. Obowiązuje kolejność zgłoszeń! Zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach wszystkich KSM-owiczów oraz sympatyków Stowarzyszenia, którzy ukończyli 14 lat. Niech czas ferii zimowych będzie dla nas czasem spotkania z Panem Bogiem przeżytym w diecezjalnej wspólnocie KSM. Prosimy o terminowe zgłaszanie uczestników! Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłanie karty uczestnictwa. Serdecznie zapraszamy!

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

 przesyłamy płynące z serca życzenia.

Rozważając obecność Boga pośród nas

 odkryjmy, że jest On źródłem radości, ukojenia i pokoju.

Dzielmy się tymi darami w Nowym Roku.

 

 

Z KSM-owskim pozdrowieniem:

GOTÓW!

 

 

Podpisali:
Ks. Antoni Bączkowski - Asystent Kościelny
Piotr Kopa Ostrowski - Prezes Zarządu Diecezjalnego