Komunikat nr 5/2011

Pelplin, 10 grudnia 2011

Komunikat nr 5/2011

 

Drodzy KSM-owicze!

 

1.  XX Zjazd Diecezjalny KSM. Odbył się w dniach 18 - 20 listopada 2011 r. w Pelplinie. Uczestniczyło w nim 58 osób z 26 oddziałów i kół.  W czasie Zjazdu zostały przeprowadzone wybory uzupełniające skład Zarządu Diecezjalnego. Spośród trójki kandydatów zostali wybrani: Natalia Zych ze Starogardu Gdańskiego (par. św. Wojciecha) oraz Przemysław Bednarski z Lubichowa. Obecny skład Zarządu: prezes – Aleksandra Samula, członek delegat – Marcin Kajzer, skarbnik – Sebastian Jaworski, sekretarz – Agata Borowiak, członkowie zarządu – Natalia Zych, Przemysław Bednarski. W święto patronalne KSM, uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 28 osób złożyło przyrzeczenie w katedrze pelplińskiej, a następnie na auli WSD miało miejsce uroczyste podsumowanie zjazdu oraz przedstawienie programu słowno-muzycznego pt. „Jan Paweł II – człowiek modlitwy” przygotowane przez KSM-owiczów z oddziału przy par. św. Józefa w Tczewie. Czas umilał swoim śpiewem zespół Lux Dei ze Skarszew pod batutą p. Mirosławy Warczyńskiej. Wszystkim przybyłym tego dnia do Pelplina serdecznie dziękujemy. Oddziały, które nie uczestniczyły w Zjeździe prosimy o uzupełnienie dokumentacji (przesłanie sprawozdań rocznych, programu formacyjnego i ankiet) do dnia 13 stycznia 2011 r. Kalendarz pracy na rok 2012 dostępny jest na naszej stronie internetowej: www.pelplin.ksm.org.pl.

 

2.  Okręgi. Wraz z wyborami uzupełniającymi zmieniły się osoby odpowiedzialne za poszczególne okręgi. Oto podział: okręg bruski – Sebastian Jaworski, okręg chojnicki – Marcin Kajzer, okręg kartuski – Natalia Zych, okręg lęborski – Przemysław Bednarski, okręg przysierski – Marcin Kajzer, okręg starogardzki – Agata Borowiak, okręg tczewski – Aleksandra Samula. Uprasza się tym samym o informowanie odpowiednich osób o odbywających się w ramach okręgu inicjatywach.

 

3.   Składki. Przypominamy o zaległych składkach, tym którzy nie uregulowali należności. Jest to obowiązek statutowy, z którego wszyscy powinniśmy się należycie wywiązywać. Prosimy o zapłacenie zaległych składek do końca roku kalendarzowego. Nasz rachunek bankowy: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223. W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze skarbnikiem Zarządu Diecezjalnego Sebastianem Jaworskim (tel. 785 205 700, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).

 

4.  Rekolekcje zimowe. Odbędą się w Przodkowie w dniach od 3 do 7 lutego 2012 r. Podczas rekolekcji rozważać będziemy temat: „Piekło, Czyściec, Niebo”. Imienne zgłoszenia oraz przedpłatę w wysokości 50 zł należy przesłać najpóźniej do 20 stycznia 2012 r. na adres mailowy Zarządu Diecezjalnego (patrz stopka) albo telefonicznie do Aleksandry Samuli (668 500 641). Obowiązuje kolejność zgłoszeń! Zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach wszystkich KSM-owiczów oraz sympatyków Stowarzyszenia, którzy ukończyli 14 lat. Niech czas ferii zimowych będzie dla nas czasem spotkania z Panem Bogiem przeżytym w diecezjalnej wspólnocie KSM. Prosimy o terminowe zgłaszanie uczestników! Szczegółowe informacje będą wysłane drogą mailową oraz udostępnione na stronie internetowej.

 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia przesyłamy płynące
z serca życzenia Bożego pokoju w rodzinach, Bożej miłości w sercach
i Bożej radości w Was i wokół Was, tak aby każdy dzień zbliżał do Boga, który jest Miłością.

 

 

Z KSM-owskim pozdrowieniem:

GOTÓW!

 

Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w sprawie Adama Darskiego

Poznań, 02.10.2011 r.

 

Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

w sprawie Adama Darskiego

 

 

My, uczestnicy Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, wyrażamy swój sprzeciw wobec obecności pana Adama „Nergala” Darskiego vel „Holocausto” w programach polskiej telewizji publicznej. Nie możemy pozostać bierni wobec jego nagannego postępowania.

Adam Darski nawołuje do nienawiści niszcząc publicznie Pismo Święte – symbol religijny milionów katolików – obywateli Polski. Na sprzeciw zasługują również treści jego utworów oraz niektóre publiczne wypowiedzi („To jest Pismo Święte, tak mówią. Ja mówię – to jest księga kłamstw. Pieprzyć to gówno. Pieprzyć tę hipokryzję.”).

Szczególnie dotyka nas – ponad 25 tysięcy młodych KSM-owiczów – fakt, że poprzez działalność mediów Pan Darski jest lansowany na autorytet dla części dzieci i młodzieży. Wpływa to negatywnie na ich wychowanie, ponieważ dewaluuje wartości chrześcijańskie, sprzyja utracie szacunku wobec symboli religijnych oraz budzi zainteresowanie satanizmem. Niszczy to naszą tożsamość narodową, która wyrasta z tradycji chrześcijańskiej. Obecność Pana Darskiego w mediach publicznych wypacza również wrażliwość młodego pokolenia na kulturę i sztukę.


Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. „audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców, a zwłaszcza chrześcijański system wartości."(art.18 pkt.2) oraz „programy publicznej radiofonii i telewizji powinny respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki"(art.21 pkt.2.6). Dopuszczając do udziału pana Adama Darskiego w jednym z popularnych programów muzycznych TVP działa wbrew ustawie, na co wskazywała Komisja Kultury i Środków Przekazu: „Działanie przeciwko wolności debaty publicznej oraz zgoda na promowanie satanizmu i profanowanie symboliki chrześcijańskiej to zaprzeczenie istoty misji publicznej oraz rażące naruszenie prawa, godzące w fundament wspólnoty narodowej.”

 
Wobec powyższych argumentów, domagamy się odwołania Pana Darskiego z roli jurora w polskim programie muzycznym.

 

                                                           Uczestnicy Ogólnopolskiej Sesji Zarządów

                                                              Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

                                                                      zgromadzeni w Poznaniu

                                                                   w dniach 30.09.-02.10.2011 r.

Komunikat 3/2011

                                                                                                    Pelplin, 03 września 2011 r.
                                                                                                    Komunikat nr 3/2011  

 

 

 

 

 

Drodzy KSM-owicze!

 

1.  Rekolekcje letnie. Odbyły się w dniach 30 czerwca - 8 lipca br. w Dziemianach. Uczestniczyły w nich 33 osoby z 11 oddziałów. Tematem przewodnim tych dni było pytanie z homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas Mszy beatyfikacyjnej bł. Karoliny Kózkówny: Czyż święci są po to ażeby zawstydzać? Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: www.pelplin.ksm.org.pl, na której znajduje się podsumowanie rekolekcji. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za uczestnictwo i za wspólnie spędzony czas oraz zachęcamy do udziału w innych spotkaniach diecezjalnych.

2.  Święto św. Stanisława Kostki. 18 września wspominamy w liturgii św. Stanisława Kostkę, głównego patrona KSM-u. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w obchody tego dnia w parafiach (uroczysta oprawa Mszy św., przygotowanie dodatkowego nabożeństwa i inne inicjatywy).

3.   Akcja Stary Telefon. Zgadnie z ustaleniami Rady Diecezjalnej zapraszamy oddziały i koła KSM do włączenia się w zbiórkę starych telefonów, która ma na celu ochronę środowiska, wsparcie krajów trzeciego świata oraz pozyskanie środków na realizację celów statutowych naszego Stowarzyszenia. Materiały informacyjne zostaną przekazane podczas Zjazdu Diecezjalnego.

4.   XI Dzień Papieski. W tym roku przypada 9 października. Przeżywać go będziemy pod hasłem Jan Paweł II – człowiek modlitwy. Tego dnia odbędzie się zbiórka pieniędzy organizowana przez Fundację Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia na stypendia dla zdolnej,  pochodzącej z ubogich środowisk młodzieży. Zorganizujcie wraz z innymi zrzeszeniami świeckich w parafii spotkania, np. nabożeństwo, apel, wieczornica itp., które będą wyrazem pamięci i wdzięczności za pontyfikat bł. Jana Pawła II.

5.  Szkolenie kandydatów przed przyrzeczeniem. Zachęcamy wszystkich członków zwyczajnych i juniorów (ukończone 16 lat i co najmniej półroczny staż w KSM; patrz też Statut KSM §18 i §20) do uroczystego złożenia przyrzeczenia KSM. Aby dobrze przygotować się do tego wydarzenia zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie, które odbędzie się w dniach 28 - 30 października w Pelplinie (uwaga zmiana terminu!!!), ul. Starogardzka 5. Należy przywieźć ze sobą zdjęcie legitymacyjne (o wymiarach 3.5 cm × 4.5 cm) oraz opinię ks. asystenta i kierownictwa oddziału (zgodnie z wytycznymi na naszej stronie internetowej). Opłata wynosi 40 zł: 20 zł za pobyt i 20 zł za znaczek i legitymację. Zgłoszenia należy przesłać do
21 października
na nasz adres mailowy lub telefonicznie do Aleksandry Samuli (tel. 668 500 641)

6.   Rada Okręgu.Przypominamy o obowiązku zorganizowania spotkań w swoich okręgach przed Zjazdem Diecezjalnym KSM. O terminach spotkań poinformujcie członków Zarządu Diecezjalnego, aby umożliwić im uczestnictwo w spotkaniu.

7.   XX Zjazd Diecezjalny. Tegoroczny Zjazd Diecezjalny odbędzie się w dniach 18 – 20 listopada w Pelplinie. Zjazd Diecezjalny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, a składa się
z przedstawicieli wszystkich oddziałów i kół w diecezji. Zapraszamy do uczestnictwa w Zjeździe dwóch przedstawicieli każdego oddziału i koła (prezesa i delegata wybranego przez Walne Zgromadzenie Oddziału) – liczymy na wysoką frekwencję. W związku z faktem, że skład naszego Zarządu Diecezjalnego jest niepełny, w tym roku podczas Zjazdu Diecezjalnego odbędą się wybory uzupełniające. Czekamy na zgłoszenia kandydatów do Zarządu Diecezjalnego. Termin zgłoszeń upływa 21 października. Potrzeba ludzi młodych do wzięcia odpowiedzialności za Stowarzyszenie w naszej diecezji jako członkowie Zarządu Diecezjalnego. Jak powiedział Ojciec św. Jan Paweł II podczas audiencji dla KSM-owiczów: Liczy na was Chrystus... właśnie jako KSM.

8.Ankieta. Aby dobrze przygotować roczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia,
do komunikatu dołączona jest ankieta. Prosimy o jej uzupełnienie i odesłanie na nasz adres mailowy do 28 października lub przekazanie na szkoleniu kandydatów przed przyrzeczeniem. Na ankiecie prosimy także podać adresy mailowe Prezesa i Ks. Asystenta oddziału.

 

 

 

Z KSM-owskim pozdrowieniem

GOTÓW!

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ks. Antoni Bączkowski                                                 Justyna Lihs

               Asystent Kościelny                                                            Prezes

 

 

 

 

 

 

P.S. Jeden egzemplarz dla księdza asystenta, drugi dla kierownictwa oddziału. Prosimy o wzajemne przekazanie.

 

Komunikat nr 4/2011

Pelplin, 29 października 2011 r.

Komunikat nr 4/2011

 

 

Drodzy KSM-owicze!

 

 

            Serdecznie zapraszamy na XX Zjazd Diecezjalny, który odbędzie się w dniach 18‑ 20 listopada br. w Pelplinie (Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Sambora 5). Zjazd Diecezjalny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w diecezji (Statut §33). Podczas tego corocznego spotkania omówimy i podejmiemy decyzje dotyczące działalności naszego Stowarzyszenia na kolejny rok. Każdy oddział parafialny i koło środowiskowe powinny być reprezentowane przez dwie osoby: prezesa i delegata wybranego przez walne zgromadzenie oddziału. Warto pamiętać o duchowym przygotowaniu do uczestnictwa w Zjeździe, poprzez pełny udział w Eucharystii i wcześniej odbyty sakrament pokuty.

            Na Zjazd należy przywieźć: roczne sprawozdanie z pracy oddziału/koła (wzór tego sprawozdania znajduje się na naszej stronie internetowej), propozycje pracy (program formacyjny i program działania) oraz wypełnioną ankietę, która została nadesłana wraz z poprzednim komunikatem. Podczas Zjazdu wybierzemy także tematy rekolekcji zimowych i letnich na rok 2012. Propozycje należy przesłać wcześniej drogą mailową lub dostarczyć w pierwszym dniu Zjazdu.  Prosimy aby każdy temat był rozpisany na poszczególne dni rekolekcji. Oddziały, które nie uregulowały składek zobowiązane są uczynić to na Zjeździe lub wpłacić należność na konto KSM Diecezji Pelplińskiej (patrz: stopka). Szczegółowych informacji o zadłużeniu udziela Skarbnik Zarządu Diecezjalnego Sebastian Jaworski (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub tel. 785 205 700). Przypominamy także o możliwości nabycia podczas Zjazdu materiałów KSM-owskich (Podręcznik, Statut, Regulaminy, Śpiewnik, Materiały formacyjne na I i II rok, itp.).

            W tym roku podczas Zjazdu odbędą się wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego. Czekamy na  zgłoszenia osób odpowiedzialnych, które chcą wziąć na swoje barki ciężar pracy i kierowania Stowarzyszeniem w diecezji. Do tej pory swoje kandydatury zgłosili: Przemysław Bednarski (Lubichowo), Weronika Kotłowska (Kartuzy, par. Wniebowzięcia NMP), Łukasz Rataj (Tczew, par. JChKW), Natalia Zych (Starogard GD., par. św. Wojciecha).

 

            Zgłoszenia imienne na Zjazd oraz kandydatów do Zarządu Diecezjalnego prosimy przesyłać do 11 listopada na nasz adres mailowy (szczegóły w stopce) lub telefonicznie do Aleksandry Samuli (tel. 668 500 641).

            Koszt pobytu wynosi 40 zł/os. Przypominamy o zabraniu przyborów osobistych, śpiwora i obuwia zmiennego. Rozpoczęcie Zjazdu w piątek, godz. 17.00. Recepcja czynna od godz. 16.00.

            W niedzielę, 20 listopada, w święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – zapraszamy do Pelplina wszystkich KSM-owiczów wraz z księżmi asystentami na wspólne świętowanie tego dnia. Rozpoczęcie o godz. 10.00 uroczystą Mszą świętą, podczas której członkowie Stowarzyszenia złożą uroczyste przyrzeczenie. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy do refektarza seminaryjnego na herbatę. Kontynuacja spotkania w Auli Wyższego Seminarium Duchownego (program artystyczny i podsumowanie Zjazdu). Zakończenie ok. godz. 14.00.

 

Z KSM-owskim pozdrowieniem:

GOTÓW!

 

 

Komunikat 2/2011

Pelplin, 11 kwietnia 2011 r.

                                                                                                                            Komunikat nr 2/2011

Drodzy KSM-owicze!

 

1.  Beatyfikacja sługi Bożego Jana Pawła II. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego tj. 1 maja br.
w Rzymie nasz Papież Jan Paweł II zostanie wyniesiony na ołtarze przez swojego następcę Benedykta XVI. Wspominając pontyfikat Papieża Polaka pamiętajmy nie tylko o jego charyzmie, ale także o jego nauczaniu i przesłaniu, które nam pozostawił. Oczekując tego radosnego dnia włączmy się do przygotowań w naszych parafiach na to wyjątkowe wydarzenie. Zapraszamy także do uczestnictwa w diecezjalnych obchodach uczczenia beatyfikacji, które odbędą się na Górze Jana Pawła II w Pelplinie. Rozpoczęcie o godz. 19.00.

2.  Zmiana w składzie Zarządu Diecezjalnego KSM. W związku z rezygnacją Pauliny Greszty z funkcji prezesa Zarządu Diecezjalnego KSM, Ksiądz Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga z dniem 31 stycznia br. powołał nowego prezesa. Została nim Justyna Lihs z parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hopowie.

3.  Turniej Piłki Ręcznej w Nowej Karczmie. Odbył się dnia 5 lutego br. Wzięło w nim udział 10 drużyn. Zwyciężyła drużyna z oddziału KSM przy parafii pw. św. Wojciecha w Kartuzach. Gratulujemy! Oddziałowi KSM przy parafii pw. św. Anny w Grabowie Kościerskim serdecznie dziękujemy za zorganizowanie tego turnieju.

4.  Rada Diecezjalna KSM. Odbyła się w dniach 8 - 10 kwietnia br. w Pelplinie. Uczestniczyło w niej 28 osób z 20 oddziałów i kół.Na spotkaniu podjęto przygotowania do beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II oraz omówiono zbliżające się inicjatywy formacyjne zarówno diecezjalne jak i ogólnopolskie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i twórczą pracę organizacyjną.

5.  XXVI Światowe Dni Młodzieży. Tradycyjnie w Niedzielę Palmową (17 kwietnia) odbędą się diecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży w Kościerzynie. Liczmy na liczną obecność KSM-owiczów!

6.  III Rajd Rowerowy KSM. W dniach 29 kwietnia – 2 maja br. zapraszamy na Rajd Rowerowy KSM, który odbędzie się pod hasłem: W drodze z Janem Pawłem II. Trasa rozpoczyna się w Chojnicach (par. pw. Matki Bożej Królowej Polski), przebiega przez Rytel i Konarzyny, a kończy się w Brusach. Koszt rajdu wynosi 110 zł/os. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków KSM, którzy ukończyli 14 lat. Zgłoszenia prosimy kierować mailowo (adres w stopce) lub telefonicznie do prezes Justyny Lihs (tel. 669 749 498), nie później niż do 18 kwietnia.

7.  XV Diecezjada KSM. W tym roku odbędzie się 21 maja br. w Pinczynie. Rozpoczęcie o godz. 9.30 w kościele parafialnym pw. św. Elżbiety w Pinczynie. Rozegrane zostaną następujące konkurencje:

·         INDYWIDUALNE: druhny: biegi (100m, 800m), rzutki, tenis stołowy;                                               druhowie: biegi (100m, 1000m), rzutki, tenis stołowy;

·         ZESPOŁOWE: sztafeta 4x400m, piłka nożna, koszykówka, przeciąganie liny.          

Zgłoszenia należy przesłać do 13 maja na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: (669 749 498). Prosimy o podanie liczby zawodników biorących udział w każdej konkurencji oraz liczby kibiców. Serdecznie zapraszamy do udziału w myśl 8 zasady KSM-owicza: Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny.

 

 

8.  XV Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000. Liczymy na spotkanie z KSM-owiczami z diecezji 6 czerwca br. na Polach Lednickich. Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem: JPII - liczy się świętość!

9.  Szkolenie Liderów II stopnia. Odbędzie się w dniach 17-19 czerwca br. w Pelplinie na ul. Starogardzkiej 5. Ponownie zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu osoby, które złożyły przyrzeczenie KSM. Zgłoszenia przyjmuje prezes Justyna Lihs do dnia 10 czerwca. Koszt szkolenia wynosi 20 zł/os.

10.  Letnie rekolekcje KSM DP. Odbędą się w dniach 30 czerwca – 8 lipca br. w Dziemianach. Temat tegorocznych rekolekcji, podczas których patronować nam będzie bł. Karolina Kózkówna to: Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać? Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich członków oraz sympatyków Stowarzyszenia, którzy ukończyli 14 lat. Dokładniejsze informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

11.  Wakacje z Wartościami 2011. Poza spotkaniami diecezjalnymi bardzo zachęcamy do uczestnictwa w wakacyjnych inicjatywach ogólnopolskich organizowanych przez Prezydium Krajowej Rady KSM. Jest to znakomita okazja do wymiany doświadczeń z KSM-owiczami z całej Polski. Wszystkie informacje dostępne są na stronie: www.ksm.org.pl. Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem Zarządu Diecezjalnego.

12.  Materiały do formacji kandydackiej. Wydawnictwo „GOTÓW!” opublikowało komplet skryptów do pierwszego i drugiego roku formacyjnego. Zawierają one konspekty spotkań formacyjnych dla kandydatów. Powinny one znaleźć się w biblioteczce każdego oddziału KSM. Zainteresowanych ich zakupem prosimy o kontakt ze skarbnikiem ZD Sebastianem Jaworskim (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel.: 785 205 700).

 

Zapatrzeni w mękę i krzyż Chrystusa, będące wyrazem Jego bezgranicznej miłości, oczekujemy Wielkiej Nocy.

Życzymy, aby ten czas umocnił wiarę, gdyż to ona utwierdza nas w drodze do życia wiecznego, jaką wyznacza nam Zmartwychwstały Chrystus.

 

Z KSM-owskim pozdrowieniem:

GOTÓW!

 

 

 

 

 

                           Ks. Antoni Bączkowski                                                  Justyna Lihs

                  Asystent Kościelny                                     Prezes Zarządu Diecezjalnego