Rada Diecezjalna 2007

Tegoroczna Rada Diecezjalna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży odbyła się w Pelplinie w dn. 20 - 22 kwietnia. Uczestniczyło w niej 43 KSM-owiczów reprezentujących 26 oddziałów i kół KSM z Diecezji Pelplińskiej.

    Tegoroczna Rada Diecezjalna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży odbyła się w Pelplinie w dn. 20 - 22 kwietnia. Uczestniczyło w niej 43 KSM-owiczów reprezentujących 26 oddziałów i kół KSM z Diecezji Pelplińskiej.

 

    Spotkanie rozpoczęliśmy w piątek odśpiewaniem hymnu KSM oraz przywitaniem zgromadzonych przez Ks. Antoniego Bączkowskiego - Asystenta Diecezjalnego oraz Justynę Wołoszyn - prezesa Zarządu Diecezjalnego. Następnie udaliśmy się na Mszę Świętą do kościoła Bożego Ciała, a potem w Auli Magna Wyższego Seminarium Duchownego obejrzeliśmy monodram pt. Szepty Pana Boga na podstawie poezji ks. Janusza Stanisława Pasierba, w ramach XII Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego.

 

    Po kolacji Marta Buchowska- członek delegat Zarządu Diecezjalnego, przedstawiła sprawozdanie z Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Diecezjalnych, która odbyła się w Konstancinie - Jeziornej w lutym br. Tego dnia odbyły się również spotkania w okręgach, podczas których podzieliliśmy się zdobytymi doświadczeniami i podjętymi przedsięwzięciami w poszczególnych oddziałach.

 

    W sobotę rano wspólnie uczestniczyliśmy w Eucharystii w kaplicy pw. św. Józefa. Podczas kolejnego punktu programu Ks. Antoni Bączkowski wprowadził nas w przygotowania do peregrynacji relikwii bł. Karoliny Kózkówny z okazji 15-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej. Po krótkiej przerwie kl. Piotr Pruski przedstawił nam cele oraz główne założenia 7-letniego Ogólnopolskiego Programu Formacyjnego KSM. Po obiedzie odbyło się kolejne spotkanie w grupach podczas którego zagłębialiśmy się nad słowami Ojca Świętego Benedykta, które skierował do młodych na XXII ŚDM. W ramach tego spotkania przygotowywaliśmy krótkie scenki oraz plakaty reklamujące myśli przewodnie orędzia.

 

    Wieczorem skarbnik Zarządu Diecezjalnego - Łukasz Kempiński przedstawił nam różne sposoby pozyskiwania dofinansowań. Dzień zakończyliśmy wspólną modlitwą i Apelem Jasnogórskim.

 

    W niedzielę, na zakończenie, spotkaliśmy się jeszcze raz, aby wspólnie podsumować Radę Diecezjalnš, po czym udaliśmy się na Mszę Świętą do Bazyliki katedralnej. Niestety  wszystko, co dobre szybko się kończy! Pełni zapału i energii rozjechaliśmy się do domów, aby realizować plany, które zrodziły się podczas spotkania. Na ile Rada była owocna? Zobaczymy. A tymczasem czekamy na kolejne spotkanie KSM-owiczów, które odbędzie się już w maju, serdecznie zapraszamy.

Natalia Frankowska
Justyna Wołoszyn

18 - 25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

 
 

 

18 - 25 stycznia
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan!

 
Około roku 1740 w Szkocji rozpoczął działalność ruch zielonoświątkowy, propagujący modlitwę w kościołach chrześcijańskich za siebie nawzajem. W 1820 r. James Haldane Stewart opublikował "Wskazówki dla Zgromadzenia Ogólnego Chrześcijan oczekujących wylania Ducha Świętego". Dwadzieścia lat później Ignatius Spencer, nawrócony na katolicyzm, proponuje utworzenie "Unii Modlitw o Jedność".

Św. Wincenty Pallotti († 1850) włączył do wspólnych modlitw intencje misyjne itp. Umiejscowił tydzień modlitw o jedność chrześcijan w oktawie Objawienia Pańskiego, czyli w dniach 6-13 stycznia (co dotąd pozostało chlubną pamiątką Towarzystwa, które założył).

W 1867 r. w preambule do rezolucji I Międzynarodowej Konferencji Biskupów Anglikańskich "Lambeth" podkreślona zostaje istotna rola modlitwy o jedność chrześcijan. W 1894 r. papież Leon XIII zachęca do praktykowania w okolicach Uroczystości Zesłania Ducha Świętego oktawy modlitw o jedność. Już na początku XX wieku, w 1908 r., Paul Wattson inicjuje zwyczaj obchodzenia Oktawy Jedności między Kościołami. W 1926 r. Ruch "Wiara i Porządek" (Faith and Order) rozpoczyna publikowanie "Wskazówek na Oktawę Modlitw o Jedność Chrześcijan". Francuski kapłan z Lyonu, ks. Paweł Couturier w 1932 r. podjął praktykę wspólnych modlitw przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich. W 1958 Unité Chrétienne (Lyon, Francja) oraz Komisja "Wiara i Porządek" działająca w ramach Światowej Rady Kościołów rozpoczęły wspólne przygotowywanie materiałów na Tydzień Modlitw. W 1964 r. w Jerozolimie papież Paweł VI oraz Pariarcha Athenagoras I odmawiają wspólnie Jezusową modlitwę: "Aby wszyscy byli jedno" (por. J 17).

W 1964 r. Sobór Watykański II wydał Dekret o ekumenizmie, w którym podkreślił, iż sercem ruchu ekumenicznego jest modlitwa. Dekret zachęca jednocześnie do praktyki Tygodnia Modlitw. W 1966 r. Komisja "Wiara i Porządek" oraz Sekretariat ds. Promowania Jedności Chrześcijan (obecnie Papieska Rada ds. Promowania Jedności Chrześcijan) rozpoczynają wspólne przygotowywanie tekstów Tygodnia Modlitw.

Ostatecznie czas Tygodnia Modlitw ustalono na dni od 18-25 stycznia - czas ten kończy pamiątka nawrócenia się św. Pawła (25 stycznia). Symbol jest bardzo wymowny. Nawraca się nagle, rzucony na ziemię łaską Bożą, największy wróg chrześcijaństwa u bram miasta, w którym miał za zadanie aresztować i więzić chrześcijan.
 
Jeszcze więcej znajdziesz pod adresem http://www.brewiarz.pl/czytelnia/ekumenizm.php3