Komunikat 4/2019

Pelplin, 14.12.2019 r.
Komunikat nr 4/2019

Drodzy KSM-owicze!

1. XXVIII Zjazd Diecezjalny KSM Diecezji Pelplińskiej. Zjazd odbył się w dniach 22-24 listopada 2019 r. w Pelplinie. W czasie Zjazdu zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego oraz Komisji Rewizyjnej oraz zadecydowano o tematach rekolekcji zimowych i letnich KSM DP. Podczas Zjazdu 3 osoby złożyły uroczyste przyrzeczenie KSM-owicza. Uczestnikom Zjazdu dziękujemy za wspólną pracę na rzecz naszego Stowarzyszenia. Protokół i sprawozdanie z tego wydarzenia dostępne są na naszej stronie internetowej.


2. Zarząd Diecezjalny i Komisja Rewizyjna. Po wyborach uzupełniających skład Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej kształtuje się jak niżej. Zarząd Diecezjalny: Kinga Bartoszewska – prezes Zarządu, Bogna Haftka – zastępca prezesa, Natalia Kuchta – skarbnik, kl. Rafał Okroj – sekretarz, Dawid Konkel – zastępca sekretarza, Agnieszka Dzięgielewska – członek delegat na Krajową Radę. Opiekunami poszczególnych okręgów są: okręg chojnicki – Natalia Kuchta; okręg kartuski – Bogna Haftka; okręg starogardzki – Dawid Konkel; okręg tczewski – Kinga Bartoszewska. Komisja Rewizyjna: Aleksandra Samula – przewodnicząca, Agata Wasielewska – zastępca przewodniczącej, Krzysztof Bartoszewski – sekretarz.


3. Organizacja roku 2020. Kalendarz pracy na rok 2020 dostępny jest na naszej stronie internetowej: www.pelplin.ksm.org.pl. Prosimy o zapoznanie się z nim i zarezerwowanie czasu na wydarzenia diecezjalne. Przypominamy, że są one ważnym elementem formacji KSM-owicza i pomagają w tworzeniu jedności naszego Stowarzyszenia.


4. Rekolekcje zimowe. Odbędą się w terminie 11-15 stycznia 2020 r. Temat brzmi „Miłość ponad wszystko”. Imienne zgłoszenia należy przesłać do 28 grudnia 2019 r. na adres mailowy Zarządu Diecezjalnego. Szczegółowe informacje zostaną przesłane mailowo.


5. Składki. Przypominamy o zaległych składkach tym, którzy nie uregulowali należności za rok 2019 lub lata poprzednie. Płacenie składek jest nie tylko obowiązkiem statutowym, ale także wyrazem odpowiedzialności i troski o całość Stowarzyszenia, a także niezbędnym środkiem do jego funkcjonowania. Istnieje możliwość skorzystania ze zniżki przy opłacaniu składek za rok 2020, jeśli zostaną one uregulowane do końca stycznia – wówczas koszt zostanie obniżony o kwotę należną za
jeden z dwunastu miesięcy.

6. Ewidencja KSM-owiczów. Oddziały, które nie dostarczyły listy członków i kandydatów na Zjeździe Diecezjalnym proszone są o wypełnienie tego obowiązku. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z zastępcą sekretarza Zarządu Dawidem Konkelem.

7. Akcja „Polak z sercem”. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę produktów na rzecz naszych rodaków na Ukrainie i Białorusi. W sumie w naszej diecezji zebrano około 500 kilogramów darów. Przypominamy, że wciąż można włączyć się w zbiórkę funduszy przez wysłanie SMS-a o treści KRESY pod numer 72052. Zapraszamy również do uczestnictwa w sztafecie modlitewnej w intencji Polaków na wschodzie. Informacje na ten temat dostępne są na stronie www.ksm.org.pl.


8. 1% dla KSM. Przypominamy, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz KSM DP. W tym celu w odpowiednich rubrykach należy wpisać numer KRS 0000339553 z
dopiskiem KSM PELPLIN.

Z KSM-owskim pozdrowieniem: GOTÓW!

Ks. Piotr Lipkowski                                            Kinga Bartoszewska

Asystent Diecezjalny                            Prezes Zarządu Diecezjalnego