Wzór opinii ks. Asystenta

 

 

 

 

Wytyczne do napisania opinii przez Księdza Asystenta

o kandydacie do Zarządu Diecezjalnego

lub kandydacie do Przyrzeczenia:

 

 

  1. 1. Imię i nazwisko kandydata.

  2. 2. Data Chrztu, I Komunii oraz Bierzmowania.

  3. 3. Zaangażowania kandydata w życie oddziału i parafii.

  4. 4. Stosunek kandydata do drugiego człowieka.

 

 

 

...............................                                      ................................

data                                                     podpis ks. Asystenta