Komunikat 1/2016

Kościerzyna, 12.03.2016 r.

                                                                                                                                       Komunikat nr 1/2016

 

 Drodzy KSM-owicze!

 

 1. Rekolekcje ewangelizacyjne. W dniach 15-17 stycznia 2016 roku odbyły się w Pelplinie rekolekcje ewangelizacyjne, których uczestnikami było 7 KSM-owiczów. Rekolekcje były prowadzone przez przedstawicieli Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej wspieranych przez 3 członków KSM.

 2. Szkolenie liderów II stopnia. Odbyło się w dniach 22-24 stycznia 2016 roku w Pelplinie (Dom Rekolekcyjny,
  al. Cystersów 3). Szkolenie to przeszło 14 osób z 7 oddziałów i kół.

 3. Rekolekcje zimowe KSM. Odbyły się w dniach 12-16 lutego 2016 roku w Wierzchucinie. Wzięło w nich udział 69 osób z 13 oddziałów. Rozważaliśmy temat: Nie bądź mierny, lecz miłosierny. Sprawozdanie z rekolekcji oraz zdjęcia są dostępne na naszej stronie internetowej. Dziękujemy za posługę i obecność. Zachęcamy do udziału w kolejnych formacyjnych spotkaniach KSM.

 4. Sesja Krajowa Zarządów Diecezjalnych. Odbyła się ona w dniach 26 - 28 lutego 2016 roku w Płocku. KSM Diecezji Pelplińskiej reprezentowali: prezes Piotr Kopa Ostrowski, delegat na Krajową Radę Anna Kużyńska oraz sekretarz Komisji Rewizyjnej Aleksandra Samula, która kandydowała w wyborach do Prezydium Krajowej Rady i została jego sekretarzem.

 5. XXX Światowy Dzień Młodzieży. Tradycyjnie w Niedzielę Palmową (20 marca) w Kościerzynie odbędą się diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży. Niech wspólne uczestnictwo w tym wydarzeniu przygotuje nas do obchodów Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu tego roku.

 6. Rada Diecezjalna KSM. Odbędzie się w dniach 8 - 10 kwietnia 2016 roku w Pelplinie (Dom Rekolekcyjny,
  al. Cystersów 3). Każdy oddział winien być reprezentowany przez prezesa, któremu może towarzyszyć delegat kierownictwa oddziału. Koszt udziału w Radzie to 40 zł. Imienne zgłoszenia należy kierować najpóźniej do 1 kwietnia 2016 roku na adres mailowy. Przypominamy o odpowiedzialności za całość Stowarzyszenia, której wyrazem jest m.in. aktywne uczestnictwo w spotkaniach diecezjalnych
  .
 7. 1% dla KSM. Przypominamy, że istnieje możliwość przekazania 1 % podatku na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej. W tym celu w odpowiednich rubrykach należy wpisać numer KRS 0000339553 z dopiskiem KSM PELPLIN.

 8. Materiały formacyjne. Przypominamy, że istnieje możliwość nabycia materiałów formacyjnych. Są one wsparciem
  w przygotowywaniu pracy oddziału i powinny one znaleźć się w biblioteczce każdego oddziału KSM. Zainteresowanych ich zakupem prosimy o kontakt z członkiem zwyczajnym Zarządu Sylwestrem Kutyłą (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) Informujemy również, że do nabycia są cegiełki wspierające inicjatywę Bilet dla Brata, której celem jest pomoc młodzieży z ubogich krajów w przyjechaniu na ŚDM w Krakowie.

 9. Składki. Przypominamy o zaległych składkach tym, którzy nie uregulowali należności za rok 2015. Płacenie składek jest obowiązkiem statutowym. Prosimy o zapłacenie zaległych składek do Rady Diecezjalnej (15 kwietnia). Nasz rachunek bankowy: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223. W razie wątpliwości prosimy
  o kontakt ze skarbnikiem Zarządu Diecezjalnego Bogną Haftką.

 10. Karta statystyczna. W załączniku przesyłamy kartę statystyczną (tutaj), którą należy uzupełnić i odesłać na adres Zarządu Diecezjalnego, przysłać mailowo do 1 kwietnia lub przekazać na Radzie Diecezjalnej.

 11. Strona internetowa. Wszystkie aktualne informacje dotyczące działania KSM w diecezji dostępne są na stronie www.pelplin.ksm.org.pl. Przypominamy, że najpewniejszą drogą komunikacji z Zarządem Diecezjalnym jest kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz telefoniczny: 509 348 119. Wszelkie inne formy kontaktu (komunikatory, portale społecznościowe) są oczywiście mile widziane, ale przypominamy, że nie dają one pewności właściwego przepływu informacji.

 

 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,

Które niesie odrodzenie duchowe

Napełni spokojem i wiarą.

Niech Światło, które nie zna zmierzchu,

Opromienia każdy dzień życia

I pomaga przeżywać osobistą paschę-

Przejście z nocy grzechu i słabości do życia

Duchem Zmartwychwstałego.

 

Z KSM-owskim pozdrowieniem:

GOTÓW!

 

 

 

 

 

Podpisali:
Ks. Antoni Bączkowski - Asystent Kościelny
Piotr Kopa Ostrowski - Prezes Zarządu Diecezjalnego 

 

 

 

Komunikat 5/2015

Kościerzyna,19 grudnia 2015 r.

Komunikat nr 5/2015

 

 

 Drodzy KSM-owicze!

 

 

 

1. XXIV Zjazd Diecezjalny KSM. Odbył się w dniach 20 - 22 listopada 2015 r. w Pelplinie. Uczestniczyło w nim 42 osoby z 21 oddziałów i kół. W czasie Zjazdu zostały przeprowadzone wybory uzupełniające  do Zarządu Diecezjalnego XII kadencji. W święto patronalne KSM, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 27 osób złożyło przyrzeczenie w Katedrze Pelplińskiej. Uczestnikom Zjazdu bardzo dziękujemy za wspólną pracę na rzecz rozwoju naszego Stowarzyszenia. Oddziały, które nie uczestniczyły w Zjeździe prosimy o uzupełnienie dokumentacji (przesłanie sprawozdań rocznych, programu formacyjnego i ankiet) do dnia 6 stycznia 2016 r. Kalendarz pracy na rok 2016 dostępny jest na naszej stronie internetowej: www.pelplin.ksm.org.pl. Prosimy o zapoznanie się z nim i zarezerwowanie czasu na wydarzenia diecezjalne. Przypominamy, że są one ważnym elementem formacji KSM-owicza i pomagają w tworzeniu jedności naszego Stowarzyszenia.

 

2. Wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego XII kadencji. W wyniku wyborów członkami Zarządu zostali:  Weronika Chmist (Czersk), która objęła funkcję zastępcy sekretarza i Sylwester Kutyła (oddział przy parafii pw. PKŚ w Tczewie), który jest nowym członkiem zwyczajnym Zarządu. Funkcję delegata na Krajową Radę objęła Anna Kużyńska. Opieka nad okręgami została podzielona następująco: okręg chojnicki – Weronika Chmist i Sylwester Kutyła, kartuski – Anna Kużyńska, starogardzki – Bogna Haftka, tczewski – Karolina Laskowska.

 

3. Rekolekcje ewangelizacyjne. Odbędą się one w dniach 15-17 stycznia w Pelplinie. Planowany koszt to 40 zł. Są one pierwszym etapem 4-stopniowego kursu, którego efektem będzie stworzenie sekcji ewangelizacyjnej, która będzie pomagać Wydziałowi Duszpasterskiemu naszej diecezji w organizowaniu rekolekcji ewangelizacyjnych dla osób przygotowujących się do bierzmowania. Do 31 grudnia zgłoszenia są ograniczone do liderów diecezjalnych Stowarzyszenia, następnie lista zostanie otwarta także dla pozostałych członków KSM. Zgłoszenia należy przesyłać do 8 stycznia 2016 roku na adres mailowy Zarządu Diecezjalnego (patrz stopka).

 

4. Szkolenie liderów II stopnia. Odbędzie się w dniach 22-24 stycznia 2016 r. w Pelpinie (Dom Rekolekcyjny, al. Cystersów 3). Zapraszamy do wzięcia w nich udziału wszystkich, którzy złożyli przyrzeczenie KSM-owicza i chcą rozwijać swoje umiejętności pracy w oddziale KSM.. Koszt szkolenia to  40 zł. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 stycznia 2016 roku na adres mailowy Zarządu Diecezjalnego.

 

5. Rekolekcje zimowe. Odbędą się w Wierzchucinie. Zostaną przeprowadzone równocześnie w dwóch szkołach (Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Szkolna 22 oraz Gimnazjum im. ks. Alfonsa Radomskiego, ul. Antoniego Abrahama 34) w dniach 12-16 lutego 2016 r. Podczas rekolekcji rozważać będziemy temat: „Nie bądź mierny, lecz miłosierny”. Koszt rekolekcji wynosi 130 zł. Dla członków oddziałów, które mają uregulowane składki koszt jest obniżony do 120 zł. Imienne zgłoszenia oraz przedpłatę w wysokości 70 zł należy przesłać najpóźniej do 5 lutego 2016 r. na adres mailowy Zarządu Diecezjalnego. Obowiązuje kolejność zgłoszeń! Zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach wszystkich KSM-owiczów oraz sympatyków Stowarzyszenia, którzy ukończyli 14 lat. Niech czas ferii zimowych będzie dla nas czasem spotkania z Panem Bogiem przeżytym w diecezjalnej wspólnocie KSM. Prosimy o terminowe zgłaszanie uczestników! Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłanie karty uczestnictwa. Serdecznie zapraszamy!

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

 przesyłamy płynące z serca życzenia.

Rozważając obecność Boga pośród nas

 odkryjmy, że jest On źródłem radości, ukojenia i pokoju.

Dzielmy się tymi darami w Nowym Roku.

 

 

Z KSM-owskim pozdrowieniem:

GOTÓW!

 

 

Podpisali:
Ks. Antoni Bączkowski - Asystent Kościelny
Piotr Kopa Ostrowski - Prezes Zarządu Diecezjalnego 

 

 

Komunikat 4/2015

Pelplin, 8 listopada 2015 r.
Komunikat nr 4/2015


Drodzy KSM-owicze!    Serdecznie zapraszamy na XXIII Zjazd Diecezjalny, który odbędzie się w dniach 20 – 22 listopada br. w Pelplinie. Obrady odbywać się będą w Collegium Marianum. Zjazd Diecezjalny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w diecezji (Statut §33). Podczas tego corocznego spotkania omówimy i podejmiemy decyzje dotyczące działalności naszego Stowarzyszenia na kolejny rok. Każdy oddział parafialny i koło środowiskowe powinny być reprezentowane przez dwie osoby: prezesa i delegata wybranego przez walne zgromadzenie oddziału. Warto pamiętać o duchowym przygotowaniu do uczestnictwa w Zjeździe, poprzez pełny udział w Eucharystii i wcześniej odbyty sakrament pokuty.
    Na Zjazd należy przywieźć: roczne sprawozdanie z pracy oddziału/koła (wzór tego sprawozdania znajduje się na naszej stronie internetowej), propozycje pracy (program formacyjny i program działania). Podczas Zjazdu wybierzemy także tematy rekolekcji zimowych i letnich na rok 2016. Propozycje należy przesłać wcześniej drogą mailową. Prosimy, aby każdy temat był rozpisany na poszczególne dni rekolekcji. Oddziały, które nie uregulowały składek zobowiązane są uczynić to na Zjeździe lub wpłacić należność na konto KSM Diecezji Pelplińskiej (patrz: stopka). Szczegółowych informacji o zadłużeniu udziela Skarbnik Zarządu Diecezjalnego Bogna Haftka (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub tel. 669 221 501). Przypominamy także o możliwości nabycia podczas Zjazdu materiałów KSM-owskich (Podręcznik, Statut, Regulaminy, Materiały formacyjne, itp.).
    W tym roku podczas Zjazdu odbędą się wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego XIII kadencji. W dalszym ciągu czekamy na zgłoszenia osób, które chcą podjąć odpowiedzialność kierowania Stowarzyszeniem w diecezji. Do tej pory swoje kandydatury do Zarządu zgłosili: Weronika Chmist (Czersk), Sylwester Kutyła (Tczew, par. PKŚ) i Krzysztof Bartoszewski (Tczew, par. św. Józefa).
    Zgłoszenia imienne na Zjazd oraz kandydatów do Zarządu Diecezjalnego prosimy przesyłać do 14 listopada na nasz adres mailowy (szczegóły w stopce).    
    Zjazd Diecezjalny rozpoczniemy o godz. 19.00. Przyjazd do Pelplina do godz. 17.30. Recepcja w Domu Rekolekcyjnym, al. Cystersów 3 czynna od 16.30. Obecność przedstawicieli wszystkich oddziałów będzie świadectwem naszej wspólnotowej pracy organizacyjnej i formacyjnej. Już dziś tak zaplanujmy nasze uczestnictwo na tym historycznym spotkaniu, aby nie zabrakło reprezentacji (prezesa i delegata) żadnego oddziału i koła. Koszt pobytu wynosi 40 zł/os. Przypominamy o zabraniu przyborów osobistych, śpiwora.
    W niedzielę, 22 listopada, w święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – zapraszamy do Pelplina wszystkich KSM-owiczów wraz z księżmi asystentami. Podczas uroczystej Mszy św. w Katedrze o godz. 10.00 KSM-owicze wstępujący w szeregi Stowarzyszenia złożą swoje przyrzeczenie. Następnie zapraszamy na uroczyste świętowanie, które odbędzie się w Bibliotece Diecezjalnej. Warto, abyśmy spotkali się w tym ważnym dla Stowarzyszenia czasie.


Z KSM-owskim pozdrowieniem:
GOTÓW!


Podpisali:
Ks. Antoni Bączkowski - Asystent Kościelny
Piotr Kopa Ostrowski - Prezes Zarządu Diecezjalnego

Komunikat 3/2015

Pelplin, 27 sierpnia 2015 r.
Komunikat nr 3/2015


Drodzy KSM-owicze!


1.    Rekolekcje letnie KSM. Odbyły się w dniach 29 czerwca - 7 lipca br. w Dziemianach. Przeżywaliśmy je w gronie 41 osób z 15 oddziałów i kół pod hasłem Do wyprostowania są drogi kręte - człowieku czytaj Pismo Święte każdego dnia rozważając jedną z ewangelicznych przypowieści. Podsumowanie i zdjęcia są dostępne na naszej stronie internetowej: www.pelplin.ksm.org.pl.
2.    Święta naszych patronów. Święto św. Stanisława Kostki obchodzimy 18 września (piątek), a wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny 18 listopada (środa). Zachęcamy do aktywnego włączenia się w obchody w parafiach (uroczysta oprawa Mszy św., przygotowanie dodatkowego nabożeństwa i inne inicjatywy).
3.    Rajd rowerowy. Odbędzie się w dniach 18-20 września i będzie poświęcony osobie św. Stanisława Kostki. Rozpocznie i zakończy się w Chojnicach przy parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej. Zgłoszenia należy przysyłać 11 września na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , koszt uczestnictwa wynosi to 50 zł.
4.    Dzień Młodzieży w Piasecznie. Odbędzie się w sobotę oktawy Odpustu Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli 19 września. W tym roku organizatorzy szczególnie zapraszają KSM-owiczów do wspólnego udziału w tym wydarzeniu, które po raz pierwszy przeżywać będziemy jako dzień skupienia KSM. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 15:45. Wydarzenie to zakończy się koncertem zespołu Exodus15 o godzinie 20. Zapisy odbywać się będą przez stronę www.dmpiaseczno.com.
5.    Internetowy Żywy Różaniec. Oddział KSM przy parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Chojnicach już po raz piąty wychodzi z inicjatywą Internetowego Żywego Różańca w intencji księży i zakonników oraz z prośbą o kolejne powołania. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów znajdują się na stronie www.ksm.fatimachojnice.pl.
6.    25-lecie reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Obchody tego jubileuszu będą miały miejsce  10 października w Krakowie. Organizowany jest wspólny wyjazd pociągiem KSM-owiczów z naszej diecezji na te uroczystości.  Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu, by w gronie młodzieży z całej Polski wspólnie dziękować Bogu za nasze Stowarzyszenie i prosić o dalsze łaski. Szczegółowe informacje w załączniku.
7.    XV Dzień Papieski. Obchodzić będziemy go 11 października pod hasłem Jan Paweł II - Patron rodziny. Tego dnia odbędzie się zbiórka pieniędzy organizowana przez Fundację Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia na stypendia dla zdolnej, pochodzącej z ubogich środowisk młodzieży. Zachęcamy do organizacji wraz z innymi zrzeszeniami świeckich w parafii nabożeństw, apeli itp., które będą wyrazem pamięci i wdzięczności za pontyfikat św. Jana Pawła II.
8.    Ogólnopolskie rekolekcje asystentów oddziałów KSM. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza księży do wzięcia udziału w rekolekcjach prowadzonych przez ks. dra Sławomira Augustynowicza. Rekolekcje odbędą się w dniach 19 - 22 października w Wigrach (diecezja ełcka). Szczegółowe informacje zostaną przesłane w oddzielnym mailu. Zainteresowanych prosimy o kontakt  z ks. Piotrem Lipkowskim, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub tel.: 505 096 404.
9.    Szkolenie kandydatów przed przyrzeczeniem. Zachęcamy wszystkich członków zwyczajnych i juniorów (ukończone 16 lat i co najmniej półroczny staż w KSM; patrz też Statut KSM §18 i §20) do uroczystego złożenia przyrzeczenia KSM. Aby dobrze przygotować się do tego wydarzenia zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie, które odbędzie się w dniach
23-25 października w Pelplinie. Należy przywieźć ze sobą zdjęcie legitymacyjne (o wymiarach 3.5 cm × 4.5 cm) oraz opinię ks. asystenta i kierownictwa oddziału (zgodnie z wytycznymi na naszej stronie internetowej). Opłata wynosi 50 zł: 30 zł za pobyt i 20 zł za odznakę i legitymację. Zgłoszenia należy przesłać do 16 października na nasz adres mailowy ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).
10.    Szkolenie liderów 3. stopnia. Równolegle ze szkoleniem kandydatów przed przyrzeczeniem proponujemy zorganizowanie szkolenia dla osób, które były na szkoleniu 2. stopnia i chciałyby jeszcze bardziej zaangażować się w życie naszego Stowarzyszenia. Warunkiem zorganizowania tego szkolenia jest odpowiednia liczba zgłoszeń. Opłata to 40 zł, data, miejsce i termin zgłoszeń jak w przypadku szkolenia kandydatów przed przyrzeczeniem.
11.    Autokarowa pielgrzymka do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkównej w Zabawie. Wyjazd będzie miał miejsce 6 listopada w godzinach wieczornych, a powrót 8 listopada rano. Zachęcamy do udziału wszystkich KSM-owiczów. Planowany koszt to 140 zł. Zgłoszenia należy kierować do ks. Piotra Lipkowskiego, który udziela także szczegółowych informacji (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub tel.: 505 096 404). Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
12.    Rada Okręgu. Przypominamy o obowiązku zorganizowania spotkań w swoich okręgach przed Zjazdem Diecezjalnym KSM. O terminach spotkań poinformujcie członków Zarządu Diecezjalnego, aby umożliwić im uczestnictwo w spotkaniu.
13.    XXIV Zjazd Diecezjalny. Tegoroczny Zjazd Diecezjalny odbędzie się w dniach 20-22 listopada w Pelplinie. Zjazd Diecezjalny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, a składa się z przedstawicieli wszystkich oddziałów i kół w diecezji. Każdy oddział powinien być reprezentowany przez dwóch przedstawicieli (prezesa i delegata wybranego przez Walne Zgromadzenie Oddziału). W trakcie Zjazdu zostaną wybrane tematy przyszłorocznych rekolekcji, już teraz zachęcamy do przesyłania swoich propozycji.
14.    Ankieta. Aby dobrze przygotować roczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia,
do komunikatu dołączona jest ankieta. Prosimy o jej uzupełnienie i odesłanie na nasz adres mailowy do 18 października lub przekazanie na szkoleniu kandydatów przed przyrzeczeniem. Na ankiecie prosimy także podać adresy mailowe Prezesa i Ks. Asystenta oddziału.


Z KSM-owskim pozdrowieniem
GOTÓW!

Załączniki:

Wyjazd_na_25-lecie

Ankieta 2015

Komunikat nr 2/2015

Pelplin, 02.06.2015 r.
Komunikat nr 2/2015


Drodzy KSM-owicze!


1.    Rada Diecezjalna KSM. Odbyła się w dniach 24 – 26 kwietnia br. w Pelplinie. Uczestniczyły w niej 32 osoby reprezentujące 18 oddziałów. Na spotkaniu omówiono zbliżające się inicjatywy diecezjalne (rekolekcje letnie, szkolenia i Zjazd Diecezjalny) oraz ogólnopolskie (szczególnie przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i obchody 25-lecia reaktywowania KSM), a także przepracowano tematy związane z pracą w oddziałach. Przedstawiony i zaakceptowany został regulamin rekolekcji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie.
2.    Zawody sportowe KSM.
•    XIX Diecezjada KSM odbyła się 16 maja w Chojnicach. W różnorodnych konkurencjach zespołowych i indywidualnych zmagało się 140 przedstawicieli 8 oddziałów. W punktacji ogólnej zwyciężył oddział z Pinczyna, drugie miejsce zajął oddział z Hopowa, a trzecie oddział z parafii pw. Matki Bożej  Fatimskiej w Chojnicach. Serdecznie dziękujemy oddziałowi przy parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach oraz jego asystentowi ks. Marcinowi Brząkale za zorganizowanie tego wydarzenia.
•    W dniach 29-31 maja druhny i druhowie z naszej diecezji wzięli udział w VI Ogólnopolskich Mistrzostwach KSM w Piłce Siatkowej. Ogromnym sukcesem jest 2. miejsce zdobyte przez druhów, którzy w finale przegrali z drużyną z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Również reprezentantki tej diecezji zdobyły najwyższe miejsce podium. Drużyna naszych druhen wywalczyła 6. miejsce.
3.    Krajowa Rada KSM. Odbyła się 16 maja w Warszawie. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej reprezentowali Prezes Zarządu Piotr Kopa Ostrowski i Członek Delegat Sebastian Jaworski. Podczas Rady przedstawiono m.in. program letnich ogólnopolskich spotkań formacyjnych i plan obchodów 25-lecia reaktywowania KSM.
4.    Szkolenia Liderów III stopnia. Odbędzie się w dniach 12 – 14 czerwca br. w Pelplinie. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 5 czerwca. Koszt szkolenia wynosi 40 zł/os. Serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły szkolenie II stopnia.
5.    Letnie rekolekcje KSM. Odbędą się w dniach 29 czerwca – 7 lipca br. w Dziemianach. Temat tegorocznych rekolekcji to Do wyprostowania są drogi kręte – człowieku czytaj Pismo Święte, motywem przewodnim będą ewangeliczne przypowieści. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich członków oraz sympatyków Stowarzyszenia, którzy ukończyli 14 lat. Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł/os., a termin zgłoszeń upływa 21 czerwca br. (zgłoszenia mailowe na adres Stowarzyszenia). Ilość miejsc ograniczona! Prosimy o wpłacenie przedpłaty w wysokości 50 zł na konto KSM w diecezji (numer konta w stopce).
6.    Miasteczko Modlitewne – Zabawa 2015. To spotkanie formacyjne dla KSM-owiczów z całej Polski. Odbędzie się w dniach 27 lipca – 2 sierpnia br. pod hasłem „Mo(j)żesz więcej – wyjście z sytuacji bez wyjścia”. Rejestrować można się do 12 lipca na stronie www.miasteczkomodlitewne.pl . Zachęcamy do udziału.
7.    Ogólnopolskie Dni Formacyjne KSM. Odbędą się w dniach 14 - 20 sierpnia br. roku na Śnieżnicy (Archidiecezja Krakowska) Zachęcamy do wzięcia w nich udziału członków kierownictw i liderów diecezjalnych. Koszt to 250 zł. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. albo za pośrednictwem Zarządu Diecezjalnego do 30 czerwca br.
8.    Rajd rowerowy. Planujemy go w dniach 18-20 września br. Trasa będzie przebiegać w okolicy Parku Narodowego Bory Tucholskie. Koszt wyniesie około 60 zł. Dalsze informacje pojawią się w kolejnym komunikacie oraz na stronie internetowej.
9.    Pielgrzymka do Rzymu. KSM Diecezji Rzeszowskiej organizuje dziękczynną pielgrzymkę autokarową do Rzymu z okazji 25-lecia reaktywacji Stowarzyszenia. Odbędzie się ona w dniach 28 września - 4 października. Koszt wynosi 450 zł i 55 euro. Pytania i zgłoszenia należy kierować na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .


Z KSM-owskim pozdrowieniem:
GOTÓW!


Podpisali:
Ks. Antoni Bączkowski - Asystent Kościelny
Piotr Kopa Ostrowski - Prezes Zarządu Diecezjalnego