XXVII Zjazd Diecezjalny

Zjazd Diecezjalny

 

W dniach 23-25 listopada br. w Pelplinie odbył się XXVII Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele 14 oddziałów i kół. Tradycyjnie termin Zjazdu pokrywał się ze świętem patronalnym naszego Stowarzyszenia – Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata.

          Zjazd rozpoczęliśmy wspólną Mszą Świętą. Po posiłku duchowym przyszedł czas na fizyczny – w Zespole Szkół nr 1, gdzie spędziliśmy ten weekend, zjedliśmy smakowitą kolację, a następnie wzięliśmy udział w grach i zabawach integracyjnych, by lepiej się poznać. Tego wieczoru przestawiono też sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Diecezjalnego przez ubiegły rok, omówiono także część akcji, w które nasze Stowarzyszenie zaangażowało się lub uczyni to w najbliższym czasie.

          W sobotę po wspólnej modlitwie i śniadaniu przeszliśmy do dalszej części obrad. W tym roku zakończyła się XIII kadencja Zarządu Diecezjalnego. Zjazd udzielił ustępującym absolutorium i w tajnym głosowaniu wybrał Zarząd na kadencję XIV. W pierwszej turze najwięcej głosów uzyskali Kinga Bartoszewska, Bogna Haftka i Krzysztof Bartoszewski. Spośród tych trzech osób ksiądz biskup Ryszard Kasyna wskaże prezesa KSM Diecezji Pelplińskiej na najbliższe dwa lata. Zarząd uzupełnią wybrane w drugiej turze Małgorzata Zakrzewska i Julia Łangowska.

          W tym roku utworzono także Komisję Rewizyjną w składzie: Aleksandra Samula, Agata Wasielewska i Dawid Konkel. Komisja będzie pełnić wobec Zarządu rolę kontrolno-wspierającą.

          Tym, których nasi KSM-owicze obdarzyli zaufaniem, gratulujemy i życzymy światła Ducha Świętego, by Jego dary pomagały im wypełniać obowiązki. Równocześnie za zaangażowanie i koordynowanie działań Stowarzyszenia przez ostatnie dwa lata dziękujemy Zarządowi XIII kadencji: Bognie Haftce, Piotrowi Kopie Ostrowskiemu, Agnieszce Dzięgielewskiej, Weronice Chmist, Kindze Bartoszewskiej i Krzysztofowi Bartoszewskiemu, którzy ją zaczęli oraz Agacie Wasielewskiej, Natalii Kuchcie, Aleksandrze Samuli, Małgorzacie Zakrzewskiej i Angelice Dziegielewskiej, które uzupełniły skład ZD po roku.

          W następnej części obrad wybrano tematy rekolekcji. Wiemy już, że zimą spotkamy się w dniach 9 - 13 lutego pod hasłem "Ty druha we mnie masz", a latem w dniach 22 - 30 czerwca pod hasłem "Chcę być jak...".

Po południu podczas pracy w grupach, zebraliśmy wiele pomysłów na przygotowanie corocznej Rady Diecezjalnej. Poznaliśmy również kalendarz formacyjny na najbliższy rok, aby chętni do uczestnictwa w wydarzeniach diecezjalnych i krajowych KSM-owicze już teraz mogli rezerwować sobie ważne terminy. Było też miejsce na wolne wnioski uczestników Zjazdu.

          Wieczorem, radując się z obecności każdego z nas, wzięliśmy udział w zabawie tanecznej, do której dołączyli pelplińscy wolontariusze, pomagający nam m. in. w przeprowadzeniu akcji „Polak z sercem”. Dzień zakończyliśmy adoracją krzyża, podczas której mogliśmy przygotować się do obchodów naszego święta patronalnego.

          W niedzielę nastąpił punkt kulminacyjny Zjazdu - Msza Święta, podczas której 16 dotychczasowych kandydatów z trzech oddziałów – przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. W Tczewie, Matki Boskiej Fatimskiej w Chojnicach oraz Przemienienia Pańskiego i NMP Królowej Polski w Somoninie – a także trzech kleryków z Koła przy Wyższym Seminarium Duchownym złożyło uroczyste Przyrzeczenie, stając się pełnoprawnymi członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Przyjmując do wspólnoty nowych młodych ludzi, pragnących przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie, zakończyliśmy nasze coroczne święto.

Agata Wasielewska

Zastępca Prezesa Zarządu Diecezjalnego