Sprawozdanie ze Zjazdu Diecezjalnego

W dniu 21 listopada 2021 roku odbył się Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej. 

Zjazd rozpoczął się uroczystą mszą świętą o godzinie dziesiątej w katedrze pelplińskiej. Podczas Eucharystii do grona członków Stowarzyszenia wstąpiły trzy osoby: Martyna Liskowska z oddziału przy parafii św. Antoniego w Dziemianach, Paweł Nawój z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach oraz Julia Przybył z parafii św. Marcina z Tours w Sierakowicach. Przyrzeczenie poprzedzone było weekendowymi rekolekcjami dla kandydatów. Homilię wygłosił do nas ks. Tomasz Szcześniak, Sekretarz JE bpa Ryszarda Kasyny. Członkowie KSM-u upiększyli również liturgię swoją posługą.

Po Eucharystii rozpoczęły się obrady. Przed obiadem przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe, a po udzieleniu absolutorium odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego. Funkcję Zastępcy Prezesa obejmie Paweł Nawój, a Zastępcy Sekretarza Julia Przybył. Gratulujemy nowym członkom. Wybrano także temat przyszłorocznych rekolekcji zimowych, który będzie brzmiał „Wzrastaj ze słowem!”. W poszczególne dni będziemy rozważać tematy cnoty, nauki i pracy.

Po posileniu się i krótkiej przerwie kontynuowano obrady. Omówiono kalendarium na kolejny rok działalności, przedstawiono także materiały formacyjne, z których mogą korzystać członkowie KSM. Nie zabrakło miejsca na zachętę do dołączenia do sekcji działających w diecezji – sekcji medialnej, charytatywnej, formacyjnej i artystycznej. 

Po Koronce do Miłosierdzia Bożego odwiedził nas Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży, ks. Krzysztof Piątek. Przedstawił on najbliższe propozycje Duszpasterstwa Młodzieży i zachęcił do udziału w wydarzeniach.

Na Zjeździe omówiono także kwestię finansów Stowarzyszenia i zadecydowano o podniesieniu składek, by mogło lepiej działać.

Dziękujemy za możliwość obradowania w Collegium Marianum, a wszystkim obecnym oddziałom za poświęcenie czasu na podejmowanie decyzji o przyszłości Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej diecezji.

 

Kinga Bartoszewska

Skarbnik Zarządu Diecezjalnego KSM