Komunikat 4/2018

Pelplin, 7.12.2018 r.

                                                                                                                Komunikat nr 4/2018

 

Drodzy KSM-owicze!

1. XXVII Zjazd Diecezjalny KSM  Diecezji Pelplińskiej. Zjazd odbył się w dniach 23-25 listopada 2018 r. w Pelplinie. W czasie Zjazdu zostały przeprowadzone wybory do Zarządu Diecezjalnego XIV kadencji oraz zadecydowano o tematach rekolekcji zimowych i letnich KSM DP. W święto patronalne KSM, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 16 osób złożyło przyrzeczenie w Katedrze Pelplińskiej.  Uczestnikom Zjazdu dziękujemy za wspólną pracę na rzecz naszego Stowarzyszenia.

2. Zarząd Diecezjalny XIV kadencji. Spośród członków Zarządu Diecezjalnego Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna w dniu 5 grudnia prezesem mianował Kingę Bartoszewską. Pozostałe funkcje w Zarządzie objęli: Bogna Haftka – zastępca prezesa, Małgorzata Zakrzewska – skarbnik, Julia Łangowska – sekretarz, Krzysztof Bartoszewski - delegat na Krajową Radę. Opiekunami poszczególnych okręgów zostali: okręg chojnicki – Małgorzata Zakrzewska; okręg kartuski – Bogna Haftka i Krzysztof Bartoszewski; okręg starogardzki – Julia Łangowska; okręg tczewski – Kinga Bartoszewska.

3. Organizacja roku 2019. Kalendarz pracy na rok 2019 dostępny jest na naszej stronie internetowej: www.pelplin.ksm.org.pl. Prosimy o zapoznanie się z nim i zarezerwowanie czasu na wydarzenia diecezjalne. Przypominamy, że są one ważnym elementem formacji KSM-owicza i pomagają w tworzeniu jedności naszego Stowarzyszenia.

4. Rekolekcje zimowe. Odbędą się w Zespole Szkół w Garczegorzu, w parafii św. Marii Magdaleny. Termin: 9-13 lutego 2019 r. Temat brzmi „Ty druha we mnie masz”. Koszt rekolekcji wynosi 90 zł. Dla członków oddziałów, które mają uregulowane składki za rok 2019 oraz rodzeństw jest on obniżony o 10 zł.

Imienne zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 25 stycznia 2019 r. na adres mailowy Zarządu Diecezjalnego. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłanie karty uczestnictwa. Do tego czasu należy też uiścić przedpłatę w wysokości 40 zł na numer konta podany w stopce. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zachęcamy do uczestnictwa KSM-owiczów oraz sympatyków Stowarzyszenia, którzy ukończyli 14 lat. Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Niech ferie zimowe będą dla nas czasem spotkania z Panem Bogiem przeżytym w diecezjalnej wspólnocie KSM.

5. Składki. Przypominamy o zaległych składkach tym, którzy nie uregulowali należności za rok 2018. Płacenie składek jest obowiązkiem statutowym oraz wyrazem odpowiedzialności za całość Stowarzyszenia.

Istnieje możliwość skorzystania ze zniżki przy opłacaniu składek za rok 2019, jeśli zostaną one uregulowane do końca stycznia – wówczas koszt zostanie obniżony o kwotę należną za jeden z dwunastu miesięcy.

Numer naszego rachunku bankowego: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223. W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze skarbnikiem Zarządu Diecezjalnego Małgorzatą Zakrzewską.

6. 1% dla KSM. Przypominamy, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz KSM DP. W tym celu w odpowiednich rubrykach należy wpisać numer KRS 0000339553 z dopiskiem KSM PELPLIN.

 

Z KSM-owskim pozdrowieniem:

GOTÓW!

 

 

 

             Ks. Piotr Lipkowski                                                                         Kinga Bartoszewska

               Asystent Diecezjalny                                                             Prezes Zarządu Diecezjalnego