Jubileusz 25-lecia KSM DP

Za nami niezwykle ważne dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej dni. W miniony weekend w Pelplinie przeżywaliśmy nie tylko coroczny Zjazd Diecezjalny, który jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia na poziomie diecezjalnym, ale i wyjątkowe święto, jakim jest 25. jubileusz działalności KSM w naszej diecezji. Ponadto, jak co roku, kandydaci na członków zwyczajnych KSM złożyli podczas uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Katedralnej w Pelplinie przyrzeczenie, dzięki któremu zostali pełnoprawnymi członkami Stowarzyszenia.

Zjazd Diecezjalny rozpoczął się 24 listopada br. o 16:00. Po rejestracji uczestników i kolacji (wszak umysł człowieka głodnego pracuje mniej wydajnie) przystąpiliśmy do obrad. Po odśpiewaniu hymnu i odpowiedzi „GOTÓW” na zawołanie, by „przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie” zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym Stowarzyszenia, podsumowującym ostatni rok jego działalności. Poznaliśmy też kalendarz formacyjny na rok 2018,. Koło Kleryckie KSM przedstawiło również swój pomysł na temat rekolekcji zimowych – „Do wyższych rzeczy jestem stworzony”, zainspirowany życiorysem i słowami św. Stanisława Kostki – jednego z patronów Stowarzyszenia, którego 450. rocznicę śmierci będziemy przeżywać w przyszłym roku. Dzień zakończyliśmy wspólną modlitwą wieczorną, choć do późnych godzin nocnych trwały jeszcze ostatnie przygotowania przed sobotnimi uroczystościami.

Poranek 25 listopada był kontynuacją obrad. Obecni na Zjeździe przedstawiciele oddziałów mogli zapoznać się z programem formacyjnym przygotowanym przez współpracującą z Konferencją Episkopatu Polski Krajową Radę ds. Duszpasterstwa Młodzieży, której znaczną część stanowią przecież przedstawiciele KSM. Rozdano pomocne przy realizacji programu materiały. Następnie oddział z parafii św. Józefa w Tczewie przedstawił swój pomysł na temat rekolekcji zimowych – „Jaki mamy teraz plan”, dotyczący powołania.

Kolejnym ważnym punktem obrad było przedstawienie kandydatów i wybory do Zarządu Diecezjalnego. Rezygnację z pracy w nim złożyli dotychczasowa sekretarz Agnieszka Dzięgielewska i delegat do Krajowej Rady KSM, pełniący ostatnio obowiązki prezesa Piotr Kopa Ostrowski. Agnieszce i Piotrowi za ich wkład w działalność Stowarzyszenia składamy serdeczne Bóg zapłać i życzymy powodzenia na wszelkich polach działania w ich życiu. Wierzymy, że nadal pozostaną blisko KSM.

Skład Zarządu Diecezjalnego uzupełnili: Angelika Dzięgielewska, Aleksandra Samula, Małgorzata Zakrzewska, Natalia Kuchta i Agata Wasielewska. W głosowaniu udział wzięły 34 osoby z 19 oddziałów. Kandydatkom dziękujemy za podjęcie odpowiedzialności za działalność Stowarzyszenia i życzymy owocnej i błogosławionej pracy w Zarządzie.

Zagłosowano również nad tematem rekolekcji zimowych. W głosowaniu jawnym zwyciężył temat zaproponowany przez Koło Kleryckie przy WSD w Pelplinie.

Na 15:00 wspólnie udaliśmy się do katedry, by wziąć udział w uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji, Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny. 24 kandydatów złożyło uroczyste przyrzeczenie:

 „Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobrze ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.”

i zostało członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Na znak przynależności do KSM-u nowozaprzysiężeni członkowie otrzymali legitymacje i odznaki, będące symbolami tożsamości KSM-owiczów. Dziękujemy im za podjęcie tej odpowiedzialnej decyzji i odpowiedzenie „GOTÓW” na Boże wezwanie.

Po Mszy Świętej w Bibliotece Diecezjalnej im. Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie odbyła się uroczysta gala z okazji 25. jubileuszu działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej. Opowiedziano na niej historię KSM-u, wysłuchano świadectw członków, którzy dzięki byciu częścią wspólnoty są dziś szczęśliwymi ludźmi realizującymi swoje powołania – nie tylko do kapłaństwa czy życia zakonnego, ale także do małżeństwa. Podziękowano także ks. Antoniemu Bączkowskiemu, który przez wszystkich 25 lat działalności Stowarzyszenia w naszej diecezji pełnił funkcję asystenta diecezjalnego, zawsze wspierając młodzież dobrą radą i słowem, dając jej swą obecność i pomagając rozwijać działalność KSM-u. Za te wszystkie lata, podczas których jak nikt inny, ks. Bączkowski był z naszą wspólnotą związany, z całego serca dziękujemy. Życzymy również błogosławieństwa Bożego na dalsze lata posługi kapłańskiej.

Decyzją JE Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny nowym asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej został ksiądz Piotr Lipkowski, dotychczasowy Zastępca Asystenta. Życzymy wielu łask Bożych, dzięki którym z pewnością będzie ksiądz doskonale sprawował tę odpowiedzialną funkcję.

Galę swym śpiewem uświetnił zespół Quo Vadis, za co składamy nasze wyrazy wdzięczności. Słowa podziękowania kierujemy również do dyrektora Biblioteki Diecezjalnej, ks. Krzysztofa Kocha, za możliwość zorganizowania uroczystości właśnie w tym pięknym miejscu.

Po części formalnej nastąpił długo wyczekiwany jubileuszowy bal. Rozpoczęta smakowitą kolacją zabawa odbyła się w Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie. Za tę możliwość serdecznie dziękujemy pani dyrektor Lucynie Bielińskiej.

Zabawa trwała kilka godzin. Była pełna radości, tańca, śmiechu, wspólnych rozmów i wspomnień. Te ostatnie inspirowało często przeglądanie udostępnionych z tej wyjątkowej okazji kronik Stowarzyszenia. Członkowie i sympatycy KSM-u bawili się przy ponadczasowej radosnej muzyce, a ich największy chyba entuzjazm wzbudziła tzw. belgijka – taniec integracyjny, będący elementem prawie wszystkich zabaw tanecznych naszej wspólnoty. Wygłodniali uczestnicy przyjęcia skosztowali również okolicznościowego truskawkowego tortu. Pogodny i żywiołowy nastrój był ukoronowaniem wspaniałego jubileuszu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej, pokazując, że jako wspólnota chcemy i lubimy spędzać razem czas, dzielić chwile nie tylko poważne i uroczyste, ale także radosne i spontaniczne, co nie powinno nikogo dziwić w środowisku młodzieży. Mamy nadzieję, że ta młodzież przez całe życie trwać będzie przy wartościach, na których opiera się KSM.

Nie sposób wymienić nie tylko tych, którzy przyczynili się do rozwoju Stowarzyszenia przez te 25 lat, ale również i tych, dzięki których pracy mogliśmy świętować tak piękny jubileusz. Wszystkich ich jednak polecamy Bogu, dziękując za ich zaangażowanie i okazane nam serce. Za to, że odpowiedzieli „GOTÓW”, składamy serdeczne Bóg zapłać.

Agata Wasielewska

Członek ZD

8 Rajd dla Życia

Pierwszego lipca 2017r. z dwóch miast Polski: Gdańska i Oświęcimia po raz ósmy wyruszył Rajd dla Życia, aby zgodnie z tegorocznym hasłem "Kierunek: Łódź Piotrowa" po przejechaniu ponad 550 km dojechać do Łodzi. Jego uczestnicy przez siedem dni przemierzali na rowerach dziesiątki lub nawet setki kilometrów z intencją promowania idei obrony życia dzieci nienarodzonych, w której to sprawie ofiarowali trudy podróży. W wyruszającej z Gdańska części Rajdu udział wzięło pięć osób z Diecezji Pelplińskiej. Pogoda nie zawsze sprzyjała, pojawiały się też problemy techniczne, ale tym, na co nigdy nie można było narzekać, było niezwykle gościnne przyjęcie, gdziekolwiek zatrzymał się Rajd. Za ten piękny czas serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do jego organizacji.


Członek Zarządu KSM DP i zadowolony uczestnik 8. Rajdu dla Życia
Piotr Kopa Ostrowski

 

Zdjęcie pochodzi z Młodzieżowej Agencji Informacyjnej Maika

Diecezjada 2017 - sprawozdanie

Dnia 10 czerwca 2017 roku w parafii św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej
odbyła się XXI Diecezjada – zawody sportowe młodzieży z KSM-u diecezji pelplińskiej. W rozgrywkach wzięło udział sześć oddziałów – z parafii w Subkowach, Przodkowie, Zblewie, Brusach, św. Wojciecha w Kartuzach i oczywiście z Wygody. Łącznie pojawiło się ponad sto osób.

Tegoroczna diecezjada rozpoczęła się mszą św. w Kamienicy Szlacheckiej, której przewodniczył Asystent Diecezjalny KSM, ks. Antoni Bączkowski.

Po zakończonej mszy na miejscowym orliku i sali gimnastycznej  przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Kamienicy rozpoczęły się rozgrywki sportowe. Oddziały zaprezentowały swoje umiejętności w piłce siatkowej, przeciąganiu liny, rzucie piłką lekarską, piłce nożnej i wielu innych dyscyplinach. Między rozgrywkami młodzież  mogła nabrać energii, posilając się smacznym obiadem.

Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce zdobył oddział KSM-u z Przodkowa, drugie zajął oddział w Subkowach, a trzecie oddział z Brus.

Po zakończeniu wszystkich rozgrywek i podliczeniu punktów odbyło się uroczyste wręczenie pucharów, nagród i medali dla wszystkich uczestników.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznej Diecezjady –  ks. proboszczowi kanonikowi Bogdanowi Drozdowskiemu, panu wójtowi Tomaszowi Brzoskowskiemu, pani sołtys Teresie Sitterlee, pani dyrektor Bernadetcie Kucyk, życzliwym parafianom z parafii św. Józefa w Wygodzie Łączyńkiej, a zwłaszcza bardzo zaangażowanej młodzieży.

Ks. Marcin Massowa

Krajowa Rada Warszawa 2017

Dnia 6 maja 2017r. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Diecezję Pelplińską na tym wydarzeniu reprezentowali: Aleksandra Samula - Sekretarz Prezydium Krajowej Rady, Piotr Kopa Ostrowski - Delegat do Krajowej Rady oraz Agnieszka Dzięgielewska - Sekretarz Zarządu Diecezjalnego.

Podczas obrad odbyły się wybory uzupełniające do Prezydium Krajowej Rady. Nowym skarbnikiem został Łukasz Fenisz z archidiecezji katowickiej.

W czasie spotkania między innymi zaprezentowano nową szatę graficzną strony internetowej KSM-u, omówiono szczegóły dotyczące tegorocznego Rajdu dla Życia i Dni Formacyjnych na Śnieżnicy. Wygłoszona została też - przez ks. Zbigniewa Kucharskiego (Asystenta Generalnego KSM) - konferencja na temat etyki w mediach i biznesie.

Swoją obecnością spotkanie Rady zaszczycili wyjątkowi goście: ks. bp. Marek Solarczyk (Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży) oraz ks. Paweł Rytel-Andrianik (Rzecznik Prasowy Konferencji Episkopatu Polski).

KSM-owicze z całej Polski zostali zaproszeni do wzięcia udziału w takich inicjatywach jak:

  • Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Hosanna Festiwal” w Siedlcach,
  • „Dziesiątka za mamę do Mamy”,
  • „Modlitwa do Ojca za ojca”

Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem hymnu, modlitwą i błogosławieństwem.

Agnieszka Dzięgielewska

Sekretarz Zarządu Diecezjalnego KSM DP

Rada Diecezjalna 2017

W dniach od 17 do 19 marca 2017 roku odbyła się Rada Diecezjalna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej, w której udział wzięło 39 osób z 15 oddziałów kół. Nasze spotkanie tradycyjnie rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kościele Bożego Ciała, którą poprzedziła Droga Krzyżowa. Po powitaniu udaliśmy się na spotkania w okręgach, na których omawialiśmy między innymi ostatnie aktywności podejmowane przez członków poszczególnych oddziałów naszego Stowarzyszenia. Później nastąpił czas integracji obecnych, co przysporzyło wszystkim wiele radości. Po modlitewnym wyciszeniu udaliśmy się do łóżek.

Sobota obfitowała w wiele wrażeń. Po Mszy Świętej w pelplińskiej katedrze wysłuchaliśmy konferencji dotyczących rocznicy objawień fatimskich, inicjatyw diecezjalnych i ogólnopolskich, 25-lecia KSM DP oraz funduszy oddziałowych. W obradach poruszyliśmy także temat zwiększenia ilości członków Stowarzyszenia. Pod wieczór, chcąc odpocząć od poważnych tematów, udaliśmy się na spacer po Pelplinie, uatrakcyjniony przygotowanymi przez Zarząd Diecezjalny zadaniami. Zmęczeni, ale szczęśliwi mogliśmy zakończyć dzień adoracją krzyża.

Ostatni dzień naszej Rady uwieńczyła Msza Święta w bazylice katedralnej w Pelplinie, po której z nową energią mogliśmy wrócić do naszych parafii. Liczymy, że ten czas pracy i modlitwy zaowocuje w przyszłości.

 

Krzysztof Bartoszewski

Zastępca Sekretarza

ZD KSM DP