Rada Diecezjalna 2020

Dnia 7 marca 2020r. w Kartuzach odbyła się Rada Diecezjalna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej. W Wydarzeniu uczestniczyło 38 osób z 15 oddziałów.

Swoje spotkanie rozpoczęliśmy Eucharystią w kościele pw. św. Wojciecha w Kartuzach.

 

Zaraz po Mszy Świętej udaliśmy się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr. 2, gdzie rozpoczęliśmy nasze obrady. Mieliśmy okazję wysłuchać sprawozdania z Sesji Zarządów Diecezjalnych w Porszewicach i poruszyliśmy temat składek członkowskich. Asystent Diecezjalny, ksiądz Piotr Lipkowski zwrócił naszą uwagę na rolę księży asystentów w naszych oddziałach.

 

Po krótkiej przerwie pomodliliśmy za naszych rodaków mieszkających na Ukrainie i Białorusi w ramach akcji “Polak z Sercem”. Omówiony został regulamin dotyczący sekcji działających przy Zarządzie Diecezjalnym oraz program formacyjny, którego jednym z celów jest przygotowanie do 30-lecia reaktywacji Stowarzyszenia po wojnie.

 

Posileni pysznym obiadem mogliśmy wysłuchać, jakie inicjatywy i wydarzenia dla młodzieży będą organizowane w najbliższym czasie w naszej diecezji. Lider Diecezjalny, Julia Łangowska, przedstawiła trasę Rajdu Rowerowego. Mogliśmy też zobaczyć projekt nowej strony internetowej stworzony przez jednego z członków naszego diecezjalnego KSM-u.  Zostaliśmy zaproszeni do udziału w kolejnej edycji akcji “Kartka na dom”.

 

Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia, ksiądz Marek Rekowski, asystent oddziału działającego w Bytowie, opowiedział o nowej formie rekolekcji letnich naszego Stowarzyszenia, które odbędą się w lipcu. Ostatnią kwestią poddaną pod dyskusję było ustalenie formy tegorocznego Zjazdu Diecezjalnego.

 

Nasze spotkanie zakończyliśmy nieszporami. Dziękujemy wszystkim oddziałom, których delegacje zjawiły się na Radzie, a zwłaszcza organizatorom wydarzenia, KSM-owiczom z oddziału w Kartuzach, jest to wyraz zaangażowania w rozwój naszego Stowarzyszenia.

 

Agnieszka Dzięgielewska

Delegat na Krajową Radę KSM DP