Sesja KSM luty 2014 - sprawozdanie

Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży


W dniach 21-23 lutego w Drohiczynie odbyła się Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, połączona z wyborami do Prezydium Krajowej Rady KSM oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Młodzi ludzie wraz z księżmi asystentami, z całej Polski, zebrali się w Drohiczynie, na Podlasiu, aby spotkać się i podsumować pracę Stowarzyszenia w ostatnim roku, a także przedstawić swoje plany działania w diecezjach na najbliższy rok. Diecezje Pelplińską reprezentowała cześć zarządu diecezjalnego: Aleksandra Samula - prezes, Piotr Kopa Ostrowski - zastępca prezesa i Paulina Michalewicz – sekretarz oraz asystent diecezjalny ks. Antoni Bączkowski.


Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył asystent generalny ks. Zbigniew Kucharski, następnie odbyły się obrady podczas których przywitane zostały delegacje Zarządów Diecezjalnych oraz przedstawieni kandydaci do Prezydium Krajowej Rady KSM i Krajowej Komisji Rewizyjnej.


W sobotę podsumowano pracę Prezydium Krajowej Rady X kadencji, któremu Krajowa Rada KSM, składająca się z prezesów i delegatów Zarządów Diecezjalnych, udzieliła absolutorium, a potem wybrała Prezydium XI kadencji. Jego skład przedstawia się następująco:

  •  Przewodniczący: Krzysztof Kumięga (diecezja tarnowska),
  • Zastępca przewodniczącego: Ilona Trojnar (diecezja siedlecka),
  • Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Łasek (diecezja legnicka),
  • Sekretarz: Maciej Kozak (archidiecezja lubelska)
  • Skarbnik: Łukasz Brodzik (diecezja zielonogórsko-gorzowska).

Krajowa Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący: Marcin Nowak (archidiecezja krakowska),
  • Zastępca przewodniczącego: Paweł Kurasz (diecezja przemyska),
  • Sekretarz: Mateusz Kuźniar (diecezja przemyska).


Po wyborach podsumowaliśmy działania organizowane przez KSM na terenie naszego kraju. Wieczorem, po trudnym dniu, pełnym obrad i dyskusji odbył się bal karnawałowy. Lecz zanim zaczęliśmy bawić się na parkiecie, uczestniczyliśmy we Mszy Świętej sprawowanej przez rektora WSD w Drohiczynie – ks. prof. dr hab. Tadeusza Syczewskiego.


Niedzielę rozpoczęliśmy Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. Biskupa Henryka Tomasika, opiekuna KSM z ramienia Konferencji Episkopatu Polski. Homilię wygłosił ks. Biskup Antoni Dydycz, ordynariusz drohiczyński.
Jak zawsze, czas spotkania z Zarządami całej Polski minął bardzo szybko. Mamy nadzieję, że zaowocuje on nowymi pomysłami i działaniami w diecezji. Nowemu Prezydium życzymy błogosławieństwa Bożego i zapału do dalszej pracy na rzecz Stowarzyszenia.


Paulina Michalewicz
Sekretarz Zarządu Diecezjalnego
KSM Diecezji Pelplińskiej