Zebranie Krajowej Rady KSM w Wałbrzychu 2019

Gdy po Mszy wszyscy głośno odśpiewaliśmy hymn naszego Stowarzyszenia, serce biło mi mocniej ze świadomością tego, jak piękny jest KSM – relacjonuje Kacper Osika z diecezji tarnowskiej.

Mszą Świętą i Adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele p.w. Wzniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży rozpoczęli w piątek 27.09 Sesję Zarządów Diecezjalnych i zebranie Krajowej odbywające się w Wałbrzychu. Czy jesteśmy gotowi, by swoją młodość, a nie się przez nią prześlizgnąć? – to pytanie zadane podczas homilii ks. dra Andrzeja Lubowickiego, Asystenta Generalnego KSM, miało towarzyszyć pracy podczas całego spotkania.

Uroczystym odśpiewaniem hymnu i przedstawieniem delegacji poszczególnych diecezji zainaugurowano obrady. W piątkowy wieczór omówiono też ostatnie inicjatywy, w które Stowarzyszenie było zaangażowane, takie jak Przerwany Marsz, Akademia Służby i Rozwoju na Śnieżnicy czy akcja #sprzątaMY. Kluczowym elementem było wystosowanie przez Krajową Radę Oświadczenia KSM w sprawie profanacji wizerunku Matki Bożej przez Nergala.

Kolejny dzień obrad uczestnicy rozpoczęli jutrznią i wysłuchali słowa Asystenta Generalnego dotyczącego brania odpowiedzialności. Po wystąpieniu organizacyjnym Patryka Czecha, Przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady, jej członkowie pracowali w grupach nad pięcioma tematami Manifesto KSM: Wspólnotą, Służbą, Apostolstwem, Patriotyzmem i Duchowością. Podczas obrad między innymi zaprezentowano też aplikację DOBRA czy zainaugurowano drugą edycję akcji „Polak z sercem!”.

Prace w grupach tematycznych były bardzo cenne – mówi Kamila Ciupińska, Prezes Zarządu Diecezjalnego Archidiecezji Krakowskiej. – Pozwoliły nie tylko na wymianę doświadczeń i diagnozowanie problemów, ale także szukanie rozwiązań, które przydadzą się w każdej diecezji.

Centralnym punktem w sobotnim planie była Eucharystia pod przewodnictwem bpa Ignacego Deca, który przekonywał, że świętość jest dostępna dla wszystkich, także młodych.

Uczestnicy Sesji Zarządów wzięli także udział w Seminarium Środowiska Młodzieży na temat „Ekologia a kształtowania współczesnej przestrzeni społecznej”, podczas którego wysłuchali wystąpień ekologicznych o. Stanisława Jaromiego i p. Pawła Górskiego.

Podczas spotkania nie zabrakło także chwili na integrację i zwiedzanie okolicy – w sobotę wieczorem, po napiętym dniu, zorganizowano zwiedzanie podziemnego miasta Osnówka.

Niedziela była dniem podsumowania: ostatnie punkty obrad dotyczyły między innymi współpracy z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia, rozpoczęcia prac nad wdrażaniem nowego Statutu w diecezjach oraz aktualizacją regulaminów. Na kolejne zebranie Krajowej Rady w Porszewicach zaprosili gospodarze z archidiecezji łódzkiej.

Tego dnia wzięliśmy też udział w Eucharystii, podczas której ks. dr Dariusz Kowalczyk z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zachęcał do właściwego ustawienia priorytetów. Wszyscy uczestnicy wracali do swoich diecezji ze słowami św. Augustyna, że kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym miejscu.

Z diecezji pelplińskiej w spotkaniu wzięli udział: ks. Piotr Lipkowski – Asystent Diecezjalny, Kinga Bartoszewska – Prezes Zarządu, Julia Łangowska – Sekretarz i Aleksandra Samula – Przewodnicząca Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej oraz Sekretarz Prezydium Krajowej Rady KSM.