Komunikat 4/2017

 Pelplin, 16.12.2017 r.

Komunikat nr 4/2017Drodzy KSM-owicze!

 1. XXVI Zjazd Diecezjalny KSM i XXV-lecie KSM Diecezji Pelplińskiej. Zjazd odbył się w dniach 24-25 listopada 2017 r. w Pelplinie. Uczestniczyło w nim 49 osób. W czasie Zjazdu zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego XIII kadencji oraz zadecydowano o tematach rekolekcji zimowych KSM DP. Uczestnikom Zjazdu dziękujemy za wspólną pracę na rzecz naszego Stowarzyszenia.

  Podczas mszy świętej rozpoczynającej obchody XXV-lecia 24 osoby złożyły przyrzeczenie w Katedrze Pelplińskiej. Następnie odbyła się uroczysta gala, po której wspólnie świętowaliśmy w trakcie kolacji i balu. Dziękujemy każdemu spośród ponad dwustu pięćdziesięciu uczestniczących w uroczystościach za wspólne przeżywanie tego ważnego dnia.

 1. Zmiana Diecezjalnego Asystenta KSM. Podczas jubileuszowej mszy świętej ks. bp Ryszard Kasyna podziękował ks. Antoniemu Bączkowskiemu za dwadzieścia pięć lat posługi na rzecz naszego Stowarzyszenia i w jego miejsce Asystentem Diecezjalnym mianował ks. Piotra Lipkowskiego. Księdzu Antoniemu z serca dziękujemy za pracę nad powołaniem KSM i dwudziestopięcioletnią opiekę nad nim, życząc Bożego błogosławieństwa w nowych zadaniach,

 2. Zarząd Diecezjalny XIII kadencji. Spośród członków Zarządu Diecezjalnego, Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna w dniu 12 grudnia prezesem mianował Kingę Bartoszewską. Pozostałe funkcje w Zarządzie objęli: Agata Wasielewska  zastępca prezesa, Natalia Kuchta  skarbnik, Krzysztof Bartoszewski – sekretarz, Małgorzata Zakrzewska  zastępca sekretarza, Aleksandra Samula  delegat na Krajową Radę. Angelika Dzięgielewska – członek zwyczajny. Opiekunami poszczególnych okręgów zostali: okręg chojnicki  Małgorzata Zakrzewska; okręg kartuski – Agata Wasielewska i Angelika Dzięgielewska; okręg starogardzki – Natalia Kuchta; okręg tczewski – Krzysztof Bartoszewski.

 3. Organizacja roku 2018. Kalendarz pracy na rok 2018 dostępny jest na naszej stronie internetowej: www.pelplin.ksm.org.pl. Prosimy o zapoznanie się z nim i zarezerwowanie czasu na wydarzenia diecezjalne. Przypominamy, że są one ważnym elementem formacji KSM-owicza i pomagają w tworzeniu jedności naszego Stowarzyszenia.

 4. Rekolekcje zimowe. Odbędą się w Chojnicach, w parafii Matki Boskiej Fatimskiej. Miejsce: Zespół Szkół nr 7. Termin: 27-31 stycznia 2018 r. Temat brzmi „Do wyższych rzeczy jestem stworzony” i nawiązuje do 450. rocznicy narodzin dla nieba patrona naszego Stowarzyszenia, św. Stanisława Kostki. Koszt rekolekcji wynosi 80 zł. Dla członków oddziałów, które mają uregulowane składki za rok 2018 oraz rodzeństw jest on obniżony o 10 zł.

  Imienne zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 13 stycznia 2017 r. na adres mailowy Zarządu Diecezjalnego. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłanie karty uczestnictwa. Do tego czasu należy też uiścić przedpłatę w wysokości 40 zł na numer konta podany w stopce. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zachęcamy do uczestnictwa KSM-owiczów oraz sympatyków Stowarzyszenia, którzy ukończyli 14 lat. Niech ferie zimowe będą dla nas czasem spotkania z Panem Bogiem przeżytym w diecezjalnej wspólnocie KSM.

 5. Zawierzenie KSM Matce Bożej Częstochowskiej. Krajowa Rada podczas Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Diecezjalnych w Rzeszowie podjęła uchwałę o zawierzeniu KSM Matce Bożej Częstochowskiej podczas kolejnej Sesji 24 lutego 2018 r. Żeby zapewnić poczucie jedności Stowarzyszenia, do udziału w wydarzeniu zaproszeni są przedstawiciele wszystkich oddziałów i kół. Planujemy zorganizowany wyjazd, którego koszt wyniesie 100-120 zł. Prosimy o przesłanie listy zainteresowanych osób do końca br. Szczegółowe informacje będziemy przekazywać indywidualnie.

 6. Ogólnopolski Program Formacyjny Duszpasterstwa Młodzieży „Oto ja!”. Podczas Sesji Zarządów Diecezjalnych w Rzeszowie KSM przyjął i zobowiązał się do promowania Programu Formacyjnego Duszpasterstwa Młodzieży pod hasłem „Oto ja! przygotowanego przez Radę ds. Duszpasterstwa Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Dostępne są Zeszyty z materiałami do prowadzenia spotkań przez trzy miesiące w cenie 6 zł oraz Dzienniki Medytacji, których koszt wynosi 8 zł za zestaw trzymiesięczny. Zamówienia na okres od marca do maja prosimy składać do 13 stycznia na adres mailowy Stowarzyszenia.

 7. 1% dla KSM. Przypominamy, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz KSM DP. W tym celu w odpowiednich rubrykach należy wpisać numer KRS0000339553 z dopiskiem KSM PELPLIN.

   

Z KSM-owskim pozdrowieniem:

GOTÓW!Podpisali:

Ks. Piotr Lipkowski - Asystent Diecezjalny

Kinga Bartoszewska - Prezes Zarządu Diecezjalnego