Komunikat Zarządu Diecezjalnego 2/2022

Komunikat ZD KSM Diecezji Pelplińskiej- 11 września 2022r.

1.Warsztaty dla Kandydatów
Ostatnie w tym roku Warsztaty odbędą się online od 17 września do 1 października 2022 roku na platformie Google Classroom. Z dostępnymi materiałami będzie można zapoznać się w dogodnym czasie, do zaliczenia konieczne będzie wykonanie kilku zadań oraz uczestnictwo w spotkaniu online w wybranym terminie (1.10 g. 19.00 lub 3.10 g. 19.00). Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy pragną lepiej poznać KSM, a w szczególności te osoby, które chciałyby złożyć Przyrzeczenie         KSM-owicza. Zgłoszenia przez Platformę KSM przyjmujemy do 17 września. Przypominamy, że uczestnictwo w Warsztatach jest konieczne do złożenia Przyrzeczenia, po którym można zyskać pełne członkostwo w Stowarzyszeniu.

2.Aktualizacja danych kontaktowych
W związku z rozpoczęciem nowego roku formacyjnego prosimy o przesłanie informacji o aktualnej liczbie członków, a oddziały, w których nastąpiła zmiana Asystenta lub Prezesa oddziału także o ich dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon i adres e-mail). O te informacje prosimy do końca września. Należy przekazać je opiekunowi okręgu.

3.Zgody na uczestnictwo w spotkaniach
Przypominamy, że zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi ochrony dzieci i młodzieży” w naszej diecezji konieczne jest, aby osoby niepełnoletnie dostarczyły do kierownictw oddziałów zgody na uczestnictwo w spotkaniach. Wzór dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty” oraz na platformie
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

4.Ogólnopolskie rekolekcje kapłańskie
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza Księży do wzięcia udziału w ogólnopolskich rekolekcjach kapłańskich. Rekolekcje dla księży zainteresowanych Stowarzyszeniem, kapłanów pełniących funkcje asystentów oddziałów i kół KSM oraz duchownych pracujących z młodzieżą poprowadzi ks. Piotr Jarosiewicz, Asystent Diecezjalny KSM Diecezji Drohiczyńskiej, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży, znany z wykorzystywania mediów społecznościowych
w ewangelizacji i duszpasterstwie oraz autor kilku książek. Rekolekcje odbędą się w dniach 10-13 października 2022 roku w NOE w Broku. Całkowity koszt
uczestnictwa wynosi 590 zł/os. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 września na adres biura prezydium: biuro@ksm.org.pl. Szczegóły dostępne na stronie ksm.org.pl.

5.Marsz na Orientację
Marsz na Orientację organizowany przez KSM ze Zblewa odbędzie się tradycyjnie w Bytonii, 15 października. Szczegółowe informacje przesyłamy w mailu. Pojawią się także na naszej stronie internetowej i platformie KSM.

6.Diecezjada w Sierakowicach
Po pandemicznej przerwie powracamy do organizacji corocznego turnieju sportowego, Diecezjady. W tym roku dzięki uprzejmości tamtejszego oddziału odbędzie się 29 października w Sierakowicach. Już teraz zachęcamy do zbierania drużyn. Szczegółowe informacje zostaną podane wkrótce.

7. Zjazd Diecezjalny

Tegoroczny Zjazd Diecezjalny odbędzie się dnia 17 października o godzinie 19.00 w formie online. Zjazd Diecezjalny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, składa się z przedstawicieli wszystkich oddziałów w diecezji. Zapraszamy do uczestnictwa w Zjeździe dwóch przedstawicieli każdego oddziału (prezesa i delegata). Liczymy też na obecność Księży Asystentów Oddziałów i Liderów diecezjalnych. Prosimy o zgłoszenia do 10 października przez Platformę KSM.
Podczas Zjazdu będziemy głosować nad zatwierdzeniem protokołu z poprzedniego Zebrania w Chojnicach oraz udzieleniem absolutorium obecnie działającemu Zarządowi. Szczegóły zostaną przesłane mailowo. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Organów Diecezjalnych KSM za uprawnione
do uczestnictwa uważa się oddziały, które złożyły sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2021 oraz wypełniają obowiązki związane ze składkami członkowskimi. 

8.Składki członkowskie

Przypominamy, że do końca grudnia br. należy uregulować składki za rok 2022. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr 5/2021 Zjazdu Diecezjalnego KSM składka członkowska od stycznia 2022 została podniesiona do trzech złotych miesięcznie od osoby. Istnieje możliwość płatności miesięcznej, kwartalnej, półrocznej lub rocznej. Z przekazanej kwoty 2 złote przeznaczone będą na funkcjonowanie Stowarzyszenia w diecezji, a 1 złoty na działalność KSM-u ogólnopolskiego. Płacenie składek jest nie tylko obowiązkiem statutowym, ale także wyrazem odpowiedzialności i troski o całość Stowarzyszenia, jak również niezbędnym środkiem do jego funkcjonowania. Już teraz serdecznie dziękujemy tym, którzy regularnie uiszczają należność. To dzięki WAM KSM może
działać. W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze Skarbnikiem Zarządu Diecezjalnego Kingą Bartoszewską (k.bartoszewska@ksm.org.pl). 

Z KSMowskim GOTÓW! 

             ks. Piotr Lipkowski                                                                                                                                                                                  Agata Konkel

           Asystent Diecezjalny                                                                                                                                                                Prezes Zarządu Diecezjalnego