Szkolenie przed przyrzeczeniem - sprawozdanie

W dniach 21-23.10.2016 r. odbyły się w Pelplinie szkolenie przed przyrzeczeniem oraz szkolenie liderskie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 22 młode osoby pragnęły poszerzyć swoją wiedzę na temat KSM-u, aby później stać się jego pełnoprawnymi członkami. Natomiast 6 kolejnych osób zgłosiło swoją gotowość do działalności na szczeblu diecezjalnym. 

Podczas poszczególnych spotkań uczestnicy, chcący złożyć przyrzeczenie w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, mogli się dowiedzieć m.in. jakie mają prawa i obowiązki, poszerzyć wiedzę na temat struktur organizacyjnych Stowarzyszenia oraz uświadomić sobie, że są odpowiedzialni zarówno za Kościół, jak i za Ojczyznę. Liderzy natomiast pogłębili swoją wiedzę w zakresie działalności Zarządu Diecezjalnego oraz komunikacji interpersonalnej. Ponadto doskonalili umiejętność przygotowania i prowadzenia spotkań formacyjnych, które przeprowadzili z pozostałymi uczestnikami szkolenia. 

Po niedzielnej Eucharystii w Katedrze Pelplińskiej nadszedł czas, aby się rozstać. Mamy nadzieję, że spotkamy się ponownie za niecały miesiąc na Zjeździe Diecezjalnym, podczas którego uczestnicy szkolenia złożą uroczyste przyrzeczenie.

Delegat do Krajowej Rady
KSM Diecezji Pelplińskiej 
Anna Kużyńska