Tożsamość jutra - Chojnice

17 grudnia 2018 roku odbyła się w naszej diecezji kolejna projekcja filmu „Tożsamość 1918-2018” w ramach projektu „Tożsamość jutra!”. Projekcja miała miejsce w Zespole Szkół Katolickich w Chojnicach. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Tożsamość jutra w Tczewie

W sobotę 8 grudnia w parafii św. Józefa w Tczewie odbyła się projekcja filmu „Tożsamość 1918-2018”, której towarzyszyła debata na temat: „Tożsamość: wczoraj – była, dziś – może jest, jutro – czy będzie?”. Wzięło w niej udział kilkunastu uczestników oraz zaproszeni goście: pan Sebastian Marciniak – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Katolickich w Tczewie oraz ks. Antoni Dunajski – proboszcz parafii św. Józefa w Tczewie. Pragniemy serdecznie podziękować prelegentom za ciekawe ujęcie tematu. Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyniło się do ożywienia ducha patriotyzmu w miejscowej społeczności.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

XXVII Zjazd Diecezjalny

Zjazd Diecezjalny

 

W dniach 23-25 listopada br. w Pelplinie odbył się XXVII Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele 14 oddziałów i kół. Tradycyjnie termin Zjazdu pokrywał się ze świętem patronalnym naszego Stowarzyszenia – Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata.

          Zjazd rozpoczęliśmy wspólną Mszą Świętą. Po posiłku duchowym przyszedł czas na fizyczny – w Zespole Szkół nr 1, gdzie spędziliśmy ten weekend, zjedliśmy smakowitą kolację, a następnie wzięliśmy udział w grach i zabawach integracyjnych, by lepiej się poznać. Tego wieczoru przestawiono też sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Diecezjalnego przez ubiegły rok, omówiono także część akcji, w które nasze Stowarzyszenie zaangażowało się lub uczyni to w najbliższym czasie.

          W sobotę po wspólnej modlitwie i śniadaniu przeszliśmy do dalszej części obrad. W tym roku zakończyła się XIII kadencja Zarządu Diecezjalnego. Zjazd udzielił ustępującym absolutorium i w tajnym głosowaniu wybrał Zarząd na kadencję XIV. W pierwszej turze najwięcej głosów uzyskali Kinga Bartoszewska, Bogna Haftka i Krzysztof Bartoszewski. Spośród tych trzech osób ksiądz biskup Ryszard Kasyna wskaże prezesa KSM Diecezji Pelplińskiej na najbliższe dwa lata. Zarząd uzupełnią wybrane w drugiej turze Małgorzata Zakrzewska i Julia Łangowska.

          W tym roku utworzono także Komisję Rewizyjną w składzie: Aleksandra Samula, Agata Wasielewska i Dawid Konkel. Komisja będzie pełnić wobec Zarządu rolę kontrolno-wspierającą.

          Tym, których nasi KSM-owicze obdarzyli zaufaniem, gratulujemy i życzymy światła Ducha Świętego, by Jego dary pomagały im wypełniać obowiązki. Równocześnie za zaangażowanie i koordynowanie działań Stowarzyszenia przez ostatnie dwa lata dziękujemy Zarządowi XIII kadencji: Bognie Haftce, Piotrowi Kopie Ostrowskiemu, Agnieszce Dzięgielewskiej, Weronice Chmist, Kindze Bartoszewskiej i Krzysztofowi Bartoszewskiemu, którzy ją zaczęli oraz Agacie Wasielewskiej, Natalii Kuchcie, Aleksandrze Samuli, Małgorzacie Zakrzewskiej i Angelice Dziegielewskiej, które uzupełniły skład ZD po roku.

          W następnej części obrad wybrano tematy rekolekcji. Wiemy już, że zimą spotkamy się w dniach 9 - 13 lutego pod hasłem "Ty druha we mnie masz", a latem w dniach 22 - 30 czerwca pod hasłem "Chcę być jak...".

Po południu podczas pracy w grupach, zebraliśmy wiele pomysłów na przygotowanie corocznej Rady Diecezjalnej. Poznaliśmy również kalendarz formacyjny na najbliższy rok, aby chętni do uczestnictwa w wydarzeniach diecezjalnych i krajowych KSM-owicze już teraz mogli rezerwować sobie ważne terminy. Było też miejsce na wolne wnioski uczestników Zjazdu.

          Wieczorem, radując się z obecności każdego z nas, wzięliśmy udział w zabawie tanecznej, do której dołączyli pelplińscy wolontariusze, pomagający nam m. in. w przeprowadzeniu akcji „Polak z sercem”. Dzień zakończyliśmy adoracją krzyża, podczas której mogliśmy przygotować się do obchodów naszego święta patronalnego.

          W niedzielę nastąpił punkt kulminacyjny Zjazdu - Msza Święta, podczas której 16 dotychczasowych kandydatów z trzech oddziałów – przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. W Tczewie, Matki Boskiej Fatimskiej w Chojnicach oraz Przemienienia Pańskiego i NMP Królowej Polski w Somoninie – a także trzech kleryków z Koła przy Wyższym Seminarium Duchownym złożyło uroczyste Przyrzeczenie, stając się pełnoprawnymi członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Przyjmując do wspólnoty nowych młodych ludzi, pragnących przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie, zakończyliśmy nasze coroczne święto.

Agata Wasielewska

Zastępca Prezesa Zarządu Diecezjalnego

 

Tożsamość jutra

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży serdecznie zaprasza na projekcję filmu „Tożsamość 1918-2018” połączoną z dyskusją na temat "Tożsamość wczoraj -była, dziś- może jest, jutro czy będzie?”.
Projekcja odbędzie się w sobotę 8 grudnia o godzinie 19.30 na plebanii parafii św. Józefa w Tczewie.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Weekend dla Kandydatów 2018

W dniach 26-28 października niemal 50 druhów i druhen z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przyjechało do Pelplina, by uczynić kolejny krok na drodze formacji w stowarzyszeniu.

Ponad czterdzieści osób wzięło udział w Weekendzie dla Kandydatów, mającym na celu pomoc w zdobyciu wiedzy na temat KSM tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze stowarzyszeniem. Uczestnicy zaznajomili się między innymi ze strukturami stowarzyszenia, 10 zasadami KSM-owicza, elementami tożsamości KSM i życiorysem naszych patronów: św. Stanisława Kostki i bł. Karoliny Kózkówny. Mieli także okazję wziąć udział w spotkaniu formacyjnym i quizie wiedzy o KSM przygotowanymi dla nich przez uczestniczących w tym samym czasie w swoim szkoleniu liderów KSM. Ci ostatni spędzili weekend na doskonaleniu swoich umiejętności w zakresie prowadzenia spotkań formacyjnych, zdobywali wiedzę na temat sposobów motywowania i budowania zespołu, jak również skutecznego komunikowania się. Nie zabrakło także miejsca na wspólną modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia oraz wieczorną adorację krzyża.

Szkolenia zakończyliśmy niedzielną mszą świętą w bazylice katedralnej.

 

Bogna Haftka

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Diecezji Pelplińskiej