Rada Diecezjalna 2009

Rada Diecezjalna KSM 2009
17-19 kwietnia 2009

 „Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie” te słowa sb. Papieża Jana Pawła II przyświecały prezesom oddziałów parafialnych, którzy przyjechali do Pelplina na Radę Diecezjalną Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej. Na to coroczne spotkanie przybyło 34 uczestników z 23 parafii. W ramach rady spotkali się też księża asystenci. Było 12 księży i siostra zakonna – odpowiedzialni za formację w oddziałach parafialnych.

W czasie obrad rady oprócz spraw organizacyjnych dotyczących działalności KSM-u w diecezji poruszono bieżące sprawy Kościoła odnoszące się do młodzieży. Jednym z tematów formacyjnych było omówienie orędzia papieża Benedykta XVI skierowane do młodych z okazji XXIV Światowego Dnia Młodzieży. Ponadto  z ideą Światowych Dni Młodzieży związane były 2 konferencje poprowadzone przez ks. Mariusza Drogosza – zastępcy asystenta diecezjalnego oraz ks. Arkadiusza Ćwiklińskiego – diecezjalnego duszpasterza młodzieży. Prelekcje dotyczyły tematyki krzyża, a dokładniej symboliki poszczególnych wizerunków krzyża w tym samego Krzyża Światowych Dni Młodzieży, który został podarowany młodym ludziom przez papieża Jana Pawła II 22 kwietnia 1984 roku i towarzyszy obchodom Światowych Dni Młodzieży. W bieżącym roku mija 25 lat od tego wydarzenia.

Podczas rady mieliśmy radość spotkania z Ks. Biskupem Piotrem Krupą. Diecezjalny KSM pragnął w ten sposób uczestniczyć w obchodach 25-lecia sakry biskupiej naszego Biskupa Pomocniczego. Złożyliśmy na Jego ręce kwiaty oraz życzenia od całego Stowarzyszenia.

Rada zakończyła się Mszą świętą w pelplińskiej katedrze skąd prezesi rozjechali się do swoich oddziałów aby przekazać zdobyte tu informacje.