Sprawozdanie z XXVIII Zjazdu Diecezjalnego

Sprawozdanie ze Zjazdu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej

Pelplin, 22-24.11.2019 r.

 

            W dniach 22-24.11.2019 r. w Pelplinie odbył się Zjazd Diecezjalny KSM naszej diecezji. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 16 oddziałów i kół.

Zjazd rozpoczął się od wspólnej Mszy świętej. Podczas pierwszego bloku obrad przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności Zarządu Diecezjalnego, sekretarz ZD, Julia Łangowska, ogłosiła swoją rezygnację ze stanowiska, a następnie przedstawiono dwóch kandydatów do Zarządu: Natalię Kuchtę oraz kl. Rafała Okroja. Po modlitwach wieczornych zakończono oficjalną część pierwszego dnia Zjazdu.

            Kolejny dzień rozpoczęto od modlitwy, którą poprowadzili klerycy z koła KSM przy Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. W drugim bloku obrad prezes ZD Kinga Bartoszewska wygłosiła przemówienie organizacyjne. Podsumowano akcję Kartka na DOM, podziękowano oddziałom, które zaangażowały się w inicjatywę, przedstawiono stan zbiórki, ogłoszono drugą edycję oraz przedstawiono sytuację związaną z Domem. W związku z akcją Polak z sercem podziękowano oddziałom zaangażowanym w nią w tym roku oraz ogłoszono dalsze etapy akcji. Przekazano informację o przyjęciu przez Konferencję Episkopatu Polski nowego statutu KSM oraz omówiono zmiany, które w nim zaszły. Przegłosowano jednogłośnie uchwałę o finansowaniu Zarządu Diecezjalnego, zaproszonej przez nich kadry oraz Komisji Rewizyjnej. Sekretarz Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej, Dawid Konkel, ogłosił swoją rezygnację ze stanowiska. Następnie przedstawiono kolejnych kandydatów do Zarządu: Agnieszkę Dzięgielewską oraz Dawida Konkela. Ze względu na braki w Komisji Rewizyjnej przedstawiono również kandydatów do niej: Julię Łangowską oraz Krzysztofa Bartoszewskiego. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności oraz zgłosiła wniosek o przyznanie absolutorium Zarządowi Diecezjalnemu, który został przyjęty jednogłośnie. W wyborach do Zarządu wybrano Agnieszkę Dzięgielewską, Natalię Kuchtę, Dawida Konkela oraz kl. Rafała Okroja. W wyborach do Komisji wybrano Krzysztofa Bartoszewskiego. W trakcie Mszy świętej uroczyste przyrzeczenie złożyły trzy kandydatki do Stowarzyszenia. W trzecim bloku obrad Zjazd Diecezjalny, spośród 9 zgłoszonych, wybrał temat rekolekcji zimowych: Miłość ponad wszystko. Przegłosowano również przeprowadzenie rekolekcji letnich pod tematem: Chcę być jak….  Członkowie KSM zostali również zaproszeni na cykl szkoleń Lider Środowiska Młodzieży, organizowany przez ogólnopolski KSM. Przedstawiono także projekt Młodzi 4.0, czyli platformę, która ma skupiać KSM-owiczów z całej Polski. W projekcie uwzględnione są też szkolenia różnego typu. Pozostając w tematach multimedialnych przedstawiono również aplikację Dobra, która przedstawia informacje na temat inicjatyw, diecezji, organizowanych konkursów itp. Zaprezentowano ofertę wydawnictwa Gotów!. Przegłosowano uchwałę dotyczącą nowego planu formacji kandydatów. Przedstawiono również kalendarz formacyjny na rok 2020. Następnie przegłosowano uchwałę dotyczącą powstania sekcji, które będą wspierać Zarząd Diecezjalny: medialną, formacyjną, artystyczną i charytatywną. Odbyła się także dyskusja na temat formacji w oddziałach oraz zaprezentowano materiały pomocnicze. Ogłoszono powstanie konta KSM DP na Instagramie: ksm_pelplin, na którym będą pojawiać się relacje z wydarzeń. Po modlitwach wieczornych zakończono najbardziej intensywny dzień zjazdu.

            Trzeciego dnia obchodziliśmy nasze święto patronalne: Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej w bazylice. Po niej wszyscy wrócili do domów.

Julia Łangowska

Lider diecezjalny