Rada Diecezjalna 2009

Rada Diecezjalna KSM 2009
17-19 kwietnia 2009

 „Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie” te słowa sb. Papieża Jana Pawła II przyświecały prezesom oddziałów parafialnych, którzy przyjechali do Pelplina na Radę Diecezjalną Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej. Na to coroczne spotkanie przybyło 34 uczestników z 23 parafii. W ramach rady spotkali się też księża asystenci. Było 12 księży i siostra zakonna – odpowiedzialni za formację w oddziałach parafialnych.

W czasie obrad rady oprócz spraw organizacyjnych dotyczących działalności KSM-u w diecezji poruszono bieżące sprawy Kościoła odnoszące się do młodzieży. Jednym z tematów formacyjnych było omówienie orędzia papieża Benedykta XVI skierowane do młodych z okazji XXIV Światowego Dnia Młodzieży. Ponadto  z ideą Światowych Dni Młodzieży związane były 2 konferencje poprowadzone przez ks. Mariusza Drogosza – zastępcy asystenta diecezjalnego oraz ks. Arkadiusza Ćwiklińskiego – diecezjalnego duszpasterza młodzieży. Prelekcje dotyczyły tematyki krzyża, a dokładniej symboliki poszczególnych wizerunków krzyża w tym samego Krzyża Światowych Dni Młodzieży, który został podarowany młodym ludziom przez papieża Jana Pawła II 22 kwietnia 1984 roku i towarzyszy obchodom Światowych Dni Młodzieży. W bieżącym roku mija 25 lat od tego wydarzenia.

Podczas rady mieliśmy radość spotkania z Ks. Biskupem Piotrem Krupą. Diecezjalny KSM pragnął w ten sposób uczestniczyć w obchodach 25-lecia sakry biskupiej naszego Biskupa Pomocniczego. Złożyliśmy na Jego ręce kwiaty oraz życzenia od całego Stowarzyszenia.

Rada zakończyła się Mszą świętą w pelplińskiej katedrze skąd prezesi rozjechali się do swoich oddziałów aby przekazać zdobyte tu informacje.

Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych w Pucku 2009

 Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych w Pucku


 W dniach od 20 do 22 lutego 2009 roku w Pucku odbyła się Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży połączona ze spotkaniem Krajowej Rady KSM oraz balem karnawałowym. Gospodarzem spotkania był KSM Archidiecezji Gdańskiej. Zarząd KSM Diecezji Pelplińskiej reprezentowali: prezes – Justyna Wołoszyn, zastępca prezesa – Maciej Dzwonkowski, członek delegat na Krajową Radę ­– Marta Buchowska, sekretarz – Grażyna Wysiecka, skarbnik – Kamil Świder oraz członek zwyczajny – Sylwin Ziorkowski oraz nasz Ksiądz Asystent Diecezjalny Antonii Bączkowski. 

 

Sesja rozpoczęła się w piątek wieczorem Mszą Świętą, a zakończyła w niedzielę obiadem. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy związane z działalnością KSM w Polsce oraz w poszczególnych diecezjach. Uczestnicy spotkania nawiedzili również Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza w Swarzewie oraz spotkali się z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Markiem Biernackim. W niedzielę Mszę Świętą odprawił Ksiądz Biskup Henryk Tomasik, przewodniczący Komisji do spraw Duszpasterstwa Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski, Krajowy Duszpasterz Młodzieży.

 

 Zarząd Diecezjalny KSM DP wraz z przyjaciółmi z Rzeszowa
       w czasie Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Diecezjalnych w Pucku

Zmarł ks. kan. Józef Empel

Śmierć i pogrzeb
ks. kanonika Józefa Empla

 W poniedziałek 29 grudnia 2008 roku dobiegła nas smutna wiadomość – zmarł ks. kan. Józef Empel (w 74 roku życia i 49 roku kapłaństwa), emerytowany proboszcz parafii Dziemiany. W piątek 2 stycznia 2009 roku o godzinie 11.00 odbył się pogrzeb ks. Kanonika.

Mimo, że odszedł od nas, to jego pamięć pozostanie żywa w sercach ludzi, którzy mieli szczęście Go spotkać. Zwłaszcza głęboko wyrył się w sercach członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej. Od 1992 roku corocznie przyjeżdżali oni do Dziemian aby tam przeżywać swoje spotkanie z Bogiem w czasie letniej formacji KSM. Zawsze otwarty, ciepły i niesłychanie skromny, bohater drugiego planu jak w czasie pożegnalnej Eucharystii wspominali koledzy i współpracownicy Ks. Kanonika.

Księże Proboszczu, Twoje kroki odcisnęły się nie tylko w Dziemianach lecz wszędzie gdzie byłeś. Zawsze z gorącym sercem służyłeś młodzieży. Trzeba było ogromnej odwagi, aby w czasach komunizmu z zabudowań gospodarczych uczynić ośrodek rekolekcyjny – Tobie się to udało. Byłeś nauczycielem dla Księży, dla których parafia Dziemiany była ich pierwszą parafią, wzorem kapłaństwa dla wikarych, którzy „przewinęli” się przez Twoją plebanię. Twoje życie i posługa kapłańska jest dla nas ciągle wzorem do naśladowania.

Dziękujemy Ci Ks. Kanoniku i do zobaczenia w Domu Ojca…

GOTÓW!

 

 Zarząd Diecezjalny i zasłużeni dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej w czasie 15-lecia KSM DP 

 

Ukonstytuowanie Zarządu IX kadencji

 

„W służbie Bogu i Ojczyźnie”
Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Diecezji Pelplińskiej IX kadencji

 

W piątek, 5 grudnia 2008 roku w Pelplinie odbyło się pierwsze po Zjeździe Diecezjalnym spotkanie nowo wybranego Zarządu Diecezjalnego. Było ono szczególne, gdyż było to spotkanie z Księdzem Biskupem Diecezjalnym Janem Bernardem Szlagą, a odbyło się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego. Towarzyszył nam asystent diecezjalny ksiądz Antoni Bączkowski. Podczas tej wizyty podziękowaliśmy za wszelką okazywaną dobroć, pomoc i troskę o KSM diecezjalny, a w dowód wdzięczności wręczyliśmy Księdzu Biskupowi kwiaty. Ksiądz Biskup wyraził nadzieję, że z radością będziemy spełniać powierzone nam zadania. A to co najważniejsze dla nas - wręczył dekret powołujący nowego Prezesa Zarządu Diecezjalnego. Spośród trójki kandydatów wybranych przez Zjazd Ksiądz Biskup Diecezjalny funkcję tę powierzył ponownie Justynie Wołoszyn. Spotkanie zakończyła wspólną fotografia.

Tego samego dnia miało miejsce ukonstytuowanie się Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej IX kadencji. Poszczególne funkcje pełnią:

Prezes – Justyna Wołoszyn (Pinczyn)
Zastępca prezesa – Maciej Dzwonkowski (Chojnice)
Skarbnik – Kamil Świder (Swarożyn)
Sekretarz – Grażyna Wysiecka (Skarszewy)
Zastępca sekretarza – Artur Eichmann (Dziemiany)
Członek delegat – Marta Buchowska (Lębork)
Członek zwyczajny – Sylwin Ziorkowski (Swarożyn)

 Jednak Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to nie tylko praca w Zarządzie Diecezjalnym. Liczymy na Waszą modlitwę i wsparcie w dalszym rozwijaniu naszego Stowarzyszenia. Zatem wszyscy na wezwanie: „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – GOTÓW?” odpowiedzmy głośnym: GOTÓW!!!

Artur Eichmann - z-ca sekretarza
Grażyna Wysiecka - sekretarz

 

 

 

XVII Zjazd Diecezjalny 2008

Wspaniała zimowa aura i rozgrzane serca młodych ludzi, zrzeszonych w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży zawitały w dniach 21 – 23 listopada 2008 r. do Pelplina – w tych to właśnie dniach odbył się XVII Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, który zgromadził aż 90 osób reprezentujących 38 oddziałów parafialnych i kół środowiskowych KSM działających w naszej diecezji. Był to dla wszystkich czas intensywnej pracy, a jednocześnie nabrania nowych sił i pomysłów do dalszej pracy formacyjnej.

Zapraszam również do dzielenia się wrażeniami na naszym FORUM.

XVII Zjazd Diecezjalny
Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Pelplińskiej

 

 

Wspaniała zimowa aura i rozgrzane serca młodych ludzi, zrzeszonych w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży zawitały w dniach 21 – 23 listopada 2008 r. do Pelplina – w tych to właśnie dniach odbył się XVII Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, który zgromadził aż 90 osób reprezentujących 38 oddziałów parafialnych i kół środowiskowych KSM działających w naszej diecezji. Był to dla wszystkich czas intensywnej pracy, a jednocześnie nabrania nowych sił i pomysłów do dalszej pracy formacyjnej.

 

Rozpoczęcie Zjazdu miało miejsce w piątek. Zaczęliśmy wspólną Mszą świętą w kaplicy seminaryjnej, a po niej odśpiewaliśmy hymn KSM. W trakcie Zjazdu, podczas spotkania w okręgach mogliśmy wymienić się swoim doświadczeniem pracy w KSM- ie. Jest to bardzo budujące, kiedy słyszymy ile młodych ludzi czynnie uczestniczy w życiu Kościoła. Zjazd jest też spotkaniem, podczas którego planujemy działalność naszego Stowarzyszenia na kolejny rok, dlatego między innymi wybraliśmy tematy rekolekcji letnich i zimowych oraz został nam przedstawiony kalendarz pracy na 2009 rok.

 

W Kościele katolickim trwa obecnie Rok Jubileuszowy z okazji dwutysiąclecia narodzenia świętego Pawła Apostoła, dlatego też na Zjeździe swoją obecnością zaszczycił nas moderator Dzieła Biblijnego w naszej diecezji - ks. prałat Józef Pick, który poprowadził dla nas konferencję pod tytułem „Święty Paweł – Apostoł Narodów”. Podsumowaniem zdobytej wiedzy na temat życia i działalności Świętego był konkurs wiedzy wśród uczestników Zjazdu. Zwycięzcą został Sebastian Chylewski z Tucholi (parafia p.w. Bożego Ciała).

 

Tegoroczne spotkanie było także podsumowaniem 2-letniej kadencji Zarządu Diecezjalnego i Komisji Rewizyjnej, dlatego mieliśmy okazję wysłuchać sprawozdań z działalności tych dwóch organów. W sobotnie popołudnie wszyscy udaliśmy się do Kurii Diecezjalnej i dokonaliśmy wyborów nowego Zarządu Diecezjalnego na kolejne 2 lata.

 

Niedziela, ostatni dzień Zjazdu był dniem szczególnym dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Tego dnia obchodziliśmy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, a zarazem święto patronalne KSM. Tego także dnia 24 kandydatów podczas uroczystej Mszy świętej w katedrze pelplińskiej pod przewodnictwem ks. Antoniego Bączkowskiego – Asystenta Diecezjalnego, złożyło przyrzeczenie wiernego służenia Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Stali się oni odtąd pełnoprawnym członkami Stowarzyszenia i rozpoczęli nowy etap na swojej drodze przynależności do KSM-u.

 

Uroczyste podsumowanie XVII Zjazdu Diecezjalnego KSM odbyło się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Podczas akademii, swoim talentem aktorskim podzielili się z nami KSM-owicze z Chmielna z parafii p.w. św. Piotra i Pawła, który zaprezentował sztukę pt. ,,Potrzebuje Cię Chrystus, aby kochać”. Nasze spotkanie ubogacił także zespół muzyczny Kanaan ze Skarszew.

 

Poprzez KSM pragniemy szukać pełni życia w rozmowach, byciu razem, modlitwie i działaniu. Życzymy owocnej pracy formacyjnej wszystkim oddziałom, szczególnie nowopowstałym: w Tczewie (par. p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata) i Sianowie, które podczas Zjazdu otrzymały dekrety powołania. Niech formacja KSM-owska przyczyni się do ubogacania naszych serc i dążeniu do świętości – GOTÓW!

 

Zapraszam również do dzielenia się wrażeniami na naszym FORUM.