XX Zjazd Diecezjalny - zaproszenie

      Zapraszamy prezesów i delegatów na XX Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej. Zaczynamy w piątek 18 listopada o godz. 17.00 (Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Sambora 5).
     W niedzielę 20 listopada - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. O godz. 10.00 zapraszamy wszystkich KSM-owiczów wraz z księżmi asystentami do Katedry Pelplińskiej na uroczystą mszę świętą, podczas której grupa młodych ludzi złoży przyrzeczenie, aby stać się pełnoprawnymi członkami Stowarzyszenia. Następnie w auli Wyższego Seminarium Duchownego odbędzie się podsumowanie i zakończenie Zjazdu.
 

Serdecznie zapraszamy!

Pierwsze spotkanie ZD - X kadencji

            W miniony weekend, w dniach 11-12 grudnia 2010 w Pelplinie odbyło się spotkanie, podczas którego ukonstytuował się nowy Zarząd Diecezjalny. Ksiądz Biskup Diecezjalny na funkcję Prezesa powołał Paulinę Gresztę, która na Zastępcę prezesa wybrała Justynę Lihs. Członkiem delegatem na Krajową Radę KSM został więc Marcin Kajzer. Pozostały skład przedstawia się następująco: Skarbnik – Sebastian Jaworski, Sekretarz – Aleksandra Samula, Zastępca sekretarza – Agata Borowiak.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyły także Justyna Wołoszyn i Marta Buchowska. Bardzo im dziękujemy za pomoc i rady, których nam udzieliły. Swoją obecnością wspierał nas oczywiście nasz Asystent Diecezjalny ks. Antoni Bączkowski.

            Od samego początku Zarząd zabrał się do pracy. Zaczęliśmy od podziału swoich funkcji oraz okręgów, za które jesteśmy odpowiedzialni (szczegóły w ostatnim komunikacie).  Jednym z ważnych punktów spotkania było planowanie rekolekcji w Lubichowie, w czym pomaga nam Kleryckie Koło KSM, na czele z prezesem - kl. Markiem Szynkowskim. Tematem rekolekcji będzie: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Serdecznie zapraszamy wszystkich KSM-owiczów i sympatyków naszego Stowarzyszenia. Mamy nadzieję na waszą liczną obecność.

 

                                   

Nowy Zarząd

 

 

 

 

W niedzielę, po mszy świętej spotkaliśmy się w Katedrze z ks. Biskupem Janem Bernardem Szlagą.

Aleksandra Samula

 

Czas Adwentu, radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa, jest okazją do zatrzymania się i refleksji nad byciem dla drugiego człowieka. Radość z przyjścia Zbawiciela niech skłania nas do stawania się bratem lub siostrą dla naszych bliźnich. Z miłością i wiarą, którą napełnia nas Boży Syn, głośmy tą Dobrą Nowinę.

XIX Zjazd Diecezjalny

W dniach 19-21 listopada w Pelpinie odbył się XIX Zjazd Diecezjalny. Było to najważniejsze spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej, które było wyjątkowe z kilku względów: po pierwsze Zjazd Diecezjalny, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia dokonał wyboru nowego Zarządu Diecezjalnego na kolejną, dwuletnią kadencję; po drugie 13-cioro z nas, dzięki wcześniejszemu uczestnictwu w szkoleniu, dostąpiło zaszczytu złożenia uroczystego przyrzeczenia służby Bogu Ojczyźnie oraz ludziom postępując według zasad i ideałów Katolickiego Stowarzyszenia; po trzecie była to okazja do wspólnego świętowania uroczystości patronalnej naszego Stowarzyszenia – uroczystości Chrystusa Króla wszechświata, które kończy niejako rok liturgiczny; po czwarte była to możliwość wymiany wspólnych, całorocznych doświadczeń i podsumowania całego roku działalności. Nasze spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 17.30 od odśpiewania hymnu i przywitania wszystkich przybyłych delegatów z 29 oddziałów. Następnie tuż po kolacji odbyły się obrady, w trakcie których przedstawiono prezentacje tematów do rekolekcji oraz zaprezentowały się osoby kandydujące do Zarządu Diecezjalnego, a były to: Agata Borowiak (par św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim), Paulina Greszta (par. Najświętszej Maryi panny Królowej Polski w Lęborku), Sebastian Jaworski (par. św. Józefa w Tczewie), Marcin Kajzer (par. św. Elżbiety w Pinczynie), Justyna Lihs (oddział Hopowo) i Aleksandra Samula (par. św. Józefa w Tczewie). Z pośród tych osób delegaci dokonali wyboru nowych władz stowarzyszenia. W wyniku tajnego głosowania wybrano 3 osoby, których kandydatury zostaną przedstawione JE ks. Biskupowi Diecezjalnemu Janowi Bernardowi Szladze, który dokona wyboru nowego Prezesa Zarządu Diecezjalnego X. kadencji. Osoby wybrane przez Zjazd to: Paulina Greszta, Justyna Lihs i Marcin Kajzer. Nim dokonano wyboru nowego Zarządu swoje sprawozdania z działalności przedstawił ustępujący Zarząd IX. Kadencji, który na skutek głosowania delegatów uzyskał większościowe poparcie okazane przez udzieleniu mu absolutorium. Podczas sobotniego przedpołudnia wszyscy uczestniczyliśmy w diecezjalnej konferencji, której tematem były rozważania odnoszące się do zapładniania metodą „In vitro”. Zaproszeni goście kolejno wygłosili swoje konferencje, po czym udaliśmy się na wspólną Eucharystię. Zjazd zakończył się uroczysta Mszą świętą w Katedrze Diecezjalnej pod przewodnictwem księdza asystenta diecezjalnego – ks. Antoniego Bączkowskiego, który po wygłoszeniu homilii przewodniczył ceremonii składania przyrzeczenia przez kandydatów, którymi byli: Agata Borowiak par Św. Wojciecha Starogard Gdański, Monika Buczyńska par. NSPJ Starogard Gdański, Agata Elgert par. NNMP Hopowo, Karol Fanslau par. NSPJ Starogard Gdański, Ewa Gdaniec par. JCKW Starogard Gdański, Dariusz Grzyb WSD Pelplin, Sebastian Jaworski par. Św. Józef Tczew, Piotr Kopa Ostrowski par. NSPJ Starogard Gdański, Paulina Michalewicz par. NNMP Hopowo, Anna Skierka par Sw. Anny Grabowo Kościerskie, Małgorzata Specht par NSPJ Starogard Gdański, Marcin Woelke koło WSD Pelplin, Anna Zielka par. Św. Józef Tczew. Wszyscy ci KSMowicze otrzymali z rąk prezesa Justyny Wołoszyn legitymacje i znaczki członkowskie. Całość Zjazdu zakończyła się w auli WSD gdzie przy śpiewie zespołu Kanaan ze Skarszew wręczono dekrety powołania nowych oddziałów, podziękowania za organizacje inicjatyw diecezjalnych oraz wyróżnienia dla sportowców, którzy w ciągu dwóch minionych lat reprezentowali naszą Diecezję w Ogólnopolskich zawodach sportowych. Nie zabrakło też podziękowań dla ustępującego zarządu, które skierowano na ręce prezesa. Dziękujemy jeszcze raz za to wszystko, co wypracował i Stworzył Zarząd IX kadencji, życzymy Bożej opieki w dalszym życiu, a nowo wybranemu Zarządowi X. kadencji życzymy wielu pomysłów i nieskończonego zapału do działania na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej.

Mc

XVIII-lecie reaktywowania KSM DP

 

Zaproszenie na Obchody XVIII rocznicy reaktywowania działalności

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży do Wiela.

 

 

Drodzy KSM-owicze!

Uważajcie, to nie kpiny,

osiemnaste urodziny KSM-u obchodzimy!

Do zabawy zapraszamy,

atrakcji dużo mamy.

Pośpiewamy, potańczymy

i wspólną modlitwą wszystko zakończymy

KSM to fajna sprawa, i modlitwa, i zabawa.

Osiemnaste urodziny

w dniach 29 - 31 października obchodzimy.

Już od piątku zaczynamy

i Was wszystkich zapraszamy.

W Wielu wszystko organizujemy,

tam zaprosić Was pragniemy.

 

Zapraszają:

Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej

oddział przy parafii p.w. św. Mikołaja we Wielu.

 

 

Dzień Papieski 2010

 

Włączmy się!

GOTÓW!