Wzór opinii Oddziału o kandydacie do Przyrzeczenia oraz kandydacie do Zarządu Diecezjalnego

 

Pieczątka oddziału                                                                                   

miejscowość, data

 

/Wzór- schemat/

Wytyczne do napisania opinii Oddziału kandydacie
do Zarządu Diecezjalnego
lub kandydacie do Przyrzeczenia:
 
 

 

 • 1. Imię i nazwisko kandydata.

 

 • 2. Od kiedy jest w KSM-ie i jakie do tej pory pełnił funkcje.
 • 3. Jakie wartości wnosi do KSM-u oraz jak wywiązuje się ze swoich zobowiązań płynących z powierzonych mu funkcji w kierownictwie /jeżeli jest członkiem Kierownictwa oddziału/koła/.
 • 4. Stosunek kandydata do innych członków oddziału/koła.
 • Wywiązywanie się ze zobowiązań statutowych /frekwencja na spotkaniach, regularność płacenia składek itp./
 •  
 • ...........................
 • prezes

 • ...........................
 • z-ca prezesa

 • ...........................
 • skarbnik

 • ...........................
 • sekretarz

 • ...........................
 • z-ca sekretarza