Ukonstytuowanie Zarządu IX kadencji

 

„W służbie Bogu i Ojczyźnie”
Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Diecezji Pelplińskiej IX kadencji

 

W piątek, 5 grudnia 2008 roku w Pelplinie odbyło się pierwsze po Zjeździe Diecezjalnym spotkanie nowo wybranego Zarządu Diecezjalnego. Było ono szczególne, gdyż było to spotkanie z Księdzem Biskupem Diecezjalnym Janem Bernardem Szlagą, a odbyło się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego. Towarzyszył nam asystent diecezjalny ksiądz Antoni Bączkowski. Podczas tej wizyty podziękowaliśmy za wszelką okazywaną dobroć, pomoc i troskę o KSM diecezjalny, a w dowód wdzięczności wręczyliśmy Księdzu Biskupowi kwiaty. Ksiądz Biskup wyraził nadzieję, że z radością będziemy spełniać powierzone nam zadania. A to co najważniejsze dla nas - wręczył dekret powołujący nowego Prezesa Zarządu Diecezjalnego. Spośród trójki kandydatów wybranych przez Zjazd Ksiądz Biskup Diecezjalny funkcję tę powierzył ponownie Justynie Wołoszyn. Spotkanie zakończyła wspólną fotografia.

Tego samego dnia miało miejsce ukonstytuowanie się Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej IX kadencji. Poszczególne funkcje pełnią:

Prezes – Justyna Wołoszyn (Pinczyn)
Zastępca prezesa – Maciej Dzwonkowski (Chojnice)
Skarbnik – Kamil Świder (Swarożyn)
Sekretarz – Grażyna Wysiecka (Skarszewy)
Zastępca sekretarza – Artur Eichmann (Dziemiany)
Członek delegat – Marta Buchowska (Lębork)
Członek zwyczajny – Sylwin Ziorkowski (Swarożyn)

 Jednak Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to nie tylko praca w Zarządzie Diecezjalnym. Liczymy na Waszą modlitwę i wsparcie w dalszym rozwijaniu naszego Stowarzyszenia. Zatem wszyscy na wezwanie: „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – GOTÓW?” odpowiedzmy głośnym: GOTÓW!!!

Artur Eichmann - z-ca sekretarza
Grażyna Wysiecka - sekretarz