Komunikat nr 2/2020

Drodzy KSM-owicze!

1. Zgody na uczestnictwo w spotkaniach. W związku z wejściem z dniem 1 czerwca 2020r. w życie nowych „Wytycznych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży” konieczne jest, aby osoby niepełnoletnie dostarczyły do kierownictw oddziałów zgody na uczestnictwo w spotkaniach. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną podobne dokumenty powinny uzupełnić także osoby pełnoletnie. Wzory przesyłamy w załączeniu. 

2. Aktualizacja danych kontaktowych. W związku z rozpoczęciem nowego roku formacyjnego prosimy o przesłanie informacji o aktualnej liczbie członków, a oddziały, w których nastąpiła zmiana Asystenta lub Prezesa oddziału także o ich dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon i adres e-mail). O te informacje prosimy do końca września.

3. Weekend dla Kandydatów. Do udziału zachęcamy wszystkich działających w KSM jak i tych, którzy przygodę z nim dopiero chcieliby rozpocząć. Będzie to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy na temat Stowarzyszenia. Przypominamy, że od tego roku uczestnictwo w WdK jest obowiązkowe dla osób, które są w Stowarzyszeniu dłużej niż rok. Odbędzie się w dwóch formach: - online w dniach od 7 do 20 września na platformie Google Classroom. Zgłoszenia prosimy przesłać do 6 września na adres mailowy pelplin.ksm@gmail.com, podając imię, nazwisko, wiek, oddział, numer telefonu i adres e-mail (z zakończeniem gmail.com) osoby zgłaszanej. Udział w tej formie Weekendu jest darmowy. - tradycyjnej w Collegium Marianum w Pelplinie w dniach od 23 do 25 października. Koszt udziału wynosi 60zł. Zgłoszenia należy przesłać do 9 października na adres mailowy pelplin.ksm@gmail.com, podając imię, nazwisko, wiek, oddział i numer telefonu. W odpowiedzi wyślemy szczegóły na temat pobytu.

4. Dzień Młodzieży w Piasecznie. Odbędzie się w sobotę 19 września pod hasłem „Uwierzyć Ewangelii”. Do uczestnictwa zapraszamy całą młodzież naszej diecezji, zwłaszcza KSM-owiczów. Szczegółowe informacje opublikujemy na naszej stronie internetowej.

5. Święta naszych patronów. Wspomnienie św. Stanisława Kostki będziemy obchodzić 18 września, a bł. Karoliny Kózkówny 18 listopada. W te dni zachęcamy do aktywnego włączenia się w obchody w parafiach (uroczysta oprawa Mszy św., przygotowanie dodatkowego nabożeństwa i inne inicjatywy).

6. Msza Święta w intencji darczyńców. Asystent Diecezjalny ks. Piotr Lipkowski każdego miesiąca odprawi Mszę Świętą w intencji darczyńców Stowarzyszenia. Pierwsza Msza Święta odbędzie się 24 września o godz. 6.30. Zachęcamy do dołączenia do grona darczyńców poprzez zlecenie stałego przelewu na rzecz naszego Stowarzyszenia. Dane do przelewu można znaleźć w stopce komunikatu.

7. 30-lecie reaktywacji KSM w Polsce. 10 października będziemy obchodzić 30-lecie reaktywacji Stowarzyszenia w Polsce. Ze względu na sytuację epidemiologiczną obchody w Warszawie odbędą się w zamkniętym gronie delegatów Stowarzyszeń diecezjalnych i zaproszonych gości. Zachęcamy do duchowej łączności i wspólnego świętowania tego dnia w ramach oddziału. Osoby uzdolnione muzycznie zapraszamy do włączenia się w organizację obchodów w Warszawie poprzez dołączenie do tworzonego na tę okazję chóru. Szczegóły dostępne są na stronie ogólnopolskiej KSM.

8. XIX Dzień Papieski. Przypada 11 października. Dzień ten będziemy przeżywać pod hasłem „Niełatwo zmierzyć głębokość słów”. Tego dnia odbędzie się zbiórka pieniędzy organizowana przez Fundację Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia na stypendia dla zdolnej, pochodzącej z ubogich środowisk młodzieży. Zachęcamy do organizacji wraz z innymi zrzeszeniami świeckich w parafii spotkania, np. nabożeństwa, apelu, wieczornicy itp., które będą wyrazem pamięci i wdzięczności za pontyfikat św. Jana Pawła II.

9. Ogólnopolskie rekolekcje kapłańskie. W tym roku rekolekcje odbędą się w dniach od 12 do 15 października 2020 roku w Broku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.ksm.org.pl, informacji udziela też Asystent Diecezjalny ks. Piotr Lipkowski. (tel. 505096404, mail: piotrlipkowski77@gmail.com). Zapraszamy do udziału.

10. Rada Okręgu. Przypominamy o obowiązku zorganizowania spotkań w swoich okręgach do końca października. Termin prosimy uzgodnić z członkami Zarządu Diecezjalnego, aby umożliwić im uczestnictwo w Radzie.

11. Pielgrzymka do Rostkowa. Autokarowa pielgrzymka do Rostkowa, miejsca kultu św. Stanisława Kostki, odbędzie się w dniu 14 listopada. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 października na adres pelplin.ksm@gmail.com. Szczegółowe informacje prześlemy mailowo, pytania prosimy kierować do Asystenta Diecezjalnego, ks. Piotra Lipkowskiego. (tel. 505096404, mail: piotrlipkowski77@gmail.com)

12. Przyrzeczenie KSM. Złożenie przyrzeczenia KSM w tym roku odbędzie się podczas Mszy św. w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata dnia 22 listopada w Katedrze Pelplińskiej. Do złożenia przyrzeczenia zachęcamy wszystkich KSM-owiczów, którzy: ukończyli 16 lat, mają co najmniej półroczny staż w KSM oraz wzięli udział w Weekendzie dla Kandydatów. Złożenie przyrzeczenia poprzedzą rekolekcje, które rozpoczną się w piątek 20 listopada. Udział w nich jest obowiązkowy dla wszystkich kandydatów pragnących zostać pełnoprawnymi członkami Stowarzyszenia. Koszt rekolekcji wynosi 60 zł. Kandydaci powinni przywieźć ze sobą zdjęcie legitymacyjne (wymiary 3.5 cm × 4.5 cm), opinię Księdza Asystenta i kierownictwa oddziału (zgodnie z wytycznymi na naszej stronie internetowej) oraz wnieść opłatę w wysokości 15 zł za odznakę i legitymację. Zgłoszenia prosimy przesyłać do piątku 6 listopada na podany w stopce adres mailowy

13. XXIX Zjazd Diecezjalny. Tegoroczny Zjazd Diecezjalny odbędzie się w dniu 22 listopada w Collegium Marianum w Pelplinie. Rozpoczniemy Mszą świętą o godz. 10.00 w pelplińskiej katedrze. Zakończenie obrad planowane jest na godz. 17.00. Koszt udziału wynosi 25 zł. Zjazd Diecezjalny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, składa się z przedstawicieli wszystkich oddziałów i kół w diecezji. Zapraszamy do uczestnictwa w Zjeździe dwóch przedstawicieli każdego oddziału i koła (prezesa i delegata wybranego przez Walne Zgromadzenie Oddziału). Liczymy też na obecność Księży Asystentów Oddziałów. Już teraz prosimy o zarezerwowanie tego terminu. W związku z tym, że udział w Zjeździe jest obowiązkiem statutowym, sugerujemy, aby był on finansowany z funduszy oddziałowych.

14. Wybory do Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej XV kadencji. Podczas Zjazdu Diecezjalnego odbędą się wybory do Zarządu Diecezjalnego i Komisji Rewizyjnej. Członkostwo w władzach diecezjalnych to zarówno zaszczyt, jak i odpowiedzialność za funkcjonowanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej diecezji. Polecamy w modlitwie członków KSM, prosząc o właściwe rozeznanie woli Bożej i odwagę do odpowiedzenia „Gotów” na potrzeby Stowarzyszenia. Niech wyrazem tej gotowości będą przemyślane kandydatury, na które czekamy do końca października. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania: – pełna zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat), – Przyrzeczenie KSM-owicza złożone najpóźniej 22.11.2020r., – dostarczenie opinii Kierownictwa i Asystenta Oddziału. W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z członkami Zarządu Diecezjalnego..

15. Składki. Przypominamy o terminowym płaceniu składek członkowskich. Informujemy także, że w przypadku wniesienia opłaty za rok 2021 do końca stycznia 2021 roku wysokość składek będzie naliczana za jedenaście, a nie dwanaście miesięcy. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu ze Skarbnikiem.

 

Kinga Bartoszewska 

Prezes Zarządu Diecezjalnego

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej

 

Ksiądz Piotr Lipkowski

Asystent Zarządu Diecezjalnego

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej