Jubileusz 25-lecia KSM DP

Za nami niezwykle ważne dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej dni. W miniony weekend w Pelplinie przeżywaliśmy nie tylko coroczny Zjazd Diecezjalny, który jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia na poziomie diecezjalnym, ale i wyjątkowe święto, jakim jest 25. jubileusz działalności KSM w naszej diecezji. Ponadto, jak co roku, kandydaci na członków zwyczajnych KSM złożyli podczas uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Katedralnej w Pelplinie przyrzeczenie, dzięki któremu zostali pełnoprawnymi członkami Stowarzyszenia.

Zjazd Diecezjalny rozpoczął się 24 listopada br. o 16:00. Po rejestracji uczestników i kolacji (wszak umysł człowieka głodnego pracuje mniej wydajnie) przystąpiliśmy do obrad. Po odśpiewaniu hymnu i odpowiedzi „GOTÓW” na zawołanie, by „przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie” zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym Stowarzyszenia, podsumowującym ostatni rok jego działalności. Poznaliśmy też kalendarz formacyjny na rok 2018,. Koło Kleryckie KSM przedstawiło również swój pomysł na temat rekolekcji zimowych – „Do wyższych rzeczy jestem stworzony”, zainspirowany życiorysem i słowami św. Stanisława Kostki – jednego z patronów Stowarzyszenia, którego 450. rocznicę śmierci będziemy przeżywać w przyszłym roku. Dzień zakończyliśmy wspólną modlitwą wieczorną, choć do późnych godzin nocnych trwały jeszcze ostatnie przygotowania przed sobotnimi uroczystościami.

Poranek 25 listopada był kontynuacją obrad. Obecni na Zjeździe przedstawiciele oddziałów mogli zapoznać się z programem formacyjnym przygotowanym przez współpracującą z Konferencją Episkopatu Polski Krajową Radę ds. Duszpasterstwa Młodzieży, której znaczną część stanowią przecież przedstawiciele KSM. Rozdano pomocne przy realizacji programu materiały. Następnie oddział z parafii św. Józefa w Tczewie przedstawił swój pomysł na temat rekolekcji zimowych – „Jaki mamy teraz plan”, dotyczący powołania.

Kolejnym ważnym punktem obrad było przedstawienie kandydatów i wybory do Zarządu Diecezjalnego. Rezygnację z pracy w nim złożyli dotychczasowa sekretarz Agnieszka Dzięgielewska i delegat do Krajowej Rady KSM, pełniący ostatnio obowiązki prezesa Piotr Kopa Ostrowski. Agnieszce i Piotrowi za ich wkład w działalność Stowarzyszenia składamy serdeczne Bóg zapłać i życzymy powodzenia na wszelkich polach działania w ich życiu. Wierzymy, że nadal pozostaną blisko KSM.

Skład Zarządu Diecezjalnego uzupełnili: Angelika Dzięgielewska, Aleksandra Samula, Małgorzata Zakrzewska, Natalia Kuchta i Agata Wasielewska. W głosowaniu udział wzięły 34 osoby z 19 oddziałów. Kandydatkom dziękujemy za podjęcie odpowiedzialności za działalność Stowarzyszenia i życzymy owocnej i błogosławionej pracy w Zarządzie.

Zagłosowano również nad tematem rekolekcji zimowych. W głosowaniu jawnym zwyciężył temat zaproponowany przez Koło Kleryckie przy WSD w Pelplinie.

Na 15:00 wspólnie udaliśmy się do katedry, by wziąć udział w uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji, Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny. 24 kandydatów złożyło uroczyste przyrzeczenie:

 „Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobrze ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.”

i zostało członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Na znak przynależności do KSM-u nowozaprzysiężeni członkowie otrzymali legitymacje i odznaki, będące symbolami tożsamości KSM-owiczów. Dziękujemy im za podjęcie tej odpowiedzialnej decyzji i odpowiedzenie „GOTÓW” na Boże wezwanie.

Po Mszy Świętej w Bibliotece Diecezjalnej im. Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie odbyła się uroczysta gala z okazji 25. jubileuszu działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej. Opowiedziano na niej historię KSM-u, wysłuchano świadectw członków, którzy dzięki byciu częścią wspólnoty są dziś szczęśliwymi ludźmi realizującymi swoje powołania – nie tylko do kapłaństwa czy życia zakonnego, ale także do małżeństwa. Podziękowano także ks. Antoniemu Bączkowskiemu, który przez wszystkich 25 lat działalności Stowarzyszenia w naszej diecezji pełnił funkcję asystenta diecezjalnego, zawsze wspierając młodzież dobrą radą i słowem, dając jej swą obecność i pomagając rozwijać działalność KSM-u. Za te wszystkie lata, podczas których jak nikt inny, ks. Bączkowski był z naszą wspólnotą związany, z całego serca dziękujemy. Życzymy również błogosławieństwa Bożego na dalsze lata posługi kapłańskiej.

Decyzją JE Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny nowym asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej został ksiądz Piotr Lipkowski, dotychczasowy Zastępca Asystenta. Życzymy wielu łask Bożych, dzięki którym z pewnością będzie ksiądz doskonale sprawował tę odpowiedzialną funkcję.

Galę swym śpiewem uświetnił zespół Quo Vadis, za co składamy nasze wyrazy wdzięczności. Słowa podziękowania kierujemy również do dyrektora Biblioteki Diecezjalnej, ks. Krzysztofa Kocha, za możliwość zorganizowania uroczystości właśnie w tym pięknym miejscu.

Po części formalnej nastąpił długo wyczekiwany jubileuszowy bal. Rozpoczęta smakowitą kolacją zabawa odbyła się w Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie. Za tę możliwość serdecznie dziękujemy pani dyrektor Lucynie Bielińskiej.

Zabawa trwała kilka godzin. Była pełna radości, tańca, śmiechu, wspólnych rozmów i wspomnień. Te ostatnie inspirowało często przeglądanie udostępnionych z tej wyjątkowej okazji kronik Stowarzyszenia. Członkowie i sympatycy KSM-u bawili się przy ponadczasowej radosnej muzyce, a ich największy chyba entuzjazm wzbudziła tzw. belgijka – taniec integracyjny, będący elementem prawie wszystkich zabaw tanecznych naszej wspólnoty. Wygłodniali uczestnicy przyjęcia skosztowali również okolicznościowego truskawkowego tortu. Pogodny i żywiołowy nastrój był ukoronowaniem wspaniałego jubileuszu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej, pokazując, że jako wspólnota chcemy i lubimy spędzać razem czas, dzielić chwile nie tylko poważne i uroczyste, ale także radosne i spontaniczne, co nie powinno nikogo dziwić w środowisku młodzieży. Mamy nadzieję, że ta młodzież przez całe życie trwać będzie przy wartościach, na których opiera się KSM.

Nie sposób wymienić nie tylko tych, którzy przyczynili się do rozwoju Stowarzyszenia przez te 25 lat, ale również i tych, dzięki których pracy mogliśmy świętować tak piękny jubileusz. Wszystkich ich jednak polecamy Bogu, dziękując za ich zaangażowanie i okazane nam serce. Za to, że odpowiedzieli „GOTÓW”, składamy serdeczne Bóg zapłać.

Agata Wasielewska

Członek ZD