Zjazd Diecezjalny 2013 - sprawozdanie

Przez cnotę, naukę i pracę, służyć Bogu i Ojczyźnie- Gotów! – to hasło przyświeca Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży, którego członkowie w dniach 22-24 listopada 2013 r. przybyli do Pelplina na coroczny, już dwudziesty drugi, Zjazd Diecezjalny.

            Tuż przed rozpoczęciem Zjazdu odbyło się spotkanie księży asystentów, opiekujących się oddziałami Stowarzyszenia działającymi przy parafiach. Po jego zakończeniu nastąpiło oficjalne rozpoczęcie. Zebranych przywitali Aleksandra Samula – Prezes Zarządu Diecezjalnego oraz ks. Antoni Bączkowski – Asystent Diecezjalny. Podczas krótkiej prezentacji Zarząd przedstawił przybyłym istotę i historię KSMu, po czym zdał szczegółową relację z działań podejmowanych w kończącym się już roku. Uczestnicy Zjazdu zapoznali się również z kandydatami do Zarządu, będącego władzą wykonawczą KSM. Przedstawili także swoje propozycje tematów na odbywające się cyklicznie rekolekcje Stowarzyszenia w naszej diecezji. Na zakończenie tego piątkowego wieczoru kilka słów do zabranych wygłosił pelpliński ordynariusz J. E. Ks. Biskup Ryszard Kasyna, który zaszczycił młodzież swoją obecnością, wnosząc do spotkania odrobinę śmiechu i radości.

            Kolejny dzień Zjazdu rozpoczął się Mszą świętą w kaplicy Collegium Marianum, podczas której 25 młodych ludzi złożyło uroczyste przyrzeczenie, w którym ślubowali, że będą pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobro ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Kolejnym punktem programu były wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego, w wyniku których powiększył się on o czworo KSM-owiczów: Piotra Kopa Ostrowskiego, Paulinę Kowalewską, Sylwestra Kutyłę i Paulinę Michalewicz.

            W sobotnie popołudnie odbył się finał Konkursu o Wierze Katolickiej i Patronach KSM. Ogniwa Wiary, eliminacje którego miały formę gry komputerowej. Wykazawszy się największą wiedzą, zwycięstwo wywalczyła druhna Weronika Fijał z Wielkiego Klincza, zbierając przy tym gromkie oklaski od kibicującej zawodnikom młodzieży. Następnie omówiono plany Stowarzyszenia na nadchodzący rok, po czym uczestnicy Zjazdu mieli okazję podziwiać artystów występujących w pelplińskiej katedrze w trakcie koncertu 4 Pory Życia – Pro-life.

            Spotkanie zakończyło się Mszą świętą w Bazylice Katedralnej, w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, będącą świętem patronalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Reprezentantom wszystkich 31 oddziałów dziękujemy za tak liczne przybycie i liczymy, że spotkają się z nami znowu za rok.

 GOTÓW!

Bogna Haftka

Członek delegat

Zdjęcia można znaleźć w galerii.

Sprawozdanie z Rady Okręgu Chojnickiego 2013

Rada Okręgu Chojnickiego odbyła się 15 listopada 2013r. o godz. 18:30, w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Chojnicach. Przed rozpoczęciem spotkania odśpiewaliśmy Hymn KSM-u.

Obecni na spotkaniu:

- Sebastian Jaworski ( skarbnik diecezjalny)

- KSM Tuchola (delegat oddziału)

- KSM Wiele (kierownictwo oddziału)

- KSM MBKP Chojnice (kierownictwo oddziału)

- KSM Dziemiany (kierownictwo oddziału)

- KSM Czersk (kierownictwo oddziału)

- KSM Brusy (kierownictwo oddziału)

- KSM  św. Jadwiga z Chojnic (kierownictwo oddziału)

- KSM Fatima Chojnice (kierownictwo oddziału)

 

Główne tematy poruszane na Radzie:

- Zjazd Diecezjalny.

- Całoroczne sprawozdanie każdego oddziału z tego co za nami i przed nami oraz plany podjęcia inicjatyw wspólnych między poszczególnymi oddziałami.

- Przyrzeczenie pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia.

- Rekolekcje zimowe oraz letnie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej diecezji.

- Inicjatywa  ,, Bądźmy razem”.

 

Podczas Rady Okręgu Chojnickiego każdy z oddziałów przedstawił  całoroczny plan różnych inicjatyw, które zostały przez nich podjęte.  Członek Zarządu Diecezjalnego Sebastian Jaworski przypomniał, iż podczas zbliżającego się Zjazdu Diecezjalnego, każdy oddział ma obowiązek przedstawienia propozycji tematów na rekolekcje zimowe i letnie z rozpiską na każdy poszczególny dzień rekolekcji. Wszystkie oddziały będące na Radzie Okręgu Chojnickiego wezmą udział w inicjatywie ,,Bądźmy razem’’, wiążącej się ze spotkaniami integracyjnymi między oddziałami.  Spotkania te odbędą się pomiędzy:

- KSM Brusy z KSM św. Jadwiga Chojnice

- KSM Tuchola z KSM Fatima Chojnice

- KSM Czersk z KSM Wiele

- KSM MBKP Chojnice z KSM Tuchola

 

Oczywiście spotkanie to było świetną okazją do nawiązania nowych znajomości i wymieniania się doświadczeniami pracy na rzecz swojego oddziału. Wspólny śpiew pozytywnie wpłynął na naszą integrację. Rada Okręgu Chojnickiego zakończyła się Apelem Jasnogórskim oraz naszą KSM-ową strzałką przyjaźni.

 

Marta Jażdżewska

Sekretarz Oddziału KSM Fatima

GOTÓW!

Zaproszenie na XXII Zjazd Diecezjalny KSM Diecezji Pelplińskiej

W pierwszy wrześniowy weekend w Białogórze odbyło się doroczne spotkanie Zarządu Diecezjalnego. Przygotowywaliśmy i omawialiśmy roczny program formacyjny Stowarzyszenia w naszej diecezji. Najważniejszym nadchodzącym wydarzeniem jest XXII Zjazd Diecezjalny (22-24 listopada 2013 r.). Rangę tego wydarzenia w Roku Wiary, podnosi fakt, że rozpoczniemy go pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny.

Rozpoczęcie Zjazdu o godzinie 1700. O godzinie 1800 odbędzie się spotkanie księży asystentów, a o 1900 spotkanie z Ks. Biskupem Diecezjalnym.

Obecność przedstawicieli wszystkich oddziałów wraz z asystentami będzie świadectwem naszej wspólnotowej pracy organizacyjnej i formacyjnej. Już dziś tak zaplanujmy nasze uczestnictwo na tym historycznym spotkaniu, aby nie zabrakło reprezentacji żadnego oddziału i koła. Szczegółowy program podamy w komunikacie.

Zarząd Diecezjalny
Białogóra, 6-7 września 2013 r.

XVI-lecie oddziału w Wielkim Klinczu

Dnia 15 czerwca 2013r. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Wielkim Klinczu obchodziło 16-lecie swojej reaktywacji. Z tej okazji już 14 czerwca odbyło się uroczyste spotkanie KSM-u „przy pączkach”, na którym wspominaliśmy nasze początki w KSM-ie oraz wspólnie spędzone chwile. Uroczystości rocznicowe, odbyły się 16 czerwca.

W niedzielę o godz. 10.30 odbyła się jubileuszowa Msza Święta, uświetniona przez KSM śpiewem oraz zaangażowaniem w Liturgię Słowa. Po Eucharystii rozdawaliśmy ulotki mające na celu „zwerbowanie” nowych członków oddziału.

Kontynuacją obchodów 16-lecia reaktywacji KSM-u w naszej parafii był Apel Jasnogórski o godzinie 21.00, na którym dziękowaliśmy Pani Jasnogórskiej za wszystkie otrzymane łaski i prosiliśmy o dalsze Boże błogosławieństwo.

Ponadto zorganizowaliśmy konkurs dla klas gimnazjalnych pt. „Błogosławiona Karolina Kózkówna-(nie)zwykła dziewczyna”. Wzięło w nim udział 14 osób. Oto wyniki:

miejsce I:   
- Marta Hetmańska kl. III c
- Agata Szymikowska kl. I a
miejsce II:  
- Daria Frąckiewicz kl. I b
- Monika Stark kl. III b
miejsce III:  - Estera Sadowska kl. III a
Wyróżnienie: Wiktoria Brandt kl. III b, Natalia Pałasz kl. I a

Podpisano: Sekretarz oddziału KSM
przy parafii p.w. Świętej Rodziny w Wielkim Klinczu 
Weronika Kuczkowska oraz Weronika Fijał