Hymn KSM

Hymn - stanowi jeden z ważniejszych elementów tożsamości stowarzyszenia. Jest to pieśń śpiewana na melodię „Roty”.

Zawarte są w nim cele i ideały młodych ludzi. Hymn śpiewamy na uroczystych spotkaniach, zjazdach, uroczystościach, w chwilach szczególnie ważnych. Znajomość hymnu na pamięć powinna być jednym z warunków pełnego członkostwa.

 
HYMN KSM

 

 

Hej, do apelu stańmy wraz,
Budować Polskę nową!
Ojczyzna wolna wzywa nas,

 

Do pracy ręką, głową.

 

  Nie wydrze nam jej żaden wróg.

 

  Tak nam dopomóż Bóg!  /x2

 
 

 

 

Młodzieży Polskę nową twórz,

 

Potężną, Bogu miłą.

 

Gdy z nami Bóg, przeciw nam któż,

 

On jest najwyższą siłą.

 

Zwyciężym znój i stromość dróg.

 

Tak nam dopomóż Bóg!  /x2

 
 

 

Sztandarem naszym będzie krzyż,

 

Co ojców wiódł do chwały,

 

I nas powiedzie także wzwyż

 

Gdzie buja orzeł biały.

 

Ojczyźnie spłacim święty dług.

 

Tak nam dopomóż Bóg!  /x2