Szkolenie III stopnia 2015-sprawozdanie

W dniach 12-14 czerwca 2015 roku odbyło się w Pelplinie szkolenie III stopnia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Uczestniczyli w nim przedstawiciele siedmiu oddziałów i kół, pragnący zostać liderami Stowarzyszenia.
Szkolenie rozpoczęło się od udziału we mszy świętej, podczas której udzielono święceń diakonatu klerykom pelplińskiego seminarium. W trakcie szkolenia uczestnicy wzięli udział w warsztatach dotyczących komunikacji interpersonalnej i sporządzania pism urzędowych, uczyli się opracowywać konspekty spotkań, zapoznawali się z postacią św. Stanisława Kostki, a także z zadaniami Zarządu Diecezjalnego i Kierownictwa Oddziału.
Szkolenie zakończyło się w niedzielę, udziałem we mszy świętej w bazylice katedralnej.

Bogna Haftka
skarbnik Zarządu Diecezjalnego