10 zasad KSM-owicza

1. Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i swym środowisku.

2. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.

3. Kształć swój umysł, swą wolę, swe serce. 

4. Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty.

5. Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej. 

6. Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim.

7. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny. 

8. Dbaj o zdrowie i sprawność fizyczną,uprawiaj ćwiczenia fizyczne, nie używaj napojów alkoholowych.

9. Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj.

10. Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.