Rekolekcje Internetowe

Rada Diecezjalna 2020

Dnia 7 marca 2020r. w Kartuzach odbyła się Rada Diecezjalna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej. W Wydarzeniu uczestniczyło 38 osób z 15 oddziałów.

Swoje spotkanie rozpoczęliśmy Eucharystią w kościele pw. św. Wojciecha w Kartuzach.

 

Zaraz po Mszy Świętej udaliśmy się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr. 2, gdzie rozpoczęliśmy nasze obrady. Mieliśmy okazję wysłuchać sprawozdania z Sesji Zarządów Diecezjalnych w Porszewicach i poruszyliśmy temat składek członkowskich. Asystent Diecezjalny, ksiądz Piotr Lipkowski zwrócił naszą uwagę na rolę księży asystentów w naszych oddziałach.

 

Po krótkiej przerwie pomodliliśmy za naszych rodaków mieszkających na Ukrainie i Białorusi w ramach akcji “Polak z Sercem”. Omówiony został regulamin dotyczący sekcji działających przy Zarządzie Diecezjalnym oraz program formacyjny, którego jednym z celów jest przygotowanie do 30-lecia reaktywacji Stowarzyszenia po wojnie.

 

Posileni pysznym obiadem mogliśmy wysłuchać, jakie inicjatywy i wydarzenia dla młodzieży będą organizowane w najbliższym czasie w naszej diecezji. Lider Diecezjalny, Julia Łangowska, przedstawiła trasę Rajdu Rowerowego. Mogliśmy też zobaczyć projekt nowej strony internetowej stworzony przez jednego z członków naszego diecezjalnego KSM-u.  Zostaliśmy zaproszeni do udziału w kolejnej edycji akcji “Kartka na dom”.

 

Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia, ksiądz Marek Rekowski, asystent oddziału działającego w Bytowie, opowiedział o nowej formie rekolekcji letnich naszego Stowarzyszenia, które odbędą się w lipcu. Ostatnią kwestią poddaną pod dyskusję było ustalenie formy tegorocznego Zjazdu Diecezjalnego.

 

Nasze spotkanie zakończyliśmy nieszporami. Dziękujemy wszystkim oddziałom, których delegacje zjawiły się na Radzie, a zwłaszcza organizatorom wydarzenia, KSM-owiczom z oddziału w Kartuzach, jest to wyraz zaangażowania w rozwój naszego Stowarzyszenia.

 

Agnieszka Dzięgielewska

Delegat na Krajową Radę KSM DP

 

Sprawozdanie z XXVIII Zjazdu Diecezjalnego

Sprawozdanie ze Zjazdu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej

Pelplin, 22-24.11.2019 r.

 

            W dniach 22-24.11.2019 r. w Pelplinie odbył się Zjazd Diecezjalny KSM naszej diecezji. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 16 oddziałów i kół.

Zjazd rozpoczął się od wspólnej Mszy świętej. Podczas pierwszego bloku obrad przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności Zarządu Diecezjalnego, sekretarz ZD, Julia Łangowska, ogłosiła swoją rezygnację ze stanowiska, a następnie przedstawiono dwóch kandydatów do Zarządu: Natalię Kuchtę oraz kl. Rafała Okroja. Po modlitwach wieczornych zakończono oficjalną część pierwszego dnia Zjazdu.

            Kolejny dzień rozpoczęto od modlitwy, którą poprowadzili klerycy z koła KSM przy Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. W drugim bloku obrad prezes ZD Kinga Bartoszewska wygłosiła przemówienie organizacyjne. Podsumowano akcję Kartka na DOM, podziękowano oddziałom, które zaangażowały się w inicjatywę, przedstawiono stan zbiórki, ogłoszono drugą edycję oraz przedstawiono sytuację związaną z Domem. W związku z akcją Polak z sercem podziękowano oddziałom zaangażowanym w nią w tym roku oraz ogłoszono dalsze etapy akcji. Przekazano informację o przyjęciu przez Konferencję Episkopatu Polski nowego statutu KSM oraz omówiono zmiany, które w nim zaszły. Przegłosowano jednogłośnie uchwałę o finansowaniu Zarządu Diecezjalnego, zaproszonej przez nich kadry oraz Komisji Rewizyjnej. Sekretarz Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej, Dawid Konkel, ogłosił swoją rezygnację ze stanowiska. Następnie przedstawiono kolejnych kandydatów do Zarządu: Agnieszkę Dzięgielewską oraz Dawida Konkela. Ze względu na braki w Komisji Rewizyjnej przedstawiono również kandydatów do niej: Julię Łangowską oraz Krzysztofa Bartoszewskiego. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności oraz zgłosiła wniosek o przyznanie absolutorium Zarządowi Diecezjalnemu, który został przyjęty jednogłośnie. W wyborach do Zarządu wybrano Agnieszkę Dzięgielewską, Natalię Kuchtę, Dawida Konkela oraz kl. Rafała Okroja. W wyborach do Komisji wybrano Krzysztofa Bartoszewskiego. W trakcie Mszy świętej uroczyste przyrzeczenie złożyły trzy kandydatki do Stowarzyszenia. W trzecim bloku obrad Zjazd Diecezjalny, spośród 9 zgłoszonych, wybrał temat rekolekcji zimowych: Miłość ponad wszystko. Przegłosowano również przeprowadzenie rekolekcji letnich pod tematem: Chcę być jak….  Członkowie KSM zostali również zaproszeni na cykl szkoleń Lider Środowiska Młodzieży, organizowany przez ogólnopolski KSM. Przedstawiono także projekt Młodzi 4.0, czyli platformę, która ma skupiać KSM-owiczów z całej Polski. W projekcie uwzględnione są też szkolenia różnego typu. Pozostając w tematach multimedialnych przedstawiono również aplikację Dobra, która przedstawia informacje na temat inicjatyw, diecezji, organizowanych konkursów itp. Zaprezentowano ofertę wydawnictwa Gotów!. Przegłosowano uchwałę dotyczącą nowego planu formacji kandydatów. Przedstawiono również kalendarz formacyjny na rok 2020. Następnie przegłosowano uchwałę dotyczącą powstania sekcji, które będą wspierać Zarząd Diecezjalny: medialną, formacyjną, artystyczną i charytatywną. Odbyła się także dyskusja na temat formacji w oddziałach oraz zaprezentowano materiały pomocnicze. Ogłoszono powstanie konta KSM DP na Instagramie: ksm_pelplin, na którym będą pojawiać się relacje z wydarzeń. Po modlitwach wieczornych zakończono najbardziej intensywny dzień zjazdu.

            Trzeciego dnia obchodziliśmy nasze święto patronalne: Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej w bazylice. Po niej wszyscy wrócili do domów.

Julia Łangowska

Lider diecezjalny

 

 

Polak z sercem

Podsumowanie II edycji polaka z sercem

Więcej informacji na facebook Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - strona ogólnopolska

Polak z sercem - gdzie zbieramy?

Już od poniedziałku w całej Polsce rusza akcja "Polak z sercem". Włącza się w nią również KSM naszej diecezji. Poniżej zamieszczamy listę punktów, w których będą zbierane dary oraz informację o dniach, w których można je w danym miejscu ofiarowywać. 

Jeśli chcesz pomóc naszym rodakom na Ukrainie, przynieś żywność długoterminową, środki czystości lub artykuły szkolne na jedną ze zbiórek!

Gdzie? Kiedy?
Plebania przy parafii pw. św. Józefa w Tczewie, ul. Gdańska 6      18-24.11.2019  
Prywatna Szkoła Podstawowa "Fontanna Marzeń" w Tczewie, ul. Okrzei 2     12-22.11.2019
Powiatowy Zespół Szkół nr. 1 w Kościerzynie, ul. Sikorskiego 1 18-22.11.2019
Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu, ul. Szkolna 22 18-22.11.2019
Kościół pw. Świętej Rodziny w Wielkim Klinczu, ul. Klasztorna 5 18-22.11.2019
Sklep "Biedronka", ul. Wybickiego 22 w Lipuszu 23.11.2019, g. 9-15
Sklep "Adaś", ul. Młyńska 16 w Lipuszu 23.11.2019, g. 9-15
Sklep "Lidl", ul. Bytowska 5 w Chojnicach 16 i 23 listopada 2019, g. 8-21   
Kościół parafialny w Somoninie, ul. Siemiana 6

11-16.11.2019 g. 18;

17.11.2019 g. 7.30, 9.30, 11.15