Rada Diecezjalna 2017

W dniach od 17 do 19 marca 2017 roku odbyła się Rada Diecezjalna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej, w której udział wzięło 39 osób z 15 oddziałów kół. Nasze spotkanie tradycyjnie rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kościele Bożego Ciała, którą poprzedziła Droga Krzyżowa. Po powitaniu udaliśmy się na spotkania w okręgach, na których omawialiśmy między innymi ostatnie aktywności podejmowane przez członków poszczególnych oddziałów naszego Stowarzyszenia. Później nastąpił czas integracji obecnych, co przysporzyło wszystkim wiele radości. Po modlitewnym wyciszeniu udaliśmy się do łóżek.

Sobota obfitowała w wiele wrażeń. Po Mszy Świętej w pelplińskiej katedrze wysłuchaliśmy konferencji dotyczących rocznicy objawień fatimskich, inicjatyw diecezjalnych i ogólnopolskich, 25-lecia KSM DP oraz funduszy oddziałowych. W obradach poruszyliśmy także temat zwiększenia ilości członków Stowarzyszenia. Pod wieczór, chcąc odpocząć od poważnych tematów, udaliśmy się na spacer po Pelplinie, uatrakcyjniony przygotowanymi przez Zarząd Diecezjalny zadaniami. Zmęczeni, ale szczęśliwi mogliśmy zakończyć dzień adoracją krzyża.

Ostatni dzień naszej Rady uwieńczyła Msza Święta w bazylice katedralnej w Pelplinie, po której z nową energią mogliśmy wrócić do naszych parafii. Liczymy, że ten czas pracy i modlitwy zaowocuje w przyszłości.

 

Krzysztof Bartoszewski

Zastępca Sekretarza

ZD KSM DP